English version

Beslutninger om samvær og kontakt mellom foreldre og barn under offentlig omsorg

Målet med prosjektet er å utvikle kunnskap om hvordan ansatte hos barneverntjenester og fylkesnemnder vurderer og begrunner rammene for, og omfanget av samvær og kontakt mellom barn, søsken og foreldre etter omsorgsovertakelser.

Gjennom å utforske praksiser knyttet til slike vurderinger ønsker vi å få øye på måter å begrunne omfang, kunnskapen som blir lagt til grunn, og rammer for samvær med foreldre og søsken for barn under offentlig omsorg. Videre vil det være sentralt å belyse hvordan barnets syn på spørsmålet om samvær vektlegges.

  • Prosjektdeltakere

    Laster inn ...