English version

Stedstilhørighet og identitetsutforskning i unges fysiske og digitale hverdag

Dette ph.d.-prosjektet utforsker erfaringene til unge som vokser opp i flerkulturelle miljøer og nabolag med omdømmeproblematikk. Hvordan knytter de seg til mennesker og steder, og hvilke tanker har de om hvem de er og kan bli – både i den virkelige verden og på nettet?

Større samfunnsstrukturer legger i dag visse føringer for gutter og jenters sosiale identiteter i ulike miljøer. Men hvordan ser disse strukturene ut fra unges perspektiv – i en tid der økt digital tilstedeværelse har åpnet dører for nye måter å uttrykke seg og bli sett på?

I dette prosjektet utforsker vi erfaringene til gutter og jenter som vokser opp i flerkulturelle miljøer og nabolag med omdømmeproblematikk. Vi ser nærmere på hvordan de knytter seg til mennesker og steder, og hvilke tanker de har om hvem de er og kan bli – både i den virkelige verden og på nettet.

Prosjektet følger en kvalitativ, utforskende tilnærming med gjentatte intervjuer og etnografisk feltarbeid. Utvalget består av gutter og jenter mellom 14 og 16 år som alle deler erfaringen av å vokse opp i et område som ofte omtales negativt. Mens mye tidligere forskning har konsentrert seg om unge i ulike bydeler i Oslo, beveger dette prosjektet seg utenfor byens grenser for å belyse litt andre fortellinger.

Ved å la deltakerne fremstille seg selv på måter som forskere ikke har forhåndsdefinert, vil vi gi plass til ulike opplevelser og perspektiver blant unge som vokser opp i dag. Vi ser nærmere på hvordan sosiale identiteter blir forstått og akseptert, og hvordan gutter og jenter aktivt utforsker og forhandler om disse identitetene i forskjellige miljøer og kontekster. 

En viktig målsetting er at resultatene fra prosjektet skal bidra til å nyansere offentlige diskurser rundt oppvekst i flerkulturelle miljøer og nabolag med omdømmeproblematikk.

  • Prosjektdeltakere

    Laster inn ...

Aktuelt

Portrett Monika Marie Bergflødt ved NOVA, OsloMet.
Monika Marie Bergflødt: – Kven ville ikkje ønskja å vera ein intergalaktisk forskar på leit etter utanomjordisk liv?

– Men inntil NASA ringjer meg, vil eg halda fram med å dykka ned i det mangfaldige universet av kvardagsliva til barn og unge på vår eigen klode. Bli betra kjent med Monika Marie - ein av dei nye stipendiatane våre.