English version

Nettverk for forskning om funksjonshemming

To rader med fargerike ikoner som viser personer med funksjonshemming.

Ifølge Verdens helseorganisasjon lever rundt 15 prosent av befolkningen med en eller flere funksjonsnedsettelser, og funksjonshemmede utgjør dermed verdens klart største minoritet.

Personer med nedsatt funksjonsevne eller kronisk sykdom kan ha ulike behov og forutsetninger, likevel møter denne gruppen og deres familier mange felles utfordringer slik som stereotype holdninger, manglende tilrettelegging, tjenester og økonomiske stønader. 

Forskning om hvordan slike utfordringer påvirker mulighetene for utdanning, yrkesdeltakelse og sosial deltakelse blant funksjonshemmede og deres familier er sentrale temaer ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA.

Nettverk for forskning om funksjonshemming og kronisk sykdom samler kompetanse på tvers av seksjoner og fag, og inkluderer også forskere fra det øvrige OsloMet.

Vi er opptatt av levekår og hvordan kontekstuelle forhold legger til rette for eller begrenser individers inkludering i utdanning, arbeid og på sosiale arenaer. 

Vår viktigste aktivitet er å arrangere arbeidsseminarer med eksterne og interne foredragsholdere og lunsjseminarer hvor vi møtes for å diskutere artikkelutkast. 

Kontaktperson

  Laster inn ...
  • Medlemmer

    Laster inn ...

   Utvalgte publikasjoner

   Bjørnshagen, V. og Ugreninov, E. (2021). Disability Disadvantage: Experimental Evidence of Hiring Discrimination against Wheelchair Users. Oxford academic (academic.oup.com)

   Hyggen, C. & Vedeler, J.S. (2021). Employer Engagement and Active Labour Market Policies. Evidence from a Norwegian Multi-Method Study. Social Policy and Society (cambridge.org)

   Bjørnshagen, V. & Ugreninov, E. (2020). Labour market inclusion of young people with mental health problems in Norway. Alter - European Journal of Disability Research (sciencedirect.com)

   Østerud, K.L. (2020). Leading the Way? State Employers’ Engagement with a Disability Employment Policy. Nordic Journal of Working Life Studies (tidsskrift.dk)

   Finnvold, J.E. (2019). How Income Inequality and Immigrant Background Affect children’s Use of Mental Healthcare Services in Oslo, Norway. Child Indicators Research (link.springer.com)

   Sherry, M.; Olsen, T.; Vedeler, J.S. & Eriksen, J. (2019). Disability Hate Speech. Social, Cultural and Political Contexts. Routledge (routledge.com)

   Vedeler, J.S. & Anvik, C.H. (2019). Flexibility and visibility. An examination of the narratives of Norwegian people with disabilities about working part-time. Alter - European Journal of Disability Research (sciencedirect.com)

   Vedeler, J.S.; Olsen, T. & Eriksen, J. (2019). Hate speech harms: a social justice discussion of disabled Norwegians' experiences. Disability & Society (tandfonline.com)

   Se flere publikasjoner på forskernes ansattsider.

   Aktuelle forskningsnyheter

   Et bilde av rullestolbruker Johannes Loftsgård.
   Johannes (26): – Det er tøft å kjempe for egen rett til å jobbe

   Johannes Loftsgård forteller at det er tøft å komme inn på arbeidsmarkedet. Ny forskning viser at rullestolbrukere blir innkalt til halvparten så mange jobbintervjuer som andre med samme kvalifikasjoner.

   Ung mann sitter og ser ned
   Arbeidsgivere er skeptiske til unge med psykiske helseproblemer

   Er du ung og har hull i CV-en på grunn av psykiske helseproblemer, vil de fleste arbeidsgivere vegre seg mot å innkalle deg til jobbintervju, viser undersøkelse. Arbeidsgivere trenger mer kunnskap, mener forsker.

   Hendene til bilmekanikere som jobber med verktøy på en bilmotor.
   Hvordan få unge med psykiske helseproblemer i jobb?

   Hva det er som kjennetegner arbeidsgivere som lykkes i å ansette unge med psykiske helseproblemer?

   Elisabeth Ugreninov og Vegar Bjørnshagen.
   Arbeidsgivere lite interesserte i unge med psykiske helseproblemer

   Kronikk: Norske arbeidsgivere er lite interesserte i å tilsette unge jobbsøkere med psykiske helseproblemer, og forskjellen er liten mellom både offentlige og private virksomheter med og uten IA-avtale, skriver to forskere.

   Illustrasjonsbilde
   Dette kan gi flyktninger buffer mot dårlig psykisk helse

   Flyktninger som bor i nærheten av egne landsmenn, har bedre psykisk helse enn dem som bor uten slik tilhørighet.