English version

Nettverk for forskning om funksjonshemming

To rader med fargerike ikoner som viser personer med funksjonshemming.

Ifølge Verdens helseorganisasjon lever rundt 15 prosent av befolkningen med en eller flere funksjonsnedsettelser, og funksjonshemmede utgjør dermed verdens klart største minoritet.

Personer med nedsatt funksjonsevne eller kronisk sykdom kan ha ulike behov og forutsetninger, likevel møter denne gruppen og deres familier mange felles utfordringer slik som stereotype holdninger, manglende tilrettelegging, tjenester og økonomiske stønader. 

Forskning om hvordan slike utfordringer påvirker mulighetene for utdanning, yrkesdeltakelse og sosial deltakelse blant funksjonshemmede og deres familier er sentrale temaer ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA.

Nettverk for forskning om funksjonshemming og kronisk sykdom samler kompetanse på tvers av seksjoner og fag, og inkluderer også forskere fra det øvrige OsloMet.

Vi er opptatt av levekår og hvordan kontekstuelle forhold legger til rette for eller begrenser individers inkludering i utdanning, arbeid og på sosiale arenaer. 

Vår viktigste aktivitet er å arrangere arbeidsseminarer med eksterne og interne foredragsholdere og lunsjseminarer hvor vi møtes for å diskutere artikkelutkast. 

Kontaktperson

  Laster inn ...

  Utvalgte publikasjoner

  Bøhler, K.K. & Ugreninov, E. (2021). Velferdstjenester, stønader og informasjon til familier med barn med funksjonsnedsettelser under covid-19. En kvalitativ undersøkelse. NOVA Notat 4/21 (oda.oslomet.no)

  Levekår for voksne med Downs syndrom. Kort oppsummert nr. 1, 20201. Oslo: NOVA, OsloMet (oda.oslomet.no)

  Bjørnshagen, V. og Ugreninov, E. (2021). Disability Disadvantage: Experimental Evidence of Hiring Discrimination against Wheelchair Users. Oxford academic (academic.oup.com)

  Hyggen, C. & Vedeler, J.S. (2021). Employer Engagement and Active Labour Market Policies. Evidence from a Norwegian Multi-Method Study. Social Policy and Society (cambridge.org)

  Bjørnshagen, V. & Ugreninov, E. (2020). Labour market inclusion of young people with mental health problems in Norway. Alter - European Journal of Disability Research (sciencedirect.com)

  Østerud, K.L. (2020). Leading the Way? State Employers’ Engagement with a Disability Employment Policy. Nordic Journal of Working Life Studies (tidsskrift.dk)

  Finnvold, J.E. (2019). How Income Inequality and Immigrant Background Affect children’s Use of Mental Healthcare Services in Oslo, Norway. Child Indicators Research (link.springer.com)

  Sherry, M.; Olsen, T.; Vedeler, J.S. & Eriksen, J. (2019). Disability Hate Speech. Social, Cultural and Political Contexts. Routledge (routledge.com)

  Vedeler, J.S. & Anvik, C.H. (2019). Flexibility and visibility. An examination of the narratives of Norwegian people with disabilities about working part-time. Alter - European Journal of Disability Research (sciencedirect.com)

  Vedeler, J.S.; Olsen, T. & Eriksen, J. (2019). Hate speech harms: a social justice discussion of disabled Norwegians' experiences. Disability & Society (tandfonline.com)

  Se flere publikasjoner på forskernes ansattsider.

  Aktuelt

  Funksjonshemmet 6-åring i trille med rød kjole og lillebror ved siden av ser i kamera.
  Korona-nedstengingen har rammet familier med funksjonshemmede barn hardt

  Myndighetene har snakket høyt om å ivareta de sårbare barna under pandemien, men kan se ut til å ha gjort det stikk motsatte, ifølge ny forskning.

  Portrettbilder av Vegar Bjørnshagen og Elisabeth Ugreninov.
  Rullestolbrukere diskrimineres i arbeidslivet

  Kronikk: Rullestolbrukere må søke på nesten dobbelt så mange jobbutlysninger for å bli invitert til et jobbintervju som likt kvalifiserte søkere uten funksjonsnedsettelser, skriver forskere.

  Et bilde av rullestolbruker Johannes Loftsgård.
  Johannes (26): – Det er tøft å kjempe for egen rett til å jobbe

  Johannes Loftsgård forteller at det er tøft å komme inn på arbeidsmarkedet. Ny forskning viser at rullestolbrukere blir innkalt til halvparten så mange jobbintervjuer som andre med samme kvalifikasjoner.

  Hendene til bilmekanikere som jobber med verktøy på en bilmotor.
  Hvordan få unge med psykiske helseproblemer i jobb?

  Hva det er som kjennetegner arbeidsgivere som lykkes i å ansette unge med psykiske helseproblemer?

  Elisabeth Ugreninov og Vegar Bjørnshagen.
  Arbeidsgivere lite interesserte i unge med psykiske helseproblemer

  Kronikk: Norske arbeidsgivere er lite interesserte i å tilsette unge jobbsøkere med psykiske helseproblemer, og forskjellen er liten mellom både offentlige og private virksomheter med og uten IA-avtale, skriver to forskere.

  Illustrasjonsbilde
  Dette kan gi flyktninger buffer mot dårlig psykisk helse

  Flyktninger som bor i nærheten av egne landsmenn, har bedre psykisk helse enn dem som bor uten slik tilhørighet.