English version

Nettverk for forskning om funksjonshemming

To rader med fargerike ikoner som viser personer med funksjonshemming.

Ifølge Verdens helseorganisasjon lever rundt 15 prosent av befolkningen med en eller flere funksjonsnedsettelser, og funksjonshemmede utgjør dermed verdens klart største minoritet.

Personer med nedsatt funksjonsevne eller kronisk sykdom kan ha ulike behov og forutsetninger, likevel møter denne gruppen og deres familier mange felles utfordringer slik som stereotype holdninger, manglende tilrettelegging, tjenester og økonomiske stønader. 

Forskning om hvordan slike utfordringer påvirker mulighetene for utdanning, yrkesdeltakelse og sosial deltakelse blant funksjonshemmede og deres familier er sentrale temaer ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA.

Nettverk for forskning om funksjonshemming og kronisk sykdom samler kompetanse på tvers av seksjoner og fag, og inkluderer også forskere fra det øvrige OsloMet.

Vi er opptatt av levekår og hvordan kontekstuelle forhold legger til rette for eller begrenser individers inkludering i utdanning, arbeid og på sosiale arenaer. 

Vår viktigste aktivitet er å arrangere arbeidsseminarer med eksterne og interne foredragsholdere og lunsjseminarer hvor vi møtes for å diskutere artikkelutkast. 

Kontaktperson

  Laster inn ...

  Utvalgte publikasjoner

  Jon Erik Finnvold & Therese Dokken (2021). Sosial og digital deltagelse. Skole og internett som integreringsarena for barn og unge med fysiske funksjonsnedsettelser. NOVA Rapport 5/21. Oslo: NOVA, OsloMet (oda.oslomet.no)

  Bossy, D. & Hervie, V.M. (2021). Mellom idealer og praksis. Ivaretakelse av rettighetene til barn med funksjonsnedsettelser. NOVA Rapport 6/21 (oda.oslomet.no)

  Bjørnshagen, V. (2021). The mark of mental health problems. A field experiment on hiring discrimination before and during COVID-19. Social Science & Medicine (sciencedirect.com)

  Bøhler, K.K. & Ugreninov, E. (2021). Velferdstjenester, stønader og informasjon til familier med barn med funksjonsnedsettelser under covid-19. En kvalitativ undersøkelse. NOVA Notat 4/21 (oda.oslomet.no)

  Levekår for voksne med Downs syndrom. Kort oppsummert nr. 1, 20201. Oslo: NOVA, OsloMet (oda.oslomet.no)

  Bjørnshagen, V. og Ugreninov, E. (2021). Disability Disadvantage: Experimental Evidence of Hiring Discrimination against Wheelchair Users. European Sociological Review (academic.oup.com)

  Hyggen, C. & Vedeler, J.S. (2021). Employer Engagement and Active Labour Market Policies. Evidence from a Norwegian Multi-Method Study. Social Policy and Society (cambridge.org)

  Bjørnshagen, V. & Ugreninov, E. (2020). Labour market inclusion of young people with mental health problems in Norway. Alter - European Journal of Disability Research (sciencedirect.com)

  Østerud, K.L. (2020). Leading the Way? State Employers’ Engagement with a Disability Employment Policy. Nordic Journal of Working Life Studies (tidsskrift.dk)

  Finnvold, J.E. (2019). How Income Inequality and Immigrant Background Affect children’s Use of Mental Healthcare Services in Oslo, Norway. Child Indicators Research (link.springer.com)

  Sherry, M.; Olsen, T.; Vedeler, J.S. & Eriksen, J. (2019). Disability Hate Speech. Social, Cultural and Political Contexts. Routledge (routledge.com)

  Vedeler, J.S. & Anvik, C.H. (2019). Flexibility and visibility. An examination of the narratives of Norwegian people with disabilities about working part-time. Alter - European Journal of Disability Research (sciencedirect.com)

  Vedeler, J.S.; Olsen, T. & Eriksen, J. (2019). Hate speech harms: a social justice discussion of disabled Norwegians' experiences. Disability & Society (tandfonline.com)

  Se flere publikasjoner på forskernes ansattsider.

  Aktuelt

  Illustrasjonsbilde av en mann som sitter på bakken og ser utover mot vannet.
  Arbeidsgivere er skeptiske til søkere med psykiske helseproblemer

  Åpenhet om psykiske plager lønner seg ikke for jobbsøkere. Martin er en av mange unge som har fått erfare det.

  Alvorlig gutt i rosa trøye sitter ved pulten og skriver, med pc i bakgrunnen.
  Dette gjør at mange barn med funksjonsnedsettelser faller utenfor sosialt

  Spesialundervisning utenfor vanlige klasserom kan føre til at denne gruppen med barn og unge stenges ute fra det sosiale livet, viser ny NOVA-rapport.

  6-årig lyshåret gutt sitter og ser på et nettbrett og har hånd med pekefinger opp i været.
  Manglende kursing gir barn med funksjonsnedsettelse dårligere tilbud

  Kommunens fagpersoner får ikke kursing i barnekonvensjonen – barn med funksjonsnedsettelse kan dermed gå glipp av rettigheter de har krav på, viser fersk rapport.

  Funksjonshemmet 6-åring i trille med rød kjole og lillebror ved siden av ser i kamera.
  Korona-nedstengingen har rammet familier med funksjonshemmede barn hardt

  Myndighetene har snakket høyt om å ivareta de sårbare barna under pandemien, men kan se ut til å ha gjort det stikk motsatte, ifølge ny forskning.

  Portrettbilder av Vegar Bjørnshagen og Elisabeth Ugreninov.
  Rullestolbrukere diskrimineres i arbeidslivet

  Kronikk: Rullestolbrukere må søke på nesten dobbelt så mange jobbutlysninger for å bli invitert til et jobbintervju som likt kvalifiserte søkere uten funksjonsnedsettelser, skriver forskere.

  Et bilde av rullestolbruker Johannes Loftsgård.
  Johannes (26): – Det er tøft å kjempe for egen rett til å jobbe

  Johannes Loftsgård forteller at det er tøft å komme inn på arbeidsmarkedet. Ny forskning viser at rullestolbrukere blir innkalt til halvparten så mange jobbintervjuer som andre med samme kvalifikasjoner.