English version

Nettverk for forskning om funksjonshemming

To rader med fargerike ikoner som viser personer med funksjonshemming.

Ifølge Verdens helseorganisasjon lever rundt 15 prosent av befolkningen med en eller flere funksjonsnedsettelser, og funksjonshemmede utgjør dermed verdens klart største minoritet.

Personer med nedsatt funksjonsevne eller kronisk sykdom kan ha ulike behov og forutsetninger, likevel møter denne gruppen og deres familier mange felles utfordringer slik som stereotype holdninger, manglende tilrettelegging, tjenester og økonomiske stønader. 

Forskning om hvordan slike utfordringer påvirker mulighetene for utdanning, yrkesdeltakelse og sosial deltakelse blant funksjonshemmede og deres familier er sentrale temaer ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA.

Nettverk for forskning om funksjonshemming og kronisk sykdom samler kompetanse på tvers av seksjoner og fag, og inkluderer også forskere fra det øvrige OsloMet.

Vi er opptatt av levekår og hvordan kontekstuelle forhold legger til rette for eller begrenser individers inkludering i utdanning, arbeid og på sosiale arenaer. 

Vår viktigste aktivitet er å arrangere arbeidsseminarer med eksterne og interne foredragsholdere og lunsjseminarer hvor vi møtes for å diskutere artikkelutkast. 

Kontaktperson

Laster inn ...
  • Medlemmer

    Laster inn ...

Verdensdagen for psykisk helse

Den nasjonal befolkningskampanje Verdensdagen for psykisk helse, som markeres over hele landet i uke 39-42 hvert år, hadde i 2023 flere bidrag fra NOVAs forskere.

Podkaster

Hør podkaster med tema diskriminering og inkludering i OsloMets podkast-serie Viten og snakkis:

Se seminaret om diskriminering av arbeidssøkere

19. september 2022 arrangerte OsloMet seminaret Diskriminering av funksjonshemmede arbeidssøkere – trenger vi en ny inkluderingspolitikk? Se det i opptak:

Aktuelt

Ei ung, sjenert jente held hendene til begge foreldra
Koordinatorar for familiar med funksjonshemma barn: Strevar med for lite tid og utydelege oppgåver

Dette gjer det vanskeleg å støtta familiane godt.

Portretter av Elisabeth Ugreninov og Justyna Bell
Skal forske på diskriminering i arbeidslivet

Elisabeth Ugreninov og Justyna Bell ved OsloMet skal lede et nytt EU-prosjekt som skal gi ny innsikt i hvilke forhold som skaper barrierer, eller legger til rette for inkludering av ulike grupper i arbeidslivet.

Tankefull ung mann.
Voksne med ADHD sliter oftere med angst og depresjon enn andre

Det kan være flere grunner til det, kommer det frem i fersk forskning fra OsloMet.

Elisabeth Ugreninov, forsker ved NOVA
24 millioner til forskning på konsekvenser av pandemien på oppvekst og likestilling

NOVA ved OsloMet har fått 24 millioner kroner fra Bufdir til et prosjekt som skal gi ny kunnskap og foreslå tiltak som kan dempe eller snu negative virkninger av pandemien for sårbare grupper i samfunnet.

Illustrasjonsbilde av en mann som sitter på bakken og ser utover mot vannet.
Arbeidsgivere er skeptiske til søkere med psykiske helseproblemer

Åpenhet om psykiske plager lønner seg ikke for jobbsøkere. Martin er en av mange unge som har fått erfare det.

Alvorlig gutt i rosa trøye sitter ved pulten og skriver, med pc i bakgrunnen.
Dette gjør at mange barn med funksjonsnedsettelser faller utenfor sosialt

Spesialundervisning utenfor vanlige klasserom kan føre til at denne gruppen med barn og unge stenges ute fra det sosiale livet, viser ny NOVA-rapport.

6-årig lyshåret gutt sitter og ser på et nettbrett og har hånd med pekefinger opp i været.
Manglende kursing gir barn med funksjonsnedsettelse dårligere tilbud

Kommunens fagpersoner får ikke kursing i barnekonvensjonen – barn med funksjonsnedsettelse kan dermed gå glipp av rettigheter de har krav på, viser fersk rapport.