Elisabeth Ugreninov, forsker ved NOVA

24 millioner til forskning på konsekvenser av pandemien på oppvekst og likestilling

NOVA ved OsloMet har fått 24 millioner kroner fra Bufdir til et prosjekt som skal gi ny kunnskap og foreslå tiltak som kan dempe eller snu negative virkninger av pandemien for barn og unges oppvekstvillkår og likestilling i familie- og arbeidsliv for sårbare grupper i samfunnet.

– Jeg vil gi ros til Bufdir som her bereder grunnen for forskningsbasert kunnskap som strekker seg utover øyeblikket når det gjelder pandemiens konsekvenser.

Tematikken ligger i kjernen av NOVA sin forskningsportefølje og vi gleder oss til å gå i gang med prosjektet i samarbeid med høyt kompetente partnere, forteller Guro Ødegård, direktør ved NOVA.

Prosjektet skal ledes av Elisabeth Ugreninov forsker ved Seksjon for helse- og velferdsforskning ved NOVA, og vi spør henne:

Hva tenker du nå – etter å ha fått tilslag på prosjektsøknaden?

– At dette var en utrolig bra julegave å få fra Bufdir, drøyt 24 millioner! Spøk til side, det at vi fikk dette prosjektet er først og fremst et resultat av godt samarbeid mellom dyktige kollegaer her ved OsloMet og fra Institutt for samfunnsforskning, Folkehelseinstituttet og Helseutvalget, svarer hun.

Hva er det dere skal finne ut?

– Prosjektet består av hele 12 delstudier som til sammen skal gi innblikk i konsekvensene av koronapandemien for oppvekst og ivaretakelse av sårbare grupper av unge, og likestilling i arbeidslivet mellom menn og kvinner, og personer med funksjonsnedsettelser.

Det skal også gjennomføres en større spørreundersøkelse om hatefulle ytringer, sier hun.

Hvilke forventninger har du til prosjektet?

– Jeg har egentlig ganske store forventninger til dette prosjektet. Vi er en dyktig prosjektgruppe som skal benytte mange ulike datakilder og metodiske fremgangsmåter for å studere ulike effekter av koronapandemien.

Målet er at vi skal komme med ny kunnskap og anbefalinger om tiltak som kan dempe de negative virkningene av koronapandemien – Elisabeth Ugreninov

– Målet er at vi skal komme med ny kunnskap og anbefalinger om tiltak som kan dempe de negative virkningene av koronapandemien, men også bidra til at velferds- og helsetjenester bedre kan ivareta sårbare grupper i fremtiden, avslutter Ugreninov.

Prosjektet er et samarbeid mellom forskningsinstituttene NOVA, AFI, og SIFO ved OsloMet, Folkehelseinstituttet (fhi.no)Institutt for samfunnsforskning (samfunnsforskning.no) og Helseutvalget (helseutvalget.no).

Det finansieres av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), og har en kostnadsramme på 24 millioner kroner. Prosjektet er nå i startfasen og skal pågå i fire år.

Les mer om prosjektet

Kontakt

Laster inn ...
Publisert: 12.01.2022 | OsloMet