English version
Portretter av Elisabeth Ugreninov og Justyna Bell

Skal forske på diskriminering i arbeidslivet

Elisabeth Ugreninov og Justyna Bell ved OsloMet skal lede et nytt EU-prosjekt som skal gi ny innsikt i hvilke forhold som skaper barrierer, eller legger til rette for inkludering av ulike grupper i arbeidslivet.

I Horizon Europe-prosjektet Paths2Include skal forskerne studere ulike former for diskriminering i arbeidslivet og utforske nye risikofaktorer i fremtidens arbeidsmarked.

– Vi håper på å kunne gi ny kunnskap om de flerdimensjonale aspektene ved diskriminering og hvilke politiske rammer eller tiltak som kan bidra til et mer inkluderende arbeidsliv, forteller prosjektets leder Elisabeth Ugreninov.

Betydningen av kjønn

Forskerne skal belyse ulike sider ved diskriminering i arbeidslivet.

– Kjønn vil være sentralt gjennom hele prosjektet. Det betyr at vi vil studere betydningen av kjønn for yrkesdeltakelse i samspillet mellom etnisitet og omsorgsansvar, helse- og familiesituasjoner, utdanning og alder, og hvordan disse faktorene påvirker diskriminering eller muligheter i arbeidslivet, sier prosjektets impact co-manager Justyna Bell.

Prosjektet som hadde oppstart 1. mars i år skal pågå i tre år, og har samarbeidspartnere fra syv europeiske land (Tyskland, Italia, Spania, Polen, Belgia, Romania og Luxemburg). 

Rekruttering, karriereløp og avgang

Forskerne vil legge vekt på betydningen av hvordan sammenhengen mellom de ulike faktorene påvirker sårbarhet innenfor tre sentrale arbeidsmarkedsprosesser: rekruttering, karriereløp og tidlig avgang fra arbeidslivet. De skal også beregne risikofaktorer i fremtidens arbeidsmarkeder. 

Innsamling av data

Det vil bli gjennomført spørreundersøkelser med vignett-eksperimenter og kvalitative intervjuer med arbeidsgivere for å få en bedre forståelse av hvorfor og i hvilke sammenhenger diskriminering oppstår, og hvordan inkluderende praksiser kan utvikles.

Forskerne vil også benytte tilgjengelige datasett til å gjennomføre komparative kvantitative analyser for å belyse forhold som kan fremme inkludering og sikre anstendig arbeid for alle. 

– Jeg har god tro på at vi gjennom dette prosjektet skal kunne utvikle forslag til politiske tiltak eller virkemidler som kan fremme inkludering og økt sysselsetting i europeiske arbeidsmarkeder, avslutter Ugreninov.

Om prosjektet

Prosjektet har tre sentrale problemstillinger:

Prosjektmedarbeidere ved OsloMet er Elisabeth Ugreninov (prosjektleder), Justyna Bell, Jon Rogstad, Vegar Bjørnshagen, Andreea Alecu og Silvia Alfreider.  

Følgende institusjoner er partnere i prosjektet: Leibniz University Hannover (Tysklad), PIN S.c.r.l. / ARCO Action Research for Co-Development (Italia), Universite du Luxemburg (Luxemburg), Universitat de Girona (Spania), Universitetea Din Bucuresti (Romania), COFACE Families Europe (et europeisk nettverk med hovedkontor i Belgia) og IBS – Institute for Structural Research (Polen).

Les mer om prosjektet (cordis.europa.eu)

Les mer om programmet (cordis.europa.eu)

Kontakt

Laster inn ...

Foto: Halvard Dyb og Eivind Røhne, OsloMet

Publisert: 22.03.2023 | OsloMet