Bibliotek for arbeidsinkludering

Emnebiblioteket for arbeidsinkludering (helsebiblioteket.no) er en samling av oppsummert forskning om arbeidsinkludering, og har som mål å formidle kunnskap om arbeidsinkludering for Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI).

Basert på utvalgte emneord tilknyttet arbeidsinkludering utformes og gjennomføres det systematiske søk etter kunnskapsoppsummeringer innen feltet. Det publiseres norske titler og lenker til relevante systematiske oversiktsartikler av god kvalitet, og emnebiblioteket gir på denne måten en oversikt over forsking om arbeidsinkludering. I tillegg publiseres sammendrag på norsk til utvalgte kunnskapsoppsummeringer.

Emnebiblioteket for arbeidsinkludering ligger på helsebiblioteket.no, som et av flere tilgjengelige emner. Ellen G. Hjelle er faglig redaktør for biblioteket og Birte Fallet er bibliotekar og nettredaktør.

Kunnskapsoppsummeringene og de norske lettleste sammendragene om arbeidsinkludering gjøres fortløpende tilgjengelige via Helsebiblioteket.no.

Spørsmål?

    Laster inn ...