English version

Forskning ved Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM)

FoU ved SAM i tall

NFR-prosjekter
35
Ph.d.-kandidater
76
Disputaser i 2021
13
Publiseringspoeng
227

(2021)

Se oversikt over forskningsprosjekter ved fakultetet

FoU-ledelse

Laster inn ...