Om Fakultet for samfunnsvitenskap

Fakultetet i tall

Ansatte
287

(Årsverk)

Forskningsgrupper
25
Avlagte doktorgrader
66
Fullførte masterkandidater
275

(2021)

Fakultet for samfunnsvitenskap ble opprettet i 2011, da Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag og Avdeling for samfunnsfag ble slått sammen til ett av fire fakulteter i den nyopprettede Høgskolen i Oslo og Akershus. 

Fagmiljøene ved fakultetet utgår historisk fra en rekke mindre høgskoler som i 1994 gikk inn i Høgskolen i Oslo; Statens biblioteks- og informasjonshøgskole, Norsk journalisthøgskole, Norges kommunal- og sosialhøgskole og Pressefotografskolen (fra 1995).

Fakultetet holder til i Pilestredet 35 og 48, og i Stensberggata 26, i Oslo.

Kontakt oss

Fakultetets ledergruppe

Laster inn ...