Tilsetjingsutval og tilsetjingsråd

Tilsetjingar ved fakultetet blir handsama i ulike råd og utval. Medlemmer er tilsette, studentar, eksterne representantar og representantar frå tenestemannsorganisasjonane.

 • Tilsettingsutval for leiarstillingar under dekan

  • Leiar: Oddgeir Osland. Vara: Per Arne Olsen.
  • Tilsett i UF-stilling i fakultetsrådet: Gerd Berget. Vara: Erika Gubrium.
  • Tilsett i TA-stilling i fakultetsrådet: Tone Elisabeth Gjerding. Vara : Audun Westad.
  • Eksternt medlem: Lamisi Gurah Blackman. Vara: Arne Backer Grønningsæter.
  • Studentrepresentant: Oda Skrøvseth Tranulis. Vara: Heidi Storfossen.

  Sekretær: Seksjonssjef HR, Gerd Hissingby.

 • Tilsetjingsutval for undervisnings- og forskarstillingar

  • Dekan: Leiar Oddgeir Osland. Vara: Per Arne Olsen.
  • Fakultetsdirektør: Trine Ellekjær. Vara oppnemnt av dekan: Ken Henry Hyttemoen.
  • Instituttleiar: Anne Britt Djuve, vara: Jørgen Modalsli.
  • To tenestemannsrepresentantar: Anders Graver Knudsen og Heidi Woll. Vara: Kristin Skaret Orgeret.
  • Studentar: Corina B. E. Matheuwezen. Vara: Rohit Joshi.

  Sekretær: Seksjonssjef HR, Gerd Hissingby.

 • Tilsetjingsråd for tekniske og administrative stillingar

  • Leiar: Fakultetsdirektør (eller den personen direktøren gir fullmakt): Trine Ellekjær. Vara: Knut Sverre Bjørndalen Røang.
  • Seksjonssjef STU (eller den personen direktøren gir fullmakt): Ken Henry Hyttemoen.
  • Seksjonssjef ØK (eller den personen seksjonssjefen gir fullmakt): Knut Sverre Bjørndalen Røang.
  • To tenestemannsrepresentantar: Anne Elisabeth Juul Persbråten og Astrid Limandvik. Vara: Tone Gjerding (for Anne Elisabeth Juul Persbråten).

  Sekretær: Seksjonssjef HR, Gerd Hissingby.

 • Innstillingsutvalet for fagleg-administrative leiarar

  • Leiar: Dekan (eller den personen direktøren gir fullmakt): Oddgeir Osland. Vara: Per Arne Olsen.
  • Fakultetsdirektør (eller den personen direktøren gir fullmakt): Trine Ellekjær. Vara: Gerd Hissingby.
  • Ein tenestemannsrepresentant: Kristin Skaret Orgeret. Vara: Astrid Christensen.
  • Student: Kjetil Vestmo Jakobsen. Vara: Astrid Helen Solberg.

  Sekretær: Seksjonssjef HR, Gerd Hissinbgy.