Tilsetjingsutval og tilsetjingsråd

Tilsetjingar ved fakultetet blir handsama i ulike råd og utval. Medlemmer er tilsette, studentar, eksterne representantar og representantar frå tenestemannsorganisasjonane.

 • Tilsettingsutval for leiarstillingar under dekan

  • Leiar: Oddgeir Osland. Vara: Nathalie Hyde-Clarke. 
  • Tilsett i UF-stilling i fakultetsstyret: Gerd Berget. Vara: Erika Gubrium.
  • Tilsett i TA-stilling i fakultetsstyret: Lars Sigurd Vedø. Vara : Kersti Heløe.
  • Eksternt medlem: Lamisi Gurah Blackman. Vara: Arne Backer Grønningsæter.
  • Studentrepresentant: Stian Grastveit. Vara: Berit Andrea Grav.

  Sekretær: Seksjonssjef HR, Gerd Hissingby.

 • Tilsetjingsutval for undervisnings- og forskarstillingar

  • Dekan: Leiar Oddgeir Osland. Vara: Nathalie Hyde-Clarke
  • Fakultetsdirektør: Trine Ellekjær. Vara oppnemnt av dekan: Ken Henry Hyttemoen
  • Instituttleiar: Anne Britt Djuve, vara: Jørgen Modalsli
  • To tenestemannsrepresentantar: Blanka Støren Vaczy og Heidi Woll. Vara: Anders Graver Knudsen og Marit Haldar
  • Student: Siri Isdal

  Sekretær: Seksjonssjef HR, Gerd Hissingby.

 • Tilsetjingsråd for tekniske og administrative stillingar

  • Leiar: Fakultetsdirektør (eller den personen direktøren gir fullmakt): Trine Ellekjær. Vara: Knut Sverre Bjørndalen Røang.
  • Seksjonssjef STU (eller den personen direktøren gir fullmakt): Ken Henry Hyttemoen.
  • Seksjonssjef ØK (eller den personen seksjonssjefen gir fullmakt): Knut Sverre Bjørndalen Røang.
  • To tenestemannsrepresentantar: Anne Elisabeth Juul Persbråten og Astrid Limandvik. Vara: Tone Gjerding (for Anne Elisabeth Juul Persbråten).

  Sekretær: Seksjonssjef HR, Gerd Hissingby.

 • Innstillingsutvalet for fagleg-administrative leiarar

  • Leiar: Dekan (eller den personen direktøren gir fullmakt): Oddgeir Osland. Vara: Nathalie Hyde-Clarke.
  • Fakultetsdirektør (eller den personen direktøren gir fullmakt): Trine Ellekjær. Vara: Gerd Hissingby.
  • Ein tenestemannsrepresentant: Wenche Bekken. Vara: Knut Oterholm.
  • Student: Berit Andrea Grav.

  Sekretær: Seksjonssjef HR, Gerd Hissinbgy.