Lokalt arbeidsmiljøutval - LAMU

Ved fakultetet har vi også eit lokalt arbeidsmiljøutval.

Mer informasjon om vårt lokale arbeidsmiljøutval - LAMU finner du på ansattsidene våre (ansatt.oslomet.no).