Fakultetsadministrasjonen

Administrasjonen for Fakultet for samfunnsvitenskap blir ledet av fakultetsdirektøren, og har fire seksjoner og en stab. Seksjonene er delt inn etter oppgaver, og går på tvers av instituttene.

Fakultetsdirektøren

Fakultetsdirektøren er leiar for fakultetsadministrasjonen, og har personalansvar for seksjonsleiarar og tilsette i staben.

Laster inn ...

Fakultetsdirektøren si stab

Staben har ansvar for planlegging, koordinering og førebuing av saker for fakultetsleiinga og fakultetsstyret, og for informasjons- og kommunikasjonsarbeid i fakultetet.

 • Oversikt over tilsette i stab

  Laster inn ...

Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering

Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering arbeider mellom anna med eksamen, program- og emneplanar for studia til fakultetet, praksis, inn- og utveksling av studentar, samarbeide med utanlandske skular, lokalt opptak, digitale system, saksbehandling av studentsaker og dessutan saker om godkjenning, etablering og avvikling av studium.

Laster inn ...
 • Oversikt over tilsette i seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering

  Laster inn ...

Seksjon for forsking og utvikling

Seksjon for forsking og utvikling arbeider med ekstern finansiering, prosjektoppfølging, personvern og datahandtering, administrasjon av SAMS to ph.d.-program, forskingspolitikk og -strategi og forskingsetikk, og dessutan saksførebuingar for og administrasjon av fakultetets FoU-utvalet og Doktorgradsutvalget.

 • Oversikt over tilsette i seksjon for forsking og utvikling

  Laster inn ...

   

Seksjon for HR

Seksjon HR jobbar med rekruttering, opprykk, lønnsforhandlingar, arbeidsrett, arbeidsplanar, HMS, LAMU, IDF, tilsetjingsutvala, m.m.

Driftsdelen består av hustrykkjeriet og digitale kompendium, og dessutan post, aviser, arrangement, kopi og rekvisita i SG26 og P48.

Laster inn ...
 • Oversikt over tilsette i HR

  Laster inn ...
 • Oversikt over tilsette i drift

  Laster inn ...

Seksjon for økonomi

Seksjon for økonomi arbeider med økonomistyring, budsjett, rekneskap, lønn, reise- og utleggsadministrasjon, prosjektøkonomi, rapporteringar og tilrettelegging for ferdigheitsstreningsundervisning.

Laster inn ...
 • Oversikt over tilsette i seksjon for økonomi

  Laster inn ...