English version

Forskning og utvikling ved Institutt for sosialfag

Kjernemiljøene undersøker temaer som er relevante for studiene vi tilbyr, og bidrar til kunnskapsgrunnlaget for det samfunns- og arbeidslivet studentene utdannes til.