Studentråd ved Institutt for sosialfag (SRSF)

Studentrådet for Sosiale Fag er det øverste studentpolitiske organet på Institutt for sosialfag.

Studentrådet arbeider for studentenes faglige og sosiale interesser på instituttet.

Medlemmer

Leder ved overlapp til og med februar 2024: Nimrah Rashid.

Øvrige medlemmer av studentrådet består av klassenes tillitsvalgte, samt representanter utnevnt av studentrådet. Alle studenter ved Institutt for sosialfag har møterett på studentrådsmøtene.

Studentrådet kan kontaktes på e-post.