Norwegian version
Reidun Ingebretsen

Reidun Ingebretsen

About

Reidun Ingebretsen is a researcher With a professional degree of psychology University of Oslo. She is specialist in clinical gerontopsychology and in community psychology. Project leader of various research projects on coping with life transitions and challenges in middle age and old age regarding disability, losses and dementia – both with respect to individuals, families and relation to care systems. A special interest in Health and care services for elderly immigrants.

Fields of study

Academic disciplines

Clinical psychology   Psychology

Subject areas

Aging   Care-taking of elders   Dementia   Old people   Elderly immigrants

Scientific publications

Ingebretsen, Reidun; Myrvang, Vigdis Hegna (2019). Kulturelt mangfold i aktiviteter og tilbud. Hillestad, Eirin; Tessem, Julie (Ed.). Frivillighetens kraft. Organisering av frivillig innsats i eldreomsorgen. kapittel 8. p. 133-151. Fagbokforlaget.

Sagbakken, Mette; Spilker, Ragnhild Anne Caroline Storste; Ingebretsen, Reidun (2019). Understanding dementia in ethnically diverse groups: a qualitative study from Norway. Ageing & Society .

Sagbakken, Mette; Spilker, Ragnhild Anne Caroline Storste; Ingebretsen, Reidun (2018). Dementia and Migration: Family Care Patterns Merging With Public Care Services. Qualitative Health Research . Vol. 28.

Ingebretsen, Reidun (2017). Eldre innvandrere og deres pårørende trenger også hjelp. Tidsskrift for Norsk Psykologforening . Vol. 54.
http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_...

Ingebretsen, Reidun (2016). Informasjon, tilrettelegging og forventningsavklaring - om eldre innvandrere i helse- og omsorgstjenesten. Tidsskrift for omsorgsforskning . Vol. 2.

Ingebretsen, Reidun (2015). Det er jo min far! Erfaringer fra pårørende til eldre innvandrere med demens. Tidsskriftet aldring og helse . Vol. 19.

Hansen, Thomas; Slagsvold, Britt; Ingebretsen, Reidun (2013). The strains and gains of caregiving: An examination of the effects of providing personal care to a parent on a range of psychological outcomes. Social Indicators Research . Vol. 114.
http://hdl.handle.net/10642/2332

Hansen, Thomas; Slagsvold, Britt; Ingebretsen, Reidun (2012). Å gi personlig pleie til eldre foreldre - går det ut over psykisk velvære?. Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 15.

Ingebretsen, Reidun (2012). "Når livet snus opp ned. Mestringsutfordringer ved brå omveltning i voksen alder". Thorsen, Kirsten; Jeppsson Grassman, Eva (Ed.). Livsløp med funksjonshemming. Kapittel 2. p. 53-88. Cappelen Damm Akademisk.

Ingebretsen, Anne Reidun (2010). Mångfald och individualitet i omsorgen om äldre invandrare i Norge. Torres, Sandra; Magnússon, Finnur (Ed.). Invandrarskap, äldrevård och omsorg. Kapittel. p. 129-149. Gleerups Utbildning AB.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete