English version
Hilde Haualand

Hilde Haualand

Kort om

Sosialantropolog, deaf studies/døvestudier

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Anvendt språkvitenskap   Sosialantropologi   Tegnspråk

Emner

Skjermtolking   Tegnspråktolking   Multimodalitet og tolking   Profesjonskunnskap   Deaf Studies   Språkideologi

Land

Norge   Sverige   USA

Forskningsprosjekter

  • COIL-modul i tegnspråk og døvestudier

    Prosjektet skal utvikle og etablere et bærekraftig kurs i tegnspråk og døvestudier basert på internasjonal læring på nett (COIL), i samarbeid med Gallaudet University, Washington, D.C.

Vitenskapelige publikasjoner

Haualand, Hilde (2019). Wenn Inklusion zum Ausschluss fuhrt: Taub und/oder Wissenschaftlerin - Eins von beiden, keins von beiden oder beides?. Das Zeichen: Zeitschrift für Sprache und Kultur Gehörloser . Vol. 33.

Haualand, Hilde; de Meulder, Maartje (2019). Sign language interpreting services A quick fix for inclusion?. Translation and Interpreting Studies .

Haualand, Hilde; Holmström, Ingela (2019). When language recognition and language shaming go hand in hand – sign language ideologies in Sweden and Norway. Deafness and Education International . Vol. 21.

Haualand, Hilde (2018). Tolking i Signo - Signo og tolking. Lid, Inger Marie (Red.). Diakoni og velferdsstat: Utvikling av en diakonal praksis i samspill med myndigheter, sivilsamfunn og borgere. 8. s. 165-184. Gyldendal Akademisk.

Raanes, Eli; Haualand, Hilde; Nilsson, Anna-Lena (2018). Tolker og tolking - en introduksjon. Haualand, Hilde; Nilsson, Anna-Lena; Raanes, Eli (Red.). Tolking - språkarbeid og profesjonsutøvelse. Kapittel 1. s. 11-37. Gyldendal Akademisk.

Haualand, Hilde (2018). En ung profesjon - tolking som offentlig tjeneste. Haualand, Hilde; Nilsson, Anna-Lena; Raanes, Eli (Red.). Tolking - språkarbeid og profesjonsutøvelse. 12. s. 242-259. Gyldendal Akademisk.

Haualand, Hilde; Nilsson, Anna-Lena; Raanes, Eli (2018). Tolking - språkarbeid og profesjonsutøvelse. ISBN: 978-82-05-49528-9. 399 s. Gyldendal Akademisk.

Haualand, Hilde Maria (2017). When inclusion excludes. Deaf, researcher - either, none or both. Kusters, Annelies; de Meulder, Maartje; o'Brien, Dai (Red.). Innovation in Deaf Studies: The Role of Deaf Scholars. 13. s. 317-337. Oxford University Press.

Haualand, Hilde (2015). Punished and isolated: Disabled prisoners in Norway. Scandinavian Journal of Disability Research . Vol. 17.

Haualand, Hilde (2015). User, client or consumer? Construction of roles in video interpreting services. Shakespeare, Tom (Red.). Disability Research Today: International Perspectives. 14. Routledge.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig