English version
Johan Hjulstad

Johan Hjulstad

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Anvendt språkvitenskap

Forskningsprosjekter

  • COIL-modul i tegnspråk og døvestudier

    Prosjektet skal utvikle og etablere et bærekraftig kurs i tegnspråk og døvestudier basert på internasjonal læring på nett (COIL), i samarbeid med Gallaudet University, Washington, D.C.

Vitenskapelige publikasjoner

Hjulstad, Johan (2017). Identity Negotiations in a Visually Oriented Virtual Classroom. Bagga-Gupta, Sangheeta; Hansen, Aase Lyngvær; Feilberg, Julie (Red.). Identity Revisited and Reimagined. Empirical and Theoretical Contributions on Embodied Communication Across Time and Space. Kap 12. s. 241-269. Springer.
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-...

Hjulstad, Johan (2016). Practices of Organizing Built Space in Videoconference-Mediated Interactions. Research on Language and Social Interaction . Vol. 49.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig