English version
Johan Hjulstad

Johan Hjulstad

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Anvendt språkvitenskap

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Hjulstad, Johan (2017). Identity Negotiations in a Visually Oriented Virtual Classroom. Bagga-Gupta, Sangheeta; Hansen, Aase Lyngvær; Feilberg, Julie (Red.). Identity Revisited and Reimagined. Empirical and Theoretical Contributions on Embodied Communication Across Time and Space. s. 241-269. Springer.
https://doi.org/10.1007/978-3-319-58056-2_12

Hjulstad, Johan (2016). Practices of Organizing Built Space in Videoconference-Mediated Interactions. Research on Language and Social Interaction. Vol. 49.
https://doi.org/10.1080/08351813.2016.1199087Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig