English version
Arnfinn Muruvik Vonen

Arnfinn Muruvik Vonen

Kort om

Tegnspråk, lingvistikk.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Spesialpedagogikk   Tegnspråk

Emner

Lingvistikk   Audiopedagogikk   Døvepedagogikk   Døves to-språklighet   Hørselshemmig   Klasseromsforskning   Språktypologi   Døvblindhet, medfødt   Døvblindhet, ervervet   Tegnspråklingvistikk

Forskningsprosjekter

  • COIL-modul i tegnspråk og døvestudier

    Prosjektet skal utvikle og etablere et bærekraftig kurs i tegnspråk og døvestudier basert på internasjonal læring på nett (COIL), i samarbeid med Gallaudet University, Washington, D.C.

Vitenskapelige publikasjoner

Vonen, Arnfinn Muruvik (2022). Conrad Svendsens beskrivelse av norsk tegnspråk. Nordlyd . Vol. 46.

Vonen, Arnfinn Muruvik; Peterson, Paal Richard (2019). Sign language legislation in Norway. de Meulder, Maartje; Murray, Joseph J.; McKee, Rachel L. (Red.). The legal recognition of sign languages. Advocacy and outcomes around the world. Chapter 12. s. 191-205. Multilingual Matters.

Vonen, Arnfinn Muruvik; Schrøder, Odd-Inge (2018). Signo og tegnspråk i lys av norsk tegnspråkpolitisk historie. Lid, Inger Marie (Red.). Diakoni og velferdsstat: Utvikling av en diakonal praksis i samspill med myndigheter, sivilsamfunn og borgere. Kapittel 7. s. 144-164. Gyldendal Akademisk.

Vonen, Arnfinn Muruvik (2016). Modality-independent iconicity in reduplication?. Enger, Hans-Olav; Knoph, Monica I. Norvik; Kristoffersen, Kristian Emil; Lind, Marianne (Red.). Helt fabelaktig! Festskrift til Hanne Gram Simonsen på 70-årsdagen. Kapittel 17. s. 291-305. Novus Forlag.

Vonen, Arnfinn Muruvik (2014). Behovet for store ordbøker i en samlet norsk ordbokpolitikk. LexicoNordica . Vol. 21.

Vonen, Arnfinn Muruvik (2014). Norsk teiknspråk og tospråklegheit. Brunstad, Endre; Gujord, Ann-Kristin Helland; Bugge, Edit (Red.). Rom for språk. Nye innsikter i språkleg mangfald. Artikkel. s. 117-128. Novus Forlag.

Vonen, Arnfinn Muruvik (2012). Diversity and democracy: written varieties of Norwegian. Fjeld, Ruth E Vatvedt; Torjusen, Julie Matilde (Red.). Proceedings of the 15th EURALEX International Congress. Plenary lecture. s. 19-30.

Vonen, Arnfinn Muruvik (2009). Norsk tegnspråk og døves språksituasjon i Norge. Bull, Tove; Lindgren, Anna-Riitta (Red.). De mange språk i Norge. Flerspråklighet på norsk. Kapittel. s. 85-106. Novus Forlag.

Vonen, Arnfinn Muruvik (2009). Sign languages and linguistic imperialism. Brock-Utne, Birgit; Garbo, Gunnar (Red.). Language and Power.The Implications of Language for Peace and Development. Kapittel. s. 267-273. Mkuki na Nyota Publishers.

Arnesen, Knut; Enerstvedt, Regi Theodor; Engen, Elizabeth; Engen, Trygg; Høie, Grete; Vonen, Arnfinn Muruvik (2008). The Linguistic Milieu of Norwegian Children With Hearing Loss. American Annals of the Deaf . Vol. 153.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig