English version
Arnfinn Muruvik Vonen

Arnfinn Muruvik Vonen

Kort om

Tegnspråk, lingvistikk.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Spesialpedagogikk   Tegnspråk

Emner

Lingvistikk   Audiopedagogikk   Døvepedagogikk   Døves to-språklighet   Hørselshemmig   Klasseromsforskning   Språktypologi   Døvblindhet, medfødt   Døvblindhet, ervervet   Tegnspråklingvistikk

Forskningsprosjekter

  • COIL-modul i tegnspråk og døvestudier

    Prosjektet skal utvikle og etablere et bærekraftig kurs i tegnspråk og døvestudier basert på internasjonal læring på nett (COIL), i samarbeid med Gallaudet University, Washington, D.C.

Vitenskapelige publikasjoner

Vonen, Arnfinn Muruvik; Peterson, Paal Richard (2019). Sign language legislation in Norway. de Meulder, Maartje; Murray, Joseph J.; McKee, Rachel L. (Red.). The legal recognition of sign languages. Advocacy and outcomes around the world. Chapter 12. s. 191-205. Multilingual Matters.

Vonen, Arnfinn Muruvik; Schrøder, Odd-Inge (2018). Signo og tegnspråk i lys av norsk tegnspråkpolitisk historie. Lid, Inger Marie (Red.). Diakoni og velferdsstat: Utvikling av en diakonal praksis i samspill med myndigheter, sivilsamfunn og borgere. Kapittel 7. s. 144-164. Gyldendal Akademisk.

Vonen, Arnfinn Muruvik (2016). Modality-independent iconicity in reduplication?. Enger, Hans-Olav; Knoph, Monica I. Norvik; Kristoffersen, Kristian Emil; Lind, Marianne (Red.). Helt fabelaktig! Festskrift til Hanne Gram Simonsen på 70-årsdagen. Kapittel 17. s. 291-305. Novus Forlag.

Vonen, Arnfinn Muruvik (2014). Behovet for store ordbøker i en samlet norsk ordbokpolitikk. LexicoNordica . Vol. 21.

Vonen, Arnfinn Muruvik (2014). Norsk teiknspråk og tospråklegheit. Brunstad, Endre; Gujord, Ann-Kristin Helland; Bugge, Edit (Red.). Rom for språk. Nye innsikter i språkleg mangfald. Artikkel. s. 117-128. Novus Forlag.

Vonen, Arnfinn Muruvik (2012). Diversity and democracy: written varieties of Norwegian. Fjeld, Ruth E Vatvedt; Torjusen, Julie Matilde (Red.). Proceedings of the 15th EURALEX International Congress. Plenary lecture. s. 19-30.

Vonen, Arnfinn Muruvik (2009). Norsk tegnspråk og døves språksituasjon i Norge. Bull, Tove; Lindgren, Anna-Riitta (Red.). De mange språk i Norge. Flerspråklighet på norsk. Kapittel. s. 85-106. Novus Forlag.

Vonen, Arnfinn Muruvik (2009). Sign languages and linguistic imperialism. Brock-Utne, Birgit; Garbo, Gunnar (Red.). Language and Power.The Implications of Language for Peace and Development. Kapittel. s. 267-273. Mkuki na Nyota Publishers.

Arnesen, Knut; Enerstvedt, Regi Theodor; Engen, Elizabeth; Engen, Trygg; Høie, Grete; Vonen, Arnfinn Muruvik (2008). The Linguistic Milieu of Norwegian Children With Hearing Loss. American Annals of the Deaf . Vol. 153.

Schrøder, Odd-Inge; Vonen, Arnfinn Muruvik (2008). Tegnspråk som undervisningsspråk i en tospråklig døveundervisning. Befring, Edvard; Tangen, Reidun (Red.). Spesialpedagogikk. Kapittel 28. s. 624-666. Cappelen Damm Akademisk.

Vonen, Arnfinn Muruvik (2007). Bimodal bilingualism in children - similar and different. Hyde, Merv; Høie, Grete (Red.). To be or to become Language and learning in the lives of young deaf children. Paper. s. 43-53. http://www.statped.no/nyUpload/Moduler/Statped/Enh...

Vonen, Arnfinn Muruvik (2007). Bilingualism - a future asset in the education of socially deaf children. Hyde, Merv; Høie, Grete (Red.). Constructing educational discourses on deafness. Paper. s. 102-112. http://www.statped.no/nyUpload/Moduler/Statped/Enh...

Vonen, Arnfinn Muruvik (2006). Leseopplæring for døve elever. Norsk tidsskrift for logopedi . Vol. 52.

Vonen, Arnfinn Muruvik (2006). Comments on "W(h)ither the Deaf community?". A timely warning. Sign Language Studies . Vol. 6.
http://gupress.gallaudet.edu/SLS/SLS6-2.html

Vonen, Arnfinn Muruvik (2006). Tegnspråk i et lingvistisk perspektiv. Jørgensen, Sissel Redse; Anjum, Rani Lill (Red.). Tegn som Språk. Kapittel 9. s. 125-150. Gyldendal Akademisk.
http://www.tegnsomsprak.no

Vonen, Arnfinn Muruvik (2005). Det hørselshemmede barnet og de to språkene. Nordisk tidskrift för hörsel- och dövundervisning NTD.

Vonen, Arnfinn Muruvik (2005). Di Er Yu Yan Fang Fa Lun [Second language methodology]. Shen, Yulin; Wu, An'an; Chu, Chaoyu (Red.). [Blilingual deaf education: theories and practices]. Kapittel 1 i Andre Del. s. 18-25.

Vonen, Arnfinn Muruvik (2005). Shou Yu - Nuo Wei Yu Yan Xue Guan Dian [Sign language - from the perspective of Norwegian linguistics]. Shen, Yulin; Wu, An'an; Chu, Chaoyu (Red.). [Blilingual deaf education: theories and practices]. Kap. 2 i Andre Del. s. 26-32.

Vonen, Arnfinn Muruvik (2005). Long Tong Ru He Hue Xi Shou Yu? [How do deaf children learn sign language?]. Shen, Yulin; Wu, An'an; Chu, Chaoyu (Red.). [Blilingual deaf education: theories and practices]. Kap. 3 i Andre Del. s. 33-38.

Schrøder, Odd-Inge; Vonen, Arnfinn Muruvik (2004). Tegnspråk som undervisningsspråk i en tospråklig døveundervisning. Spesialpedagogikk (3. utgave). Kap. 27. s. 553-574. Cappelen Damm Akademisk.

Vonen, Arnfinn Muruvik; Hjulstad, Oddvar (2004). Linguistic rights paving the way towards language endangerment? The case of Norwegian Sign Language. Argenter, Joan A.; Brown, R. McKenna (Red.). Endangered languages and linguistic rights. On the margins of nations. Proceedings of the Eighth FEL Conference. Barcelona (Catalonia), Spain. 1-3 October 2004. Artikkel. s. 209-214.

Høie, Grete; Vonen, Arnfinn Muruvik (2004). Bruk av språk i skolen: Funn fra forskningsprosjektet _Tospråklighet og lesing/skriving hos døve barn_. Kristoffersen, Ann-Elise; Høie, Grete (Red.). Inkluderende eller ekskluderende klasserom Døveundervisningen - et case å lære av?. Artikkel. s. 52-76.

Vonen, Arnfinn Muruvik (2004). Bilingvisticeskoe obrazovanie gluxix - nestandartnaja zadaca dlja special'noj pedagogiki. Tkac, N. F. (Red.). Izmenenie otnosenija obscestva k detjam s ogranicennymi vozmoznostjami zdorov'ja. Materialy Mezdunarodnoj naucno-prakticeskoj konferencii. 15-17 nojabrja 2004 g. Cast' 2. Kapittel. s. 9-10.

Vonen, Arnfinn Muruvik (2003). Arbeid med informanter i feltarbeid med "eksotiske" språk. Johannessen, Janne Bondi (Red.). På språkjakt - problemer og utfordringer i språkvitenskapelig datainnsamling. s. 31-58. Unipub forlag.

Vonen, Arnfinn Muruvik (2003). Nyere norsk forskning om opplæring av døve barn. Liltved, Brit Sæther (Red.). Tegnspråkopplæring for foreldre til døve og sterkt tunghørte barn. Nordisk konferanse i Oslo. 9. og 10. september 2003. Artikkel. s. 27-31.

Vonen, Arnfinn Muruvik (2003). Obucenie jazyku zestov v Norvegii. O sovremennyx problemax obucenija i vospitanija detej s naruseniem sluxa: Materialy mezdunarodnoj konferencii po problemam obucenija i vospitanija gluxix, slaboslysascix i pozdnoogloxsix detej. 5-6 maja 2003 goda. Artikkel. s. 43-49.

Vonen, Arnfinn Muruvik (2003). Om språk og språkopplæring hos døve barn. Matre, Synnøve; Maagerø, Eva (Red.). Når barn erobrer språket. Ulike perspektiv på barns språkutvikling. Del 4, første kapittel. s. 177-189. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.

Schrøder, Odd-Inge; Vonen, Arnfinn Muruvik (2002). Tegnspråk som undervisningsspråk i en tospråklig døveundervisning. Befring, Edvard; Tangen, Reidun (Red.). Spesialpedagogikk (2. reviderte utgave). Kapittel 27. Cappelen Damm Akademisk.

Nafstad, Anne; Vonen, Arnfinn Muruvik (2000). Des gestes tactiles aux symboles: une perspective transactionnelle dans la négociation du sens. Enfance . Vol. 52.

Vonen, Arnfinn Muruvik (2000). Kongenitale Taubblindheit und natürliche Sprache. Das Zeichen: Zeitschrift für Sprache und Kultur Gehörloser .

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig