English version
Arnfinn Muruvik Vonen

Arnfinn Muruvik Vonen

Kort om

Tegnspråk, lingvistikk.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Spesialpedagogikk   Tegnspråk

Emner

Lingvistikk   Audiopedagogikk   Døvepedagogikk   Døves to-språklighet   Hørselshemmig   Klasseromsforskning   Språktypologi   Døvblindhet, medfødt   Døvblindhet, ervervet   Tegnspråklingvistikk

Forskningsprosjekter

  • COIL-modul i tegnspråk og døvestudier

    Prosjektet skal utvikle og etablere et bærekraftig kurs i tegnspråk og døvestudier basert på internasjonal læring på nett (COIL), i samarbeid med Gallaudet University, Washington, D.C.

Vitenskapelige publikasjoner

Vonen, Arnfinn Muruvik (2023). Teiknspråk, talespråk og teikn-til-tale: grensedragingar og møtepunkt. Torbjørnsen, Inger Birgitte; Neteland, Randi; Bugge, Edit (Red.). Tegn-til-tale i barnehage og skole. Universitetsforlaget.

Vonen, Arnfinn Muruvik (2022). Conrad Svendsens beskrivelse av norsk tegnspråk. Nordlyd. Vol. 46.
https://doi.org/10.7557/12.6392

Vonen, Arnfinn Muruvik ; Peterson, Paal Richard (2019). Sign language legislation in Norway. de Meulder, Maartje; Murray, Joseph J.; McKee, Rachel L. (Red.). The legal recognition of sign languages. Advocacy and outcomes around the world. s. 191-205. Multilingual Matters.
https://doi.org/10.21832/9781788924016-014

Vonen, Arnfinn Muruvik ; Schrøder, Odd-Inge (2018). Signo og tegnspråk i lys av norsk tegnspråkpolitisk historie. Lid, Inger Marie (Red.). Diakoni og velferdsstat: Utvikling av en diakonal praksis i samspill med myndigheter, sivilsamfunn og borgere. s. 144-164. Gyldendal Akademisk.

Vonen, Arnfinn Muruvik (2016). Modality-independent iconicity in reduplication?. Enger, Hans-Olav; Knoph, Monica I. Norvik; Kristoffersen, Kristian Emil; Lind, Marianne (Red.). Helt fabelaktig! Festskrift til Hanne Gram Simonsen på 70-årsdagen. s. 291-305. Novus Forlag.

Vonen, Arnfinn Muruvik (2014). Norsk teiknspråk og tospråklegheit. Brunstad, Endre; Gujord, Ann-Kristin Helland; Bugge, Edit (Red.). Rom for språk. Nye innsikter i språkleg mangfald. s. 117-128. Novus Forlag.

Vonen, Arnfinn Muruvik (2014). Behovet for store ordbøker i en samlet norsk ordbokpolitikk. LexicoNordica. Vol. 21.

Vonen, Arnfinn Muruvik (2012). Diversity and democracy: written varieties of Norwegian. Fjeld, Ruth E Vatvedt; Torjusen, Julie Matilde (Red.). Proceedings of the 15th EURALEX International Congress. s. 19-30. Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Vonen, Arnfinn Muruvik (2009). Sign languages and linguistic imperialism. Brock-Utne, Birgit; Garbo, Gunnar (Red.). Language and Power.The Implications of Language for Peace and Development. s. 267-273. Mkuki na Nyota Publishers.

Vonen, Arnfinn Muruvik (2009). Norsk tegnspråk og døves språksituasjon i Norge. Bull, Tove; Lindgren, Anna-Riitta (Red.). De mange språk i Norge. Flerspråklighet på norsk. s. 85-106. Novus Forlag.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig