Norwegian version
Arnfinn Muruvik Vonen

Arnfinn Muruvik Vonen

About

Sign language, linguistics.

Fields of study

Academic disciplines

Special needs education   Sign language

Subject areas

Linguistics   Deaf education   Deaf education   Deaf bilingualism   Hearing impairment   Classroom research   Language typology   Deafblindness, congenital   Deafblindness, acquired   Linguistics of sign language

Research projects

  • COIL in Deaf Studies and Sign Language

    Establish a basis for a sustainable system for a Collaborative Online International Learning (COIL) module in deaf studies and sign language. COIL can be described as virtual student and staff exchange as a strategic tool for internationalization of the curriculum.

Scientific publications

Vonen, Arnfinn Muruvik (2022). Conrad Svendsens beskrivelse av norsk tegnspråk. Nordlyd . Vol. 46.

Vonen, Arnfinn Muruvik; Peterson, Paal Richard (2019). Sign language legislation in Norway. de Meulder, Maartje; Murray, Joseph J.; McKee, Rachel L. (Ed.). The legal recognition of sign languages. Advocacy and outcomes around the world. Chapter 12. p. 191-205. Multilingual Matters.

Vonen, Arnfinn Muruvik; Schrøder, Odd-Inge (2018). Signo og tegnspråk i lys av norsk tegnspråkpolitisk historie. Lid, Inger Marie (Ed.). Diakoni og velferdsstat: Utvikling av en diakonal praksis i samspill med myndigheter, sivilsamfunn og borgere. Kapittel 7. p. 144-164. Gyldendal Akademisk.

Vonen, Arnfinn Muruvik (2016). Modality-independent iconicity in reduplication?. Enger, Hans-Olav; Knoph, Monica I. Norvik; Kristoffersen, Kristian Emil; Lind, Marianne (Ed.). Helt fabelaktig! Festskrift til Hanne Gram Simonsen på 70-årsdagen. Kapittel 17. p. 291-305. Novus Forlag.

Vonen, Arnfinn Muruvik (2014). Behovet for store ordbøker i en samlet norsk ordbokpolitikk. LexicoNordica . Vol. 21.

Vonen, Arnfinn Muruvik (2014). Norsk teiknspråk og tospråklegheit. Brunstad, Endre; Gujord, Ann-Kristin Helland; Bugge, Edit (Ed.). Rom for språk. Nye innsikter i språkleg mangfald. Artikkel. p. 117-128. Novus Forlag.

Vonen, Arnfinn Muruvik (2012). Diversity and democracy: written varieties of Norwegian. Fjeld, Ruth E Vatvedt; Torjusen, Julie Matilde (Ed.). Proceedings of the 15th EURALEX International Congress. Plenary lecture. p. 19-30.

Vonen, Arnfinn Muruvik (2009). Norsk tegnspråk og døves språksituasjon i Norge. Bull, Tove; Lindgren, Anna-Riitta (Ed.). De mange språk i Norge. Flerspråklighet på norsk. Kapittel. p. 85-106. Novus Forlag.

Vonen, Arnfinn Muruvik (2009). Sign languages and linguistic imperialism. Brock-Utne, Birgit; Garbo, Gunnar (Ed.). Language and Power.The Implications of Language for Peace and Development. Kapittel. p. 267-273. Mkuki na Nyota Publishers.

Arnesen, Knut; Enerstvedt, Regi Theodor; Engen, Elizabeth; Engen, Trygg; Høie, Grete; Vonen, Arnfinn Muruvik (2008). The Linguistic Milieu of Norwegian Children With Hearing Loss. American Annals of the Deaf . Vol. 153.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete