Norwegian version
Arnfinn Muruvik Vonen

Arnfinn Muruvik Vonen

About

Sign language, linguistics.

Fields of study

Academic disciplines

Special needs education   Sign language

Subject areas

Linguistics   Deaf education   Deaf education   Deaf bilingualism   Hearing impairment   Classroom research   Language typology   Deafblindness, congenital   Deafblindness, acquired   Linguistics of sign language

Research projects

  • COIL in Deaf Studies and Sign Language

    Establish a basis for a sustainable system for a Collaborative Online International Learning (COIL) module in deaf studies and sign language. COIL can be described as virtual student and staff exchange as a strategic tool for internationalization of the curriculum.

Scientific publications

Vonen, Arnfinn Muruvik (2023). Teiknspråk, talespråk og teikn-til-tale: grensedragingar og møtepunkt. Torbjørnsen, Inger Birgitte; Neteland, Randi; Bugge, Edit (Ed.). Tegn-til-tale i barnehage og skole. Universitetsforlaget.

Vonen, Arnfinn Muruvik (2022). Conrad Svendsens beskrivelse av norsk tegnspråk. Nordlyd. Vol. 46.
https://doi.org/10.7557/12.6392

Vonen, Arnfinn Muruvik ; Peterson, Paal Richard (2019). Sign language legislation in Norway. de Meulder, Maartje; Murray, Joseph J.; McKee, Rachel L. (Ed.). The legal recognition of sign languages. Advocacy and outcomes around the world. p. 191-205. Multilingual Matters.
https://doi.org/10.21832/9781788924016-014

Vonen, Arnfinn Muruvik ; Schrøder, Odd-Inge (2018). Signo og tegnspråk i lys av norsk tegnspråkpolitisk historie. Lid, Inger Marie (Ed.). Diakoni og velferdsstat: Utvikling av en diakonal praksis i samspill med myndigheter, sivilsamfunn og borgere. p. 144-164. Gyldendal Akademisk.

Vonen, Arnfinn Muruvik (2016). Modality-independent iconicity in reduplication?. Enger, Hans-Olav; Knoph, Monica I. Norvik; Kristoffersen, Kristian Emil; Lind, Marianne (Ed.). Helt fabelaktig! Festskrift til Hanne Gram Simonsen på 70-årsdagen. p. 291-305. Novus Forlag.

Vonen, Arnfinn Muruvik (2014). Norsk teiknspråk og tospråklegheit. Brunstad, Endre; Gujord, Ann-Kristin Helland; Bugge, Edit (Ed.). Rom for språk. Nye innsikter i språkleg mangfald. p. 117-128. Novus Forlag.

Vonen, Arnfinn Muruvik (2014). Behovet for store ordbøker i en samlet norsk ordbokpolitikk. LexicoNordica. Vol. 21.

Vonen, Arnfinn Muruvik (2012). Diversity and democracy: written varieties of Norwegian. Fjeld, Ruth E Vatvedt; Torjusen, Julie Matilde (Ed.). Proceedings of the 15th EURALEX International Congress. p. 19-30. Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Vonen, Arnfinn Muruvik (2009). Sign languages and linguistic imperialism. Brock-Utne, Birgit; Garbo, Gunnar (Ed.). Language and Power.The Implications of Language for Peace and Development. p. 267-273. Mkuki na Nyota Publishers.

Vonen, Arnfinn Muruvik (2009). Norsk tegnspråk og døves språksituasjon i Norge. Bull, Tove; Lindgren, Anna-Riitta (Ed.). De mange språk i Norge. Flerspråklighet på norsk. p. 85-106. Novus Forlag.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete