English version
Kristian Skedsmo

Kristian Skedsmo

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Anvendt språkvitenskap

Emner

Diskursanalyse   Kommunikasjonsteori   Tegnspråktolkning   Tegnspråk   Samtaleanalyse   Tolking for døvblinde   Tegnspråktolking   Oversetting   Samtalereparasjon

Vitenskapelige publikasjoner

Skedsmo, Kristian (2020). Multiple Other-Initiations of Repair in Norwegian Sign Language. Open Linguistics . Vol. 6.

Skedsmo, Kristian (2020). Other-initiations of repair in Norwegian Sign Language. Social Interaction - Video-Based Studies of Human Sociality . Vol. 3.

Skedsmo, Kristian (2018). Reparasjonsinitiativ i tegnspråklig og tegnspråktolket samtale. Haualand, Hilde; Nilsson, Anna-Lena; Raanes, Eli (Red.). Tolking - språkarbeid og profesjonsutøvelse. Kapittel. s. 96-123. Gyldendal Akademisk.

Skedsmo, Kristian (2016). Deaf Education as Intercultural Communication: Different Discourses About Deaf Education. 18 s. FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and practice . Vol. 3.
https://journals.hioa.no/index.php/fleks/article/v...

Skedsmo, Kristian (2007). Oversetting i grenseland. ISBN: 978-82-7477-314-1. 170 s. Unipub forlag.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig