English version
Kristian Skedsmo

Kristian Skedsmo

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Anvendt språkvitenskap

Emner

Diskursanalyse   Kommunikasjonsteori   Tegnspråktolkning   Tegnspråk   Samtaleanalyse   Tolking for døvblinde   Tegnspråktolking   Oversetting   Samtalereparasjon

Vitenskapelige publikasjoner

Skedsmo, Kristian (2021). How to Use Comic-Strip Graphics to Represent Signed Conversation. 20 s. Research on Language and Social Interaction .

Skedsmo, Kristian (2020). Multiple Other-Initiations of Repair in Norwegian Sign Language. Open Linguistics . Vol. 6.

Skedsmo, Kristian (2020). Other-initiations of repair in Norwegian Sign Language. Social Interaction - Video-Based Studies of Human Sociality . Vol. 3.

Skedsmo, Kristian (2018). Reparasjonsinitiativ i tegnspråklig og tegnspråktolket samtale. Haualand, Hilde; Nilsson, Anna-Lena; Raanes, Eli (Red.). Tolking - språkarbeid og profesjonsutøvelse. Kapittel. s. 96-123. Gyldendal Akademisk.

Skedsmo, Kristian (2016). Deaf Education as Intercultural Communication: Different Discourses About Deaf Education. 18 s. FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and practice . Vol. 3.
https://journals.hioa.no/index.php/fleks/article/v...

Skedsmo, Kristian (2007). Oversetting i grenseland. ISBN: 978-82-7477-314-1. 170 s. Unipub forlag.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig