English version
Line Fossum Skogstad

Line Fossum Skogstad

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Fossum Skogstad, Line (2022). Hvordan lykkes med å implementere en praksis som krever samhandling mellom sektorer? Erfaringer fra individuell jobbstøtte (IPS) i Norge. Saltkjel, Therese; Rønningstad, Chris Andre; Sønderskov, Mette (Red.). Samhandling og inkludering i arbeidslivet. Kapittel 11. s. 245-265. Cappelen Damm Akademisk.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig