Tverrsektorielt samarbeid mellom NAV og helsetjenestene – Implementering av samarbeidsmodellen Individuell jobbstøtte (IPS)

Prosjektets hovedtema er tverrsektorielt samarbeid mellom arbeids- og velferdssektoren og helsesektoren.

Jeg ser på hvordan samarbeidet organiseres for å få til økt arbeidsinkludering, og hva som hindrer og fremmer godt samarbeid og gode inkluderingsprosesser for personer med psykiske helseutfordringer.

Psykiske helseutfordringer og rusavhengighet er blant de vanligste årsakene til frafall fra arbeidslivet i Norge, selv om så mange som 65 prosent av personer med slike plager ønsker å jobbe (Reme m.fl., 2016). For å inkludere flere i denne målgruppen i arbeidslivet, behøves det et tettere og mer koordinert samarbeid mellom NAV og helsetjenestene (OECD, 2013).

Prosjektets hovedtema er tverrsektorielt samarbeid mellom arbeids- og velferdssektoren og helsesektoren. Jeg ser på hvordan samarbeidet organiseres for å få til økt arbeidsinkludering, og hva som hindrer og fremmer godt samarbeid og gode inkluderingsprosesser for personer med psykiske helseutfordringer. For å belyse dette tas det utgangspunkt i prosessen med å implementere samarbeidsmodellen Individuell jobbstøtte (IPS) i Norge.

Det blir benyttet kvalitative metoder i prosjektet, fortrinnsvis intervjuer, observasjon og dokumentanalyse. Prosjektet gjennomføres som en Offentlig sektor-ph.d. og kombineres med pliktarbeid i NAV Vest-Viken Tjenesteutvikling.

Hovedveileder er Tone Alm Andreassen, OsloMet.

Biveileder er Heidi Nicholaisen, Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Kontakt

Laster inn ...