Norwegian version
Line Fossum Skogstad

Line Fossum Skogstad

Scientific publications

Fossum Skogstad, Line (2022). Hvordan lykkes med å implementere en praksis som krever samhandling mellom sektorer? Erfaringer fra individuell jobbstøtte (IPS) i Norge. Saltkjel, Therese; Rønningstad, Chris Andre; Sønderskov, Mette (Ed.). Samhandling og inkludering i arbeidslivet. Kapittel 11. p. 245-265. Cappelen Damm Akademisk.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete