tidsskrifter stablet over hverandre i en papirbunke.

Tidsskriftet Professions & Professionalism

Professions & Professionalism er et tverrfaglig tidsskrift med tyngdepunkt innenfor samfunnsvitenskap og humaniora. Tidsskriftet driftes av Senter for profesjonsforskning.

Tidsskriftet Professions and Professionalism (journals.oslomet.no) er et fagfellesvurdert, engelskspråklig, nettbasert tidsskrift med åpen tilgang.

Tidsskriftets målsetting er å utvikle studiet av profesjoner og profesjonalitet teoretisk og empirisk, og å bidra til utviklingen av dette studiet som et internasjonalt, tverrfaglig forskningsfelt.

Tidsskriftet er åpent for forskningsbaserte empiriske, teoretiske eller synoptiske bidrag med fokus på profesjoner eller andre kunnskapsbaserte yrkesgrupper.

Blant tidsskriftets sentrale temaer er profesjonelt arbeid, praksis og relasjoner, profesjonelles kunnskaper, ferdigheter og etikk, og ulike typer av ekspertise og ekspertkunnskap.

Mens artikler kan sette søkelys på ett yrke i en bestemt sosial kontekst, oppfordres forfattere til å reflektere over den bredere relevansen av deres bidrag til studiet av profesjoner og profesjonalitet.

Kontakt

Laster inn ...