Om Senter for profesjonsstudier (SPS)

Fakta om SPS

Etablert i
1999
Avholdte disputaser
53
Stipendiater
38
Vitenskapelige ansatte
22

Senter for profesjonsstudier har som overordnet mål å bidra til utvikling av profesjonsstudier som kunnskaps- og forskningsfelt, både nasjonalt og internasjonalt. Senteret ble etablert høsten 1999.

Mer spesifikt skal senteret videreutvikles som et faglig ledende forskningsmiljø innen profesjonsstudier i Norden, og tilby undervisning på høyt faglig nivå bidra til kompetanseheving innen profesjonsstudier ved OsloMet.

Senteret er et bredt sammensatt forskningsmiljø som studerer profesjoner, profesjonsutøvelse, profesjonsarbeidsmarkeder og profesjonskvalifisering. Spørsmål om det kunnskapsmessige og normative grunnlaget for profesjonell virksomhet står sentralt.

Ansatte ved Senter for profesjonsstudier

Senterleder

Laster inn ...