Om Senter for profesjonsstudier (SPS)

Fakta om SPS

Etablert i

1999

Avholdte disputaser

39

Stipendiater

29

Vitenskapelige ansatte

22

Senter for profesjonsstudier har som overordnet mål å bidra til utvikling av profesjonsstudier som kunnskaps- og forskningsfelt, både nasjonalt og internasjonalt. Senteret ble etablert høsten 1999.

Mer spesifikt skal senteret:
videreutvikles som et faglig ledende forskningsmiljø innen profesjonsstudier i Norden
tilby undervisning på høyt faglig nivå bidra til kompetanseheving innen profesjonsstudier ved OsloMet.

Senteret er et bredt sammensatt forskningsmiljø som studerer profesjoner, profesjonsutøvelse, profesjonsarbeidsmarkeder og profesjonskvalifisering. Spørsmål om det kunnskapsmessige og normative grunnlaget for profesjonell virksomhet står sentralt.

Ansatte ved Senter for profesjonsstudier

Senter for profesjonsstudiers årsmeldinger 2001-2017 (hioa.no)

Fungerende senterleder

Laster inn ...