Kvalitativt metodeforum

Et forum for forskere som jobber med kvalitative metoder. Kvalitativt metodeforum er rettet mot doktorgradsstudenter og ansatte som jobber med kvalitativ forskning.

I Kvalitativt metodeforum ønsker vi å ta opp og diskutere sentrale utfordringer i kvalitativ forskning spesielt rettet mot profesjonsstudier.

Kontakt

Laster inn ...
Kva skjer når forskarar sjølv er del av feltet dei forskar på?

Ny bok drøftar korleis forskingskvaliteten kan varetakast når bandet mellom forskar og forskingsobjekt er tett.

Fasaden til universitet med OsloMet logo på veggen