Kvalitativt metodeforum

Et forum for forskere som jobber med kvalitative metoder. Kvalitativt metodeforum er rettet mot doktorgradsstudenter og ansatte som jobber med kvalitativ forskning.

I Kvalitativt metodeforum ønsker vi å ta opp og diskutere sentrale utfordringer i kvalitativ forskning spesielt rettet mot profesjonsstudier.

Kontakt

Laster inn ...