English version

Kurs for ph.d.-veiledere

Etterutdanning

Veilederkurset for ph.d. handler om veiledning som prosess, utfordringer, medforfatterskap, etiske aspekter ved veiledning og relasjonen mellom veileder og kandidat.

Har du spørsmål om kurset?

Kurs for ph.d.-veiledere driftes og administreres av Senter for profesjonsforskning. 

Vennligst kontakt senteradministrasjonen dersom du har spørsmål om kurset.