Kurs for ph.d.-veiledere

Etterutdanning

Veilederkurset for ph.d. handler om veiledning som prosess, utfordringer, medforfatterskap, etiske aspekter ved veiledning og relasjonen mellom veileder og kandidat. Dette kurset tilbys hvert semester.

Har du spørsmål om kurset?

Vennligst kontakt administrasjonen ved Senter for profesjonsforskning