Kurs for ph.d.-veiledere

Etterutdanning

Veilederkurset for ph.d. handler om veiledning som prosess, utfordringer, medforfatterskap, etiske aspekter ved veiledning og relasjonen mellom veileder og kandidat.

Senter for profesjonsstudier (SPS) tilbyr kurs for deg som veileder doktorgradsstudenter.

Kurset handler om ph.d.-veiledning som prosess, utfordringer, medforfatterskap, etiske aspekter ved veiledning og relasjonen mellom veileder og kandidat. Kursopplegget innebærer: 

Ph.d.-opplæringen er organisert ulikt på de ulike ph.d.-programmene ved OsloMet, og kravene til avhandlingen varierer mellom fagene. Dette har konsekvenser for hva det innebærer å være veileder og kandidat, og for forholdet mellom kandidat og veileder. Samtidig vil ph.d.-veiledere ha mange felles utfordringer i prosessen.  

Formålet med dette kurset er å tematisere ph.d.-veiledernes erfaringer og utfordringer samt bidra til økt utbytte av veiledningen for både kandidat og veileder.