Kurs for ph.d.-veiledere

Etterutdanning

Veilederkurset for ph.d. handler om veiledning som prosess, utfordringer, medforfatterskap, etiske aspekter ved veiledning og relasjonen mellom veileder og kandidat. Dette kurset tilbys hvert semester.