Ph.d.-program og emner i profesjonsstudier

Ved Senter for profesjonsstudier tilbyr vi ph.d.-programmet Profesjonsstudier og flere ph.d.-emner.