Ph.d.-program og emner

Ved Senter for profesjonsforskning tilbyr vi ph.d.-programmet Profesjonsstudier, samt flere ph.d.-emner på norsk og engelsk. Stipendiatstillinger utlyses jevnlig.

Disputaser i Profesjonsstudier

Her finner du en oversikt over avholdte disputaser ved ph.d.-programmet i profesjonsstudier siden 2008.

fasaden til OsloMet med universitetets navneskilt
Ph.d.-prosjekter

Prosjektbeskrivelser for ph.d.-prosjekter ved Senter for profesjonsforskning

bøker i ett bibliotek
Stipendiatstillinger ved SPS

Ønsker du å skrive doktoravhandling med relevans for senterets forskningsfelt?

To unge menn smiler sammen i ett bibliotek.