English version

Eksperimentell atferdsanalyse – Translasjonell og konseptuell forskning

Gruppen forsker på kilder til atferdsvariabilitet og ny atferd gjennom konkrete forskningsspørsmål og problemstillinger som har interesse ut fra et grunnforskningsperspektiv så vel som fra et anvendt perspektiv.

Er variabilitet i atferd og kreativitet noe som kan læres? Lik variasjon i egenskaper er avgjørende ved naturlig seleksjon, er variabilitet i atferd avgjørende for læring.

Atferdsvariasjoner vil kunne ha ulike konsekvenser, og atferden styrkes eller svekkes avhengig av disse konsekvensene.

Variabilitet og kreativitet kan også ha betydning for effektiviteten i organisasjoner eller kulturer.

Gruppen er knyttet til Fakultet for helsevitenskap.

Forskningsgruppeleder

Laster inn ...
 • Medlemmer

  Laster inn ...
 • Mer om forskningsgruppen

  Kontinuerlig repertoar hos dyr

  Et kontinuerlig repertoar omhandler atferd som endres langs en dimensjon av endringer langs en stimulusdimensjon (e.g. svinge på bilrattet avhengig av kurven på veien). Hos mennesker vil trening av et begrenset antall korresponderende punkter mellom atferd og stimuli føre til også utrente responser til korresponderende stimuli. Vi undersøker om dette også skjer hos dyr.

  Atferdsvariasjon for bedre velferd hos dyr i zoo (tigere, giraffer)

  Et problem i dyrehager er at dyrene utvikler stereotyp atferd (e.g. ensformig vandring frem og tilbake). Ved hjelp av ulike atferdsmodifiserende tiltak kan dyrene aktiviseres, atferden bli mer variert, og velferden bedres.

  Naming- treningsprosedyrer for å etablere nye ord uten spesifikk trening

  I prosjektet studeres effektiviteten til ulike treningsprosedyrer i språkopplæring hos barn, og hvordan treningen kan optimaliseres ved etablering av ord uten at de er direkte trent.

  Etablering av betingede forsterkere

  Betingete forsterkere er i utgangspunktet nøytrale stimuli i omgivelsene som gjennom læring får forsterkende egenskaper. Ros, penger, andres nikk og smil er vanlige eksempler. Etablering av betingete forsterkere er viktig for normal utvikling hos barn.

  Det er sannsynlig at symptomer ved autisme kan ha sammenheng med problemer på dette området, og det er derfor viktig å finne effektive prosedyrer for etablering av betingete forsterkere:

  • Smil som betinget forsterker for atferd hos spebarn.
  • Felles oppmerksomhet hos barn med autisme.
  • Ulike prosedyrer for etablering av betingede forsterkere for atferd hos barn.
  • Sammenlikning av to prosedyrer for etablering av betingede forsterkere for atferd hos rotter.

  Studier av en dyremodell for AD/HD hos barn

  Attention-Deficit / Hyperactivity disorder er en vanlig forstyrrelse hos barn, og kjennetegnes ved uoppmerksomhet, hyperaktivitet og impulsivitet. Spontant hypertensive rotter (SHR) og deres kontroller (WKY) er den vanligste dyremodellen for AD/HD, og blir benyttet for å studere sammenhengen mellom læring og utvikling av AD/HD-Iignende atferdskarakteristika:

  • Etablering av sekvenser av atferd hos SHR- og WKY-rotter.
  • Atferd kontrollert av stimuli (stimuluskontroll) og utslokking av atferd (ekstinksjon).
  • Kan toleranse for at forsterkere kommer sjeldent eller etter en tid trenes?.

  Kilder til kulturell praksis

  Studier av faktorer viktige for etablering av samhandling/samarbeid hos sjimpanser.

  Teori/filosofi

  Konseptuelle og vitenskapsfilosofiske studier av seleksjon, og overordnete studier av verbal atferd:

  • Modularitet og seleksjon på tre nivå (art, individ, kultur).
  • Molare versus molekylære analyser av verbal atferd.

  Forskningsgruppen i sosiale medier

  Følg oss på Facebook.