English version

Legemidler og pasientsikkerhet

Uhensiktsmessig legemiddelforskrivning, feil ved legemiddeladministrasjon og utfordringer ved tverrprofesjonell samhandling om legemidler utgjør en av de hyppigste årsakene til pasientskade.

Forskningsgruppen «Legemidler og pasientsikkerhet» kombinerer farmakoepidemiologiske legemiddelopplysninger, terapeutisk legemiddelmonitorering og kvalitativ pasientnær forskning.

Vi benytter både kvantitative og kvalitative metoder fra fagområdene samfunnsfarmasi, klinisk farmasi, klinisk farmakologi, biofarmasi og medisinsk biokjemi for å studere hvordan pasientsikkerheten kan ivaretas ved stadig mer omfattende legemiddelbruk.

Gruppen tilhører Fakultet for helsevitenskap.

Forskningsgruppeleder

Laster inn ...