Jodmangel hos mor kan påvirke barnets utvikling

Illustrasjonsbilde av kvinne som drikker fra glass.

– Vi fant at mild til moderat jodmangel hos mor er assosiert med dårligere utvikling hos barnet, sier Marianne Hope Abel.

Hun disputerte nylig med avhandlingen “Iodine nutrition in pregnancy, maternal thyroid function and child neurodevelopment – Results from the Norwegian Mother and Child Cohort Study.” ved OsloMet.

Bilde av Marianne Hope Abel.

Marianne Hope Abel har vært en del av ph.d.-programmet i helsevitenskap ved OsloMet. Foto: Sonja Balci.

I studien brukte hun data fra Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa) for å undersøke sammenhengen mellom mors jodinntak i svangerskapet og hjernens utvikling hos barn.

Fakta om studien

I studien brukes data fra Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa) for å undersøke sammenhengen mellom mors jodinntak i svangerskapet og hjernens utvikling hos barn. Deltakerne i MoBa ble rekruttert fra hele landet i første del av svangerskapet i årene 1999-2008.
Marianne Hope Abel er ansatt i Tine SA, og tatt opp på ph.d.-programmet i helsevitenskap ved OsloMet. Hun har vært en del av nærings ph.d.-ordningen, og prosjektet har vært ledet av Folkehelseinstituttet.

Adferdsproblemer og skoleferdigheter

Resultatene viser at for lavt jodinntak hos mor er knyttet til forsinket språkutvikling og redusert finmotorikk når barnet er tre år, økte adferdsproblemer ved tre og åtte år og dårligere skoleferdigheter ved åtte år.

– Det er små forskjeller, men det er likevel relevant siden det gjelder så mange, sier Hope Abel.

Jodtilskudd i graviditeten?

Mye tyder dessverre på at det er for sent å begynne med jodtilskudd når man først blir gravid.

– Det er ganske overraskende at vi ikke fant noen positive effekter av å ta jodtilskudd i svangerskapet, sier hun.

Faktisk viser studien at det å starte med jodtilskudd i første trimester var knyttet til økt risiko for atferdsproblemer, ADHD-symptomer og ADHD-diagnose.

– Alle unge kvinner som kan bli gravide bør dermed ha god jodstatus. Når du først har blitt gravid, kan det være for seint å gjøre noe med det, sier hun.

Mange får i seg for lite jod

En fersk litteraturgjennomgang viser at store grupper i Norge får i seg for lite jod. Det gjelder spesielt unge kvinner i fertil alder, gravide, ammende, spedbarn som fullammes, eldre, veganere og innvandrere.

Jod inngår i stoffskiftehormoner som er viktig i hjernens utvikling hos foster og barn. Alvorlig jodmangel i fosterlivet påvirker hjernens utvikling negativt, mens det hittil har vært mindre kunnskap om følgene av mild og moderat jodmangel.

Nye tiltak

Norske helsemyndigheter har nylig satt i gang flere tiltak for å øke jodinntaket. De har blant annet blitt mer konkrete i kostholdsrådene, og nå jobber de med en vurdering av om salt skal tilsettes mer jod.

– Jeg har stor tro på slike tiltak. Beriking av salt for å sikre et minimumsnivå av jod for alle er veldig viktig. Vår forskning tyder også på at det er bedre å ha et jevnt inntak av jod gjennom kosten enn å ta jodtilskudd, sier Hope Abel.

Jodmangel på fremmarsj

Fra 1950-tallet har dyreforet i Norge blitt tilsatt jod. Nordmenn drikker mye melk, så man har trodd at vi får i oss nok jod gjennom kosten.

Men de siste 10 årene har lavt jod-inntak blitt rapportert i noen grupper av befolkningen i Norge, og man ser det samme i flere land i Europa.

– Inntak av melk, yoghurt og hvit fisk har gått ned de siste tiårene i noen befolkningsgrupper. Dette viser hvor sårbare vi har gjort oss, sier Hope Abel.

Få kilder til jod i det norske kostholdet

Jod finnes i få matvarer. Fisk som lever i saltvann er den eneste naturlige gode kilden til jod. Hvit fisk som torsk, hyse, steinbit og sei er ekstra rik på jod og er derfor en god kilde.

Du finner også jod i melk og meieriprodukter, på grunn av at kraftfôret er tilsatt jod, som igjen skilles ut i melken.

I butikken kan man få kjøpt salt tilsatt jod, men nivået av jod er så lavt at det i praksis har forsvinnende liten betydning som jodkilde.

Les mer om jod: Fakta om jod (Folkehelseinstituttet)

Referanse

Abel, M. H. Iodine nutrition in pregnancy, maternal thyroid function and child neurodevelopment – Results from the Norwegian Mother and Child Cohort Study. 2019.

Illustrasjonsbilde av kuer på beite ved en gård i Norge.
– Pandemien har fått oss til å tenke annerledes rundt mat

Koronapandemien har endret våre holdninger til mat. Vi vil ha mer lokalprodusert mat, og tilliten til den norske bonden har økt.

Notater om matlaging i perm og en penn som ligger oppå et av arkene.
Unge kvinner får i seg for lite jod

Hver tredje unge kvinne har kritisk lave jodnivåer.

Frokosttallerken
Gravide og ammende i Norge får i seg for lite jod

Hele åtte av ti gravide spiser for lite mat med jod.

Forskningsartikkel av:
Fakultet for helsevitenskap (HV)
Publisert: 08.11.18
Sist oppdatert: 03.05.21
Tekst: Heidi Ertzeid
Foto: Paulina Westerlind / Bildhuset