Ph.d.-prosjekter i atferdsanalyse

Oversikt over aktive ph.d.-prosjekter i atferdsanalyse.

Pågående ph.d.-prosjekter i atferdsanalyse

Hege Tryggestad

Lorenzo Todone

Kamilla Knutsen Steinnes

Magnus Jan Torsten Starbrink

Rasmi Krippendorf

Julian Hinz

Live Standal Bøyum

Marie Røhme Aunemo

Sridhar Aravamudhan

Marita Andreassen

Guro Granerud Dunvoll

Live Fay Braaten

Der hvor ikke annet er markert, er veiledere ansatt ved Institutt for atferdsanalyse, Fakultet for helsevitenskap, OsloMet.