Jordmorstudent snakker med en nybakt mor som sitter i en seng med en baby på armen.

Jordmorfag

Masterprogram

Jordmødres arbeid er knyttet til svangerskap, fødsel og barseltid, men også kvinners reproduktive helse og rettigheter. Studiet gir solid grunnlag for en kunnskapsbasert praksis og mulighet til å arbeide med fagutvikling og forskning.

 • Opptakskrav og poeng

  For å søke på dette programmet må du ha

  • bachelorgrad eller tilsvarende i sykepleie
  • minst ett års yrkespraksis som sykepleier
  • norsk autorisasjon som sykepleier
  • minst 2,5 i karakterpoeng i gjennomsnitt på bachelorgraden din

  Søkere rangeres kun etter karakterpoeng fra bachelorgraden.

  Du kan få 0,5 tilleggspoeng hvis du eller begge foreldrene dine er født i Afrika, Asia eller Latin-Amerika.

  Det kan være konkurranse om plassene. Ved forrige opptak var poenggrensen

  • 4,41 i kvote med tilleggspoeng (denne utgår ved nytt opptakskrav)
  • 4,09 i kvote med kun karakterpoeng

  Hvordan regnes poengsummen din ut?

 • Slik søker du

  Du søker på Søknadsweb med studiekode 215 6059.

  Søknadsfristen er 1. mars. 

  Mer om å søke på master.

 • Hva lærer du?

  Master i jordmorfag er et krevende fulltidsstudium som består både av teoretiske studier (60 studiepoeng) og brukerrettede kliniske studier (60 studiepoeng).

  De teoretiske studiene består av tre store hovedemneområder:

  • Jordmorfag, fødsel og familiedannelse
  • Kvinnehelse – seksuell og reproduktiv helse og rettigheter
  • Vitenskapsteori og forskningsmetode i jordmorfag

  Masteroppgaven på 30 studiepoeng er inkludert i de teoretiske studiene.

  De brukerrettede kliniske studiene består av ferdighetstrening i øvingslaboratorium samt kliniske studier (praksis) i sykehus og kommunehelsetjenesten.

  Studiet fokuserer på at du har en viktig oppgave i helserådgivning og undervisning, ikke bare for kvinnen, men også for familien og samfunnet.

  Du lærer deg hvordan du best kan forberede gravide og vordende foreldre til fødselen og framtidig foreldrerolle.

  Du utvikler god klinisk og vitenskapelig kompetanse, og kan utfordre og utvikle kunnskap og forståelse om kvinners seksuelle og reproduktive helse og rettigheter i ulike livsfaser.

  Kunnskap og ferdigheter

  Ved fullført master har du inngående kunnskap om

  • de ontologiske, epistemologiske og etiske utgangspunktene som danner grunnlag for jordmorens kunnskapsområde og virksomhet
  • medisinske, naturvitenskapelige, samfunnsvitenskapelige, humanistiske og jordmorfaglige temaer relatert til seksuell og reproduktiv helse
  • hvordan fødsel og familiedannelse kan forstås og bevares som normale biologiske prosesser
  • jordmorfaglige problemstillinger i et flerkulturelt og globalt perspektiv
  • helsepolitiske utfordringer innen fødselsomsorg og reproduktiv helse

  Du utvikler ferdigheter som gjør at du kan

  • arbeide selvstendig og kunnskapsbasert innen jordmors fag- og funksjonsområder
  • lede eget fag på ulike nivåer, spesielt innen forebyggende og helsefremmende arbeid for ungdom, kvinner, familier og nyfødte barn
  • arbeide selvstendig med rådgivning, undervisning og veiledning om foreldreskapets utvikling, reproduktiv helse, seksualitet og familieplanlegging
  • arbeide metodisk for pasientsikkerhet og kvalitet i jordmorfaget

  Som ferdigutdannet har du kompetansen som kreves for å initiere og medvirke i forsknings- og utviklingsarbeid, bidra til nytenking og delta i innovasjonsprosesser.

  Du kan kommunisere og formidle jordmorfaglige spørsmål og analyser både til spesialister og allmennheten.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Studiet veksler mellom teoretiske emner og kliniske studier. Alle emnene er obligatoriske.

  Første studieår består av fire teoretiske emner og to kliniske studier.

  Andre studieår består av to kliniske studier samt skriving av masteroppgave.

  Følgende arbeids- og undervisningsformer brukes gjennom studiet:

  • arbeid i studiegrupper
  • forelesninger
  • seminar
  • skriftlige oppgaver
  • selvstudier
  • ferdighetstrening
  • kliniske studier
  • veiledning i kliniske studier

  Du må levere ulike arbeidskrav underveis i studiet. Dette kan være i form av deltakelse i gruppepresentasjon, ferdighetsprøver og skriftlige innleveringer.

  Praksis
  40 %
  Teori
  40 %
  Egenstudier
  20 %
 • Hva koster det?

  Det er ikke studieavgift på dette studiet. Du betaler en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

 • Hva kan du jobbe som?

  Studiet gir grunnlag for arbeid med å fremme kvinners, familiers og nyfødte barns helse gjennom en kunnskaps- og forskningsbasert jordmortjeneste.

  Etter endt utdanning søkes du autorisasjon som jordmor ved Statens Autorisasjonskontor. Utdannelsen gir også automatisk annerkjennelse og rett til å praktisere som jordmor i EU-land.

  Du kan blant annet få jobb innen

  • føde/barsel-enheter
  • gynekologiske enheter
  • svangerskapsomsorgen
  • ungdomshelsetjenesten i kommunene
  • fagutvikling i det offentlige og private
  • internasjonalt arbeid

  Ved gjennomført master har du grunnlag for å søke opptak på ph.d.-program.

 • Praksis

  Ca. 40 uker av studiet er praksis. Utdanningen har primært avtaler om praksisplasser i fylkene på Østlandet: Oslo, Viken, Vestfold og Telemark og Innlandet. I enkelte tilfeller kan det bli aktuelt å bruke praksisplasser i andre fylker.

  Fordi utdanningen har avtaler om praksisplasser med kommuner i hele østlandsområdet kan det bli nødvendig med pendling eller leie av hybel i praksisperiodene.

  Utgifter i forbindelse med reise/boutgifter refunderes ikke for studenter ved jordmorutdanningen.

  Det varierer hvor mange praksisplasser vi har i hvert fylke fra år til år. Du må derfor være fleksibel. Du kan ikke påregne å få praksisplass på, eller i nærheten, av hjemstedet ditt.

  Det er heller ikke anledning til å skaffe praksisplass selv, med unntak av i helt spesielle tilfeller. Slike tilfeller må godkjennes av OsloMet etter formelt opptak.

 • Utveksling

  I andre, tredje eller fjerde semester har du mulighet til å ta hele, eller deler av emner, som for eksempel praksisstudier ved en utdanningsinstitusjon i utlandet.

  Du finner informasjon om utvekslingsmulighetene for dette studiet på studentsidene

 • Spesielle hensyn

 • Forskerlinje i helsevitenskap

  Har du sterk interesse for forskning, stor arbeidskapasitet og ambisjoner om senere opptak til ph.d.- program?

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.

Du er kanskje også interessert i disse?

Relevant forskning

Gravid kvinne i smerter inne på en fødeavdeling.
Kvinner med lav sosioøkonomisk status hadde dårligere fødselsopplevelser

Forskere har undersøkt hvordan faktorer som utdanning, inntekt og sivilstatus virket inn på deres opplevelse av fødselen.

En jordmor bruker et lyttehorn på magen til en gravid kvinne.
Jordmors tilstedeværelse kan redusere bruken av epidural

En ny studie viser at det blir gitt færre epiduralbedøvelser under fødsler der jordmor er til stede under hele fødselen.

Illustrasjonsbilde av kvinne som drikker fra glass.
Jodmangel hos mor kan påvirke barnets utvikling

Kan påvirke språkutvikling, finmotorikk og skoleferdigheter, viser fersk studie.

Kvinne i en sykehusseng med et nyfødt barn på magen
– Fødende kvinner blir overbehandlet i dag

Ny studie gir innsikt i hva som kan være viktig for å få ned antall unødvendige keisersnitt.

Ansikt av et nyfødt barn delvis dekket av dyne
Hvilken fødsel foretrekker norske kvinner?

OsloMet-forsker Lena Henriksen har flere råd til gravide som har fødselsangst og ønsker seg keisersnitt.

Illustrasjonsbilde av en mor som holder sitt nyfødte barn på brystet.
Fødende kvinner vil ha ekte og personlig omsorg

En ny norsk studie har undersøkt hva som er viktig for kvinner når de skal føde.