Jordmor snakker med nybakt mor med baby.

Jordmorfag

Masterprogram

Jordmødres arbeid er først og fremst knyttet til svangerskap, fødsel og barseltid. Arbeidet omfatter også kvinners reproduktive helse og rettigheter. En mastergrad i jordmorfag gir solid grunnlag for en kunnskapsbasert praksis og mulighet til videre å arbeide med fagutvikling og forskning.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Bachelorgrad eller tilsvarende i sykepleie, autorisasjon som sykepleier i Norge og minst ett års yrkespraksis som sykepleier.

  C-krav

  For opptak til masterprogrammer ved OsloMet er det krav om at du har gjennomsnittskarakter på minst C fra bachelorgraden din.

  Poengberegning og rangering

  Les om hvordan vi poengberegner søknader til mastere og videreutdanninger

  Det kan gis tilleggspoeng for relevant yrkespraksis og relevant høyere utdanning utover opptaksgrunnlaget.

  Relevant yrkespraksis er all klinisk yrkespraksis som sykepleier. Relevant utdanning er høyere utdanning innen helse- og sosialfag, pedagogiske fag og psykologi.

  Det gis 1 tilleggspoeng for søkere med minoritetsbakgrunn. For å få tilleggspoeng må du kunne dokumentere at du eller begge foreldrene dine er født i Afrika, Asia (inkludert Tyrkia) eller Latin-Amerika.

  Poenggrenser ved siste opptak

  4,66 (med tilleggspoeng)
  4,00 (kun karakterpoeng)

 • Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

  Les mer om søknadsprosessen her

  Når er søknadsfristen?

  • 1. mars

  Når får du svar på søknaden?

  • 1. mai

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere.

  Søk med studiekode

  215 6059

 • Hva lærer du?

  Masterstudium i jordmorfag er et krevende fulltidsstudium som består både av teoretiske studier (60 studiepoeng) og brukerrettede kliniske studier (60 studiepoeng).

  De teoretiske studiene består av tre store hovedemneområder; Jordmorfag, fødsel og familiedannelse; Kvinnehelse - seksuell og reproduktiv helse og rettigheter; Vitenskapsteori og forskningsmetode i jordmorfag. Masteroppgaven på 30 studiepoeng er inkludert i de teoretiske studiene.

  De brukerrettede kliniske studiene består av ferdighetstrening i øvingslaboratorium samt kliniske studier (praksis) i sykehus og kommunehelsetjenesten. Utdanningen har avtaler om praksisplasser ved sykehus og kommuner i hele Østlandsområdet hvilket innebærer at det kan bli nødvendig med pendling eller leie av hybel i praksisperiodene. Utgifter i forbindelse med reise/boutgifter refunderes ikke for studenter ved masterstudiet i jordmorfag.

  Studiet fokuserer på at du har en viktig oppgave i helserådgivning og undervisning, ikke bare for kvinnen, men også for familien og samfunnet. Du lærer deg hvordan du best kan forberede gravide og vordende foreldre til fødselen og framtidig foreldrerolle.

  Du utvikler god klinisk og vitenskapelig kompetanse, og kan utfordre og utvikle kunnskap og forståelse om kvinners seksuelle og reproduktive helse og rettigheter i ulike livsfaser.

  Ved fullført studium har du inngående kunnskap om:

  • De ontologiske, epistemologiske og etiske utgangspunktene som danner grunnlag for jordmorens kunnskapsområde og virksomhet
  • Medisinske, naturvitenskapelige, samfunnsvitenskapelige, humanistiske og jordmorfaglige temaer relatert til seksuell og reproduktiv helse
  • Hvordan fødsel og familiedannelse kan forstås og bevares som normale biologiske prosesser
  • Jordmorfaglige problemstillinger i et flerkulturelt og globalt perspektiv
  • Helsepolitiske utfordringer innen fødselsomsorg og reproduktiv helse

  Du utvikler ferdigheter som gjør at du kan:

  • Arbeide selvstendig og kunnskapsbasert innen jordmors fag- og funksjonsområder
  • Lede eget fag på ulike nivåer, spesielt innen forebyggende og helsefremmende arbeid for ungdom, kvinner, familier og nyfødte barn
  • Arbeide selvstendig med rådgivning, undervisning og veiledning om foreldreskapets utvikling, reproduktiv helse, seksualitet og familieplanlegging
  • Arbeide metodisk for pasientsikkerhet og kvalitet i jordmorfaget

  Som ferdigutdannet har du kompetansen som kreves for å initiere og medvirke i forsknings- og utviklingsarbeid, bidra til nytenking og delta i innovasjonsprosesser. Du kan kommunisere og formidle jordmorfaglige spørsmål og analyser både til spesialister og allmennheten.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Studiet går over to år på heltid og veksler mellom teoretiske emner og kliniske studier. Alle emnene er obligatoriske.

  1. studieår består av fire teoretiske emner og to kliniske studier.

  2. studieår består av to kliniske studier samt skriving av masteroppgave.

  Følgende arbeids- og undervisningsformer brukes gjennom studiet:

  • arbeid i studiegrupper
  • forelesninger
  • seminar
  • skriftlige oppgaver
  • selvstudier
  • ferdighetstrening
  • kliniske studier
  • veiledning i kliniske studier

  Du må levere ulike arbeidskrav underveis i studiet. Dette kan være i form av deltakelse i gruppepresentasjon, ferdighetsprøver og skriftlige innleveringer.

  Praksis
  40 %
  Teori
  40 %
  Egenstudier
  20 %
 • Hva koster det?

 • Hva kan du jobbe som?

  Dette studiet gir grunnlag for arbeid med å fremme kvinners, familiers og nyfødte barns helse gjennom en kunnskaps- og forskningsbasert jordmortjeneste.

  Etter endt utdanning søkes det autorisasjon som jordmor ved Statens Autorisasjonskontor. Utdannelsen gir også automatisk annerkjennelse og rett til å praktisere som jordmor i EU-land.

  Du kan blant annet få jobb innen

  • føde-barsel enheter
  • gynekologiske enheter
  • svangerskapsomsorgen
  • ungdomshelsetjenesten i kommunene
  • fagutvikling i det offentlige og private
  • internasjonalt arbeid

  Ved gjennomført masterstudium har du grunnlag for å søke opptak på ph.d.-program.

 • Praksisplass

  Ca. 40 uker av studiet er praksis. Utdanningen har primært avtaler om praksisplasser i fylkene på Østlandet: Oslo, Viken, Vestfold og Telemark og Innlandet. I enkelte tilfeller kan det bli aktuelt å bruke praksisplasser i andre fylker.

  Fordi utdanningen har avtaler om praksisplasser med kommuner i hele østlandsområdet kan det bli nødvendig med pendling eller leie av hybel i praksisperiodene. Utgifter i forbindelse med reise/boutgifter refunderes ikke for studenter ved jordmorutdanningen.

  Det varierer hvor mange praksisplasser vi har i hvert fylke fra år til år. Studenter må derfor være fleksible. Du kan ikke påregne å få praksisplass på, eller i nærheten av hjemstedet ditt. Det er heller ikke anledning til å skaffe praksisplass selv uten i helt spesielle tilfeller. Slike tilfeller må godkjennes av OsloMet etter formelt opptak.

 • Utveksling

  I studiets 2., 3., eller 4. semester har du mulighet til å ta hele, eller deler av emner, som for eksempel praksisstudier ved en utdanningsinstitusjon i utlandet.

  Du finner informasjon om utvekslingsmulighetene for dette studiet på studentsidene

 • Spesielle hensyn

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.

Du er kanskje også interessert i disse?

Relevant forskning

Illustrasjonsbilde av en mor som holder sitt nyfødte barn på brystet.
Fødende kvinner vil ha ekte og personlig omsorg

En ny norsk studie har undersøkt hva som er viktig for kvinner når de skal føde.

En jordmor bruker et lyttehorn på magen til en gravid kvinne.
Jordmors tilstedeværelse kan redusere bruken av epidural

En ny studie viser at det blir gitt færre epiduralbedøvelser under fødsler der jordmor er til stede under hele fødselen.

Illustrasjonsbilde av kvinne som drikker fra glass.
Jodmangel hos mor kan påvirke barnets utvikling

Kan påvirke språkutvikling, finmotorikk og skoleferdigheter, viser fersk studie.

Kvinne i en sykehusseng med et nyfødt barn på magen
– Fødende kvinner blir overbehandlet i dag

Ny studie gir innsikt i hva som kan være viktig for å få ned antall unødvendige keisersnitt.

Ansikt av et nyfødt barn delvis dekket av dyne
Hvilken fødsel foretrekker norske kvinner?

OsloMet-forsker Lena Henriksen har flere råd til gravide som har fødselsangst og ønsker seg keisersnitt.