Atferdsvitenskap

Masterprogram

Arbeids- og samfunnslivet blir stadig mer komplekst, både sosialt og teknologisk. For å forstå og endre omgivelsene trenger vi ny kunnskap. Du får kompetanse til å drive endringsarbeid på individ- og systemnivå.

 • Opptakskrav og poeng

  For å søke på dette programmet må du ha

  • bachelorgrad eller tilsvarende
  • minst 2,5 i karakterpoeng i gjennomsnitt på bachelorgraden din

  Søkere rangeres kun etter karakterpoeng fra bachelorgraden.

  Det kan være konkurranse om plassene. Ved forrige opptak

  • var poenggrensen 3,23 på deltid
  • og alle kvalifiserte søkere kom inn på heltid

  Hvordan regnes poengsummen din ut?

 • Slik søker du

  Du søker på Søknadsweb med studiekode 215 6034 for heltid og 215 6035 for deltid.

  • 15. april: ordinær søknadsfrist
  • 1. mars: tidlig opptak

  Mer om å søke på master.

 • Hva lærer du?

  Moderne atferdsvitenskap omfatter teoretiske perspektiver, eksperimentelle studier og metoder for å anvende den kunnskapen som utvikles til å fremme ønskede endringsprosesser.

  Master i atferdsvitenskap gir deg en solid teoretisk plattform, erfaring med å gjennomføre eksperimenter, og lærer deg effektiv metodikk for å sette i gang, gjennomføre og evaluere endringsprosesser både på individ- og gruppenivå.

  Basiskunnskapen i masterprogrammet er atferdsanalyse, som er vitenskapen om systematikk i forholdet mellom individuell atferd og hendelser i individets omgivelser.

  Den moderne utgaven av atferdsanalysen omfatter alle aspekter ved atferd, og kan brukes til å forstå både enkle og komplekse atferdsformer.

  Du lærer konseptuell, eksperimentell og anvendt atferdsanalyse. Undervisningen og arbeidskravene tar deg gjennom atferdsanalysen, fra de grunnleggende prinsippene som ble oppdaget i laboratoriet, til kompleks menneskelig atferd i komplekse sosiale situasjoner.

  Du lærer om hvordan teoretisk kunnskap kan omsettes i praktisk metodikk for å fremme atferdsendringer gjennom tilrettelegging av betingelser i omgivelsene.

  Du kan være med i lab-grupper, og delta i forskningen som instituttets ansatte driver. Du lærer om forskningsmetode og datainnsamling, og du får mye veiledet skrivetrening.

 • Studiets oppbygging

  Master i atferdsvitenskap tilbys som to spesialiseringer. Høsten 2023 kan du kun søke på spesialiseringen i begreper og anvendelse (BSCA), heltid og deltid.

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Pensum er i hovedsak på engelsk. Eksamensoppgaver vil være på engelsk, men kan besvares på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

  For studenter som tar spesialiseringen i begreper og anvendelse (BSCA) er masteroppgaven på 30 studiepoeng. Oppgaven er en vitenskapelig artikkel, enten en empirisk studie eller en systematisk litteraturgjennomgang.

  Spesialiseringen i innovasjon og implementering (BSII) er nettbasert og på deltid. Masteroppgaven er på 60 studiepoeng og gjennomføres i form av et innovasjonsprosjekt på en arbeidsplass. Dette kan være en arbeidsplass der du selv er i posisjon til å foreslå og gjennomføre endringstiltak, eller det kan være bestilling fra en virksomhet.

  BSII-spesialiseringen gjennomføres på deltid over maks fire år. Normal progresjon for deltidsstudenter er 20 studiepoeng i semesteret. Minimum progresjon for deltidsstudenter er 30 studiepoeng per to semestre.

  Deltidsstudenter på spesialisering i innovasjon og implementering tilbys digitale kurssekvenser basert på prinsippene til Fred S. Keller’s Personalized System of Instruction (PSI).

  Det enkelte emnets innhold brytes ned i kurssekvenser som bygger på hverandre. Hver sekvens avsluttes med en test som må bestås før en kan gå videre til neste sekvens.

  De digitale kurssekvensene vil være på engelsk og erstatter forelesninger og seminarer på campus for studenter på BSII-spesialiseringen.

  Undervisningen på campus er likevel åpen for studenter fra begge spesialiseringer på samme måte som de digitale kurssekvensene vil være tilgjengelig for alle studenter i masterprogrammet.

 • Hva koster det?

  Det er ikke studieavgift på dette studiet. Du betaler en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

 • Hva kan du jobbe som?

  Master i atferdsvitenskap rekrutterer studenter med ulike bachelorutdanninger. Studentene har derfor ulik utdanning og erfaring, og varierte interesser.

  Masterprogrammet gir deg allmenn og generaliserbar kunnskap om hvordan du skal analysere problemer og utfordringer i arbeidslivet.

  Denne typen kunnskap kan anvendes i alle situasjoner der du jobber med å forbedre prestasjoner hos individer og grupper.

  Hvilke jobber du kan få etter fullført master avhenger av hvilken bachelor du har, og av interessene dine. Atferdsanalyse gir merverdi til ditt profesjonelle repertoar, uansett hva du vil arbeide med.

  Studenter fra denne masteren arbeider innen:

  • privat næringsliv (industri, konsulentvirksomhet)
  • offentlig forvaltning/administrasjon
  • helse, opplæring og sosiale tjenester på ulike nivåer (kommune, fylkeskommune og stat)
  • forskning og høyere utdanning
 • Utveksling

  Det er først og fremst i tredje eller fjerde semester at du kan dra på utveksling i forbindelse med teoretiske emner eller masteroppgaven.

  Du kan få godkjent totalt 60 studiepoeng fra en utenlandsk institusjon.

 • Videre studiemuligheter

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.

Faglig leder

Laster inn ...

Du er kanskje også interessert i disse?

Studenthistorier

Portrett av Bjørn Harald.
Å studere atferdsvitenskap er å studere endring

Masteren i atferdsvitenskap ga Bjørn Harald Tidemann Bjerknes tyngde og trygghet til å søke på en lederstilling.