Atferdsvitenskap

Masterprogram

Arbeids- og samfunnslivet blir stadig mer komplekst, både sosialt og teknologisk. For å forstå og endre omgivelsene trenger vi ny kunnskap. Masterstudiet gir deg kompetanse til å drive endringsarbeid på individ- og systemnivå.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Bachelorgrad eller tilsvarende.

  Poengberegning og rangering

  Les om hvordan vi poengberegner søknader til mastere og videreutdanninger her.

  Søkere til dette studieprogrammet rangeres kun etter karakterpoeng fra bachelorgraden.

  C-krav

  For opptak til masterprogrammer ved OsloMet er det krav om at du har gjennomsnittskarakter på minst C fra bachelorgraden din.

  Poenggrense ved forrige opptak

  Deltid: 2,96

  Heltid: Alle kvalifiserte

 • Slik søker du

  Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

  Les mer om søknadsprosessen her.

  Når er søknadsfristen?

  Når får du svar på søknaden?

  • 1. mai: Tidlig opptak
  • 10. juli: Hovedopptak

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere.

  Søk med studiekode

  • Master’s Program in Behavioral Science - Specialisation in Concepts and Applications (BSCA), heltid: 215 6034
  • Master’s Program in Behavioral Science - Specialisation in Innovation and Implementation (BSII), nettbasert, deltid: 215 6035
 • Hva lærer du?

  Moderne atferdsvitenskap omfatter teoretiske perspektiver, eksperimentelle studier og metoder for å anvende den kunnskapen som utvikles til å fremme ønskede endringsprosesser. Masterstudiet i atferdsvitenskap gir deg en solid teoretisk plattform, gir deg erfaring med å gjennomføre eksperimenter, og lærer deg effektiv metodikk for å sette i gang, gjennomføre og evaluere endringsprosesser både på individ- og gruppenivå.

  Basiskunnskapen i masterprogrammet er atferdsanalyse, som er vitenskapen om systematikk i forholdet mellom individuell atferd og hendelser i individets omgivelser. Den moderne utgaven av atferdsanalysen omfatter alle aspekter ved atferd, og kan brukes til å forstå både enkle og komplekse atferdsformer.

  Du lærer konseptuell, eksperimentell og anvendt atferdsanalyse. Undervisningen og arbeidskravene tar deg gjennom atferdsanalysen, fra de grunnleggende prinsippene som ble oppdaget i laboratoriet, til kompleks menneskelig atferd i komplekse sosiale situasjoner. Du lærer om hvordan teoretisk kunnskap kan omsettes i praktisk metodikk for å fremme atferdsendringer gjennom tilrettelegging av betingelser i omgivelsene. Du kan være med i lab-grupper, og delta i forskningen som instituttets ansatte driver. Du lærer om forskningsmetode og datainnsamling, og du får mye veiledet skrivetrening.

 • Studiets oppbygging

  Master i atferdsvitenskap tilbys fra studiestart høsten 2021 som to spesialiseringer:

  Master’s Program in Behavioral Science - Specialisation in Concepts and Applications (BSCA)

  Spesialiseringen tilbys på heltid over 2 år med 7 obligatoriske og 2 valgfrie emner, alle på 10 studiepoeng. Masteroppgaven på 30 studiepoeng er en vitenskapelig artikkel, enten en empirisk studie eller en systematisk litteraturgjennomgang.

  Programplan Master’s Program in Behavioral Science - Specialisation in Concepts and Applications (heltid)(student.oslomet.no)

  Master’s Program in Behavioral Science - Specialisation in Innovation and Implementation (BSII)

  Spesialiseringen tilbys nettbasert og på deltid. BSII-spesialiseringen består av 4 obligatoriske og 2 valgfrie emner, alle på 10 studiepoeng. Masteroppgaven på 60 studiepoeng gjennomføres i form av et innovasjonsprosjekt på en arbeidsplass. Dette kan være en arbeidsplass der studenten selv er i posisjon til å foreslå og gjennomføre endringstiltak, eller det kan være bestilling fra en virksomhet.

  BSII-spesialiseringen gjennomføres på deltid over maks fire år. Normal progresjon for deltidsstudenter er 20 studiepoeng i semesteret. Minimum progresjon for deltidsstudenter er 30 studiepoeng per to semestre.

  Programplan  Master’s Program in Behavioral Science - Specialisation in Innovation and Implementation (deltid, nettbasert) (student.oslomet.no)

 • Hvordan foregår undervisningen?

  For alle heltidsstudenter og deltidsstudenter til og med kull 2020 foregår undervisningen på campus Pilestredet. Undervisningsspråk er norsk og engelsk. Pensum er i hovedsak på engelsk.

  Deltidsstudenter på Master’s Program in Behavioral Science - Specialisation in Innovation and Implementation (BSII) tilbys digitale kurssekvenser basert på prinsippene til Fred S. Keller’s Personalized System of Instruction (PSI).

  Det enkelte emnets innhold brytes ned i kurssekvenser som bygger på hverandre. Hver sekvens avsluttes med en test som må bestås før en kan gå videre til neste sekvens. De digitale kurssekvensene vil være på engelsk og erstatter forelesninger og seminarer på campus for studenter på BSII-spesialiseringen.

  Undervisningen på campus er likevel åpen for studenter fra begge spesialiseringer på samme måte som de digitale kurssekvensene vil være tilgjengelig for alle studenter i masterprogrammet.

 • Hva koster det?

 • Hva kan du jobbe som?

  Master i atferdsvitenskap rekrutterer studenter med ulike bachelorutdanninger. Studentene har derfor ulik utdanning og erfaring, og varierte interesser. Masterprogrammet gir deg almen og generaliserbar kunnskap om hvordan du skal analysere problemer og utfordringer i arbeidslivet. Denne typen kunnskap kan anvendes i alle situasjoner der du jobber med å forbedre prestasjoner hos individer og grupper.

  Hvilke jobber du kan få etter fullført masterstudium avhenger av hvilken bachelorutdanning du har, og av interessene dine. Atferdsanalyse gir merverdi til ditt profesjonelle repertoar, uansett hva du vil arbeide med.

  Kandidater fra denne masteren arbeider innen privat næringsliv (industri, konsulentvirksomhet), offentlig forvaltning/administrasjon og helse, opplæring og sosiale tjenester på ulike nivåer (kommune, fylkeskommune og stat). Noen arbeider også innen forskning og høyere utdanning.

 • Utveksling

  Det er først og fremst i 3. eller 4. semester at du kan dra på utveksling i forbindelse teoretiske emner eller masteroppgaven. Totalt 60 studiepoeng kan godkjennes fra en utenlandsk institusjon.

  Les mer om utveksling på student.oslomet.no.

 • Videre studiemuligheter

Faglig leder

Laster inn ...

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.

Du er kanskje også interessert i disse?

Studenthistorier

Portrett av Bjørn Harald.
Å studere atferdsvitenskap er å studere endring

Masteren i atferdsvitenskap ga Bjørn Harald Tidemann Bjerknes tyngde og trygghet til å søke på en lederstilling.