Tilleggspoeng for søkere med minoritetsbakgrunn til jordmor

Enkelte søkere kan få tilleggspoeng ved opptak til jordmorutdanning.

For å få tilleggspoeng må du kunne dokumentere at du eller begge foreldrene dine er født i Afrika, Asia (inkludert Tyrkia) eller Latin-Amerika.

Du dokumenterer minoritetsbakgrunn med kopi av pass og/eller fødselsattest.

Dersom du er født i et et av disse landene, må du laste opp kopi av passet ditt. Dersom foreldrene dine er født i et av disse landene, må du laste opp fødselsattest og kopi av begge foreldres pass.