Student arbeider med en beinprotese

Ortopediingeniør

Bachelorprogram

En ortopediingeniør lager proteser og andre hjelpemidler til mennesker som enten mangler en kroppsdel eller trenger støtte til en kroppsdel. Ortopedi forener helsefag og ingeniørfag – og passer for deg som ønsker gjøre andres livskvalitet bedre.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Poenggrense ved siste opptak

  • Ordinær kvote: 41,2 
  • Kvote for førstegangsvitnemål: 44,2
 • Slik søker du

  Slik søker du

  Du søker om opptak til bachelorstudier ved OsloMet – storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus) via Samordna opptak.

  Les mer om søknadsprosessen her.

  Søknadsfrist 

  • 15. april - ordinær søknadsfrist. 
  • 1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, og søkere som søker opptak på grunnlag av realkompetanse. Se sidene til Samordna opptak. 

  Søk med studiekode

  215 744

  Når får du svar på søknaden?

  Du får svar i hovedopptaket (samordnaopptak.no) 20. juli. Svaret finner du i søknaden din på Samordna opptak.

   

 • Hva lærer du?

  Hvis du velger å ta en bachelor i ortopediingeniørfag, lærer du å designe og tilpasse ortopediske og tekniske hjelpemidler for at brukerne skal fungere bedre i hverdagen. Det kan for eksempel være å lage proteser, ortoser (støtteskinner) eller ortopedisk fottøy som sko og såler.

  Brukerne du skal hjelpe er alt fra barn med medfødt cerebral parese, dysmeli eller klumpfot, til revmatikere og diabetikere som har måttet amputere et bein.

  Ortopediingeniørfaget er et teknisk fag, og du vil lære mye om materialer og tekniske løsninger som er viktig utøvelsen av yrket, i tillegg til anatomi, fysiologi og biomekanikk.

  Det er også et helsefag, og for at hjelpemiddelet skal fungere, er det svært viktig å kartlegge den enkelte brukers funksjon og behov. Som ortopediingeniør skal du gjøre kliniske vurderinger, ta mål til og utforme individuelt tilpassede hjelpemidler. Du må være flink til å kommunisere med andre mennesker, enten det er brukere eller andre yrkesgrupper.

  Du lærer å samarbeide med andre helsearbeidere som leger, fysioterapeuter og ergoterapeuter om brukerens rehabiliteringsprosess. I selve fremstillingen av hjelpemiddelet vil du samarbeide med en ortopeditekniker.

  For en ortopediingeniør er også medisinsk og samfunnsvitenskapelig kunnskap svært viktig. I løpet av studietiden lærer du mye om sykdoms- og skadetilstander som kan føre til behov for ortopediske hjelpemidler, og hvordan disse påvirker psykiske og sosiale forhold.

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Studiet er delt opp i 15 emner, hvorav 14 er spesifikke for ortopediingeniørstudiet, mens ett er felles for flere av studiene ved fakultetet. Studieåret er på 40 uker, og det forventes en arbeidsinnsats på totalt 40 timer per uke på fellesundervisning og egenaktivitet.

  Undervisningen veksler mellom teoretiske og praktiske studier, og studentene får gjennom hele studiet oppfølging i form av veiledning og tilbakemelding. Noen ganger vil du og dine medstudenter gi tilbakemeldinger på hverandres arbeid.

  Siden ortopediingeniør er et yrke der tekniske og praktiske ferdigheter er veldig viktig, vil du få ferdighetstrening der du trener på praktiske oppgaver gjennom hele studiet.

  Du vil også lære å skrive pasientjournaler, lage prosessbeskrivelser og muntlige presentasjoner. I tredje studieår skal du skrive en bacheloroppgave på 15 studiepoeng.

  Noen av undervisningsformene er

  • forelesninger
  • ferdighetstrening
  • seminarer
  • e-læring
  • prosjektarbeid
 • Hva koster det?

  Du må betale en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

  En studieavgift kommer i tillegg til semesteravgift, og er på totalt 2500 kroner per semester. Denne avgiften inkluderer materiell, personlig verneutstyr og vask av tøy.

 • Studiets oppbygging

 • Hva kan du jobbe som?

  Som ortopediingeniør kan du jobbe ved offentlige og private ortopeditekniske avdelinger eller tekniske hjelpemiddelsentraler.

  Utdanningen gir et godt grunnlag for de som ønsker å arbeide med eller utdanne seg videre innenfor området assisterende teknologi.

  Bachelorgraden gjør deg også kvalifisert til å ta oppdrag i utviklingsland gjennom frivillige organisasjoner som for eksempel Røde Kors.

 • Praksisplass

  Du skal ha praksis i ca. 18 uker ved ortopeditekniske virksomheter som er spredt over hele Norge. Studentene må derfor regne med opphold utenfor Oslo-området i praksisperiodene.

  Det er også kortere observasjonspraksis hos ortopeditekniske virksomheter, rehabiliteringsinstitusjoner, hjelpemiddelsentraler og hos leverandører av ortopeditekniske hjelpemidler.

  Les mer om praksisplass i programplanen.

 • Utveksling

  Du kan reise på utveksling i tredje studieår i forbindelse med bacheloroppgaven. Oppholdet må være på minimum 12 uker. Få erfaring, kunnskap og minner for livet ved utveksling!

  Dette er stedene du kan utveksle til:

  • Belgia
  • Sverige
  • Thailand
  • Kambodsja

  Finn ut mer om utveksling innen ortopediingeniørstudiet på student.oslomet.no.

 • Videre studiemuligheter

 • Spesielle hensyn

  Ferdighetstrening og bekledning

  I løpet av studietiden er det mye praksisnær undervisning der studentene deltar aktivt i å fysisk utføre undersøkelser på hverandre. Ferdighetstreningene er ikke kjønnsadskilt.

  Av helse-, miljø og sikkerhetsmessige årsaker stilles det spesielle krav til bekledning og det innvilges ikke fritak fra disse kravene.

  Les mer om ferdighetstrening og bekledning

  Andre hensyn

Spørsmål om utdanningen?

Kontaktskjema

Studenthistorier

Portrett av student Linn Marie Leknes.

Ingeniørutdanning med jobbgaranti

Linn Marie Leknes utdannar seg til ortopediingeniør. OsloMet er einaste staden i Noreg som har denne utdanninga, og studentane kjem frå heile landet.

Lisa Helen Jordbrudal sitter i arbeidslaben og justerer konsentrert på et protetisk bein.

Ingeniør og helsefag i ett

Når du har laget et hjelpemiddel som du ser forbedrer livet til et annet menneske – da har du en givende dag på jobb.