Fysioterapistudent hjelper pasient

Fysioterapi

Bachelorprogram

Fysioterapi er for deg som ønsker å jobbe med kropp og bevegelse for å fremme god helse hos pasientene dine. Du vil behandle og forebygge skader og sykdommer som gjør at dine pasienter kan leve aktive liv og bevare, utvikle eller gjenvinne funksjonsevnen sin.

 • Studiestart

  Sjekk studiets egen studiestartside (student.oslomet.no). Her finner du studiets programplan og oversikt over timeplan og pensum.

  NB! Vær obs på at timeplanen ikke nødvendigvis stemmer overens med din personlig tilpassede etter at du har akseptert tilbudet fra oss og registrert deg som student. For å få personlig tilpasset timeplan må du være registrert student for å kunne logge deg inn på "Min side".

  Generell informasjon om studiestart ved OsloMet høsten 2020.

 • Opptakskrav og poeng

  Poenggrense ved siste opptak

  • Ordinær kvote: 56,1
  • Kvote for førstegangsvitnemål: 50,7

  Opptakskrav

 • Slik søker du

  Slik søker du

  Du søker om opptak til bachelorstudier ved OsloMet – storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus) via Samordna opptak.

  Les mer om søknadsprosessen her.

  Søknadsfrist 

  • 15. april - ordinær søknadsfrist. 
  • 1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, og søkere som søker opptak på grunnlag av realkompetanse. Se sidene til Samordna opptak. 

  Søk med studiekode

  215 703

  Når får du svar på søknaden?

  Du får svar i hovedopptaket (samordnaopptak.no) 20. juli. Svaret finner du i søknaden din på Samordna opptak.

 • Hva lærer du?

  Fysioterapeutstudenter lærer å behandle og forebygger skader og sykdommer som gjør at mennesker kan leve aktive liv og bevare, utvikle eller gjenvinne funksjonsevnen sin. 

  Kunnskap om menneskets bevegelse, helse og funksjon i et livsløpsperspektiv og om kroppslige, mellommenneskelige og samfunnsmessige faktorer som påvirker disse, er sentralt i fagområdet fysioterapi. 

  Du vil lære hvordan man bruker ulike kunnskapskilder, som erfaringskunnskap, forskningsbasert kunnskap og brukerkunnskap, for å kartlegge og vurdere funksjonsproblemer, og for å planlegge og gjennomføre tiltak sammen med pasienten. Tiltak kan for eksempel være aktiviteter, øvelser, opptrening og veiledning.

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Under fysioterapiutdanningen vil du både få samarbeide med andre og jobbe selvstendig med selvstudier. Det forventes at du som student tar eierskap til din egen læringsprosess gjennom studietiden. Dette er en viktig forberedelse til et yrkesaktig liv som fysioterapeut, hvor du blir avhengig av å oppdatere kunnskapen din kontinuerlig.

  Dette er en praktisk utdanning som bygger på fagkunnskap, teori og forskning. Ofte vil du lære noe teoretisk, for så å ha mye praksisnær undervisning der studentene deltar aktivt i å fysisk utføre undersøkelser på hverandre. Det er viktig at du som student er med på å skape et godt læringsmiljø for dine medstudenter.

  Studieinnsatsen er i gjennomsnitt beregnet til 40 timer per uke i 40 uker.

  Egenstudier

  40 %

  Organisert undervisning

  35 %

  Praksis

  25 %
 • Hva koster det?

  Du må betale en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

 • Studiets oppbygging

   

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  3. studieår

  1. semester
 • Hva kan du jobbe som?

  Etter å ha fullført utdannelsen må du gjennomføre   ett    i turnustjeneste , og så søke om autorisasjon som fysioterapeut etter godkjent turnustjeneste.

  Fysioterapeuter arbeider innenfor lokale rehabiliteringstjenester, frisklivssentraler, skoler/barnehager, helsestasjoner, sykehjem, hjemmebaserte tjenester og fysikalske institutter.

  Fysioterapeuter arbeider innenfor en rekke områder i spesialisthelsetjenesten, og er ansatt ved sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner. Ved disse institusjonene bidrar fysioterapeutene i helsetjenester med pasienter i akutt sykdomsfase og tidlig rehabiliteringsfase, og pasienter med behov for spesialisert rehabilitering.

  Fysioterapeuter arbeider også innenfor arbeidslivsarenaen, hvor arbeidsoppgavene omfatter kartlegging, rådgivning og tilrettelegging av den enkeltes arbeidsmiljø.

 • Praksisplass

  Praksis er en sentral læringsaktivitet og er integrert  allerede i 1. semester for at studenten skal bli kjent med yrket så tidlig som mulig. Gjennom studiet blir praksisperiodene stadig lengre.

  Institutt for fysioterapi drifter interne poliklinikker  som er arena for deler av studentenes praksis.

  Les mer om praksis i fysioterapistudiet i programplanen.

 • Utveksling

  Du kan reise på utveksling i 3. studieår. Studier i utlandet vil gi deg erfaringer, kunnskap og minner for resten av livet. Grip sjansen og reis ut!

  Du kan blant annet ta utveksling her

  • Danmark
  • Nederland
  • Australia
  • England
  • Kambodsja

  Les mer om utveksling her.

 • Videre studiemuligheter

 • Spesielle hensyn

Studenthistorier

Portrett Ådne Øvergaard

Sett kroppen på timeplanen

Visste du at det lønner seg å prioritere flere ting enn bare fag for å få gode resultater?

Spørsmål om utdanningen?

Kontaktskjema