Radiografi-student i praksis forbereder røntgen på pasient som ligger på benken under røntgenapparatet.

Radiografi

Bachelorprogram

Som radiograf tar du bilder av kroppens innside ved hjelp av røntgen, ultralyd, CT og MR, som er et viktig bidrag til å stille en diagnose. Radiografer gir pasienter informasjon om undersøkelser og behandling de skal igjennom og gir omsorg ved behov.

 • Studiestart

  Informasjon om program, timeplaner, pensum, fadderuker og mye mer finner du på studiestartsiden for radiografi (student.oslomet.no).

  NB! Vær obs på at timeplanen som ligger på studiestartsiden er en timeplan for alle studentene på kullet.

  For å se din personlige timeplan må du logge deg inn på "Min side" (student.oslomet.no) etter at du har aktivert IT-kontoen din og du er blitt plassert i klasse/gruppe. Dette skjer vanligvis uken før studiestart.

 • Opptakskrav og poeng

  For å søke på dette programmet må du

  Det kan være konkurranse om plassene. Ved forrige opptak var poenggrensen

  • 53 i ordinær kvote
  • 46,7 i kvote for førstegangsvitnemål
 • Slik søker du

  Du søker på Samordna opptak med studiekode 215 701.

  • 15. april: ordinær søknadsfrist
  • 1. mars: frist for enkelte søkere

  Mer om å søke på bachelor.

 • Hva lærer du?

  Studiet er delt inn i kategoriene naturvitenskap, samfunnsvitenskap og humaniora. Du vil også ha emner som retter seg mot radiografibildefremstilling og behandling.

  Første studieår har fokus på basisfag og enklere radiografiundersøkelser. I andre studieår får du prøve deg på mer avanserte radiografiundersøkelser og behandlinger.

  Det tredje studieåret har du mer valgfrihet i tillegg til at du får anledning til faglig fordypning. Du skal også skrive en bacheloroppgave på 15 studiepoeng.

  Korrekt diagnostikk og behandling krever nøyaktig og presis fremstilling av vev, organer, blodårer og skjelett, og bildemateriale av høy kvalitet.

  Studiene vil gi deg innsikt i bruk av avansert teknologi innen bildediagnostikk og behandling, samtidig med utøvelse av utfordrende pleie og omsorg i krevende situasjoner der det kreves raske avgjørelser og handling.

  For å trives som radiograf er det en forutsetning at du liker både teknologi, realfag og helsefag. Studiene vil gjøre deg i stand til å bruke mange typer høyteknologisk utstyr for å bidra til å diagnostisere og behandle ulike typer lidelser.

  I løpet av utdanningen lærer du å forholde deg til korte tidsfrister, mestre stress og være forberedt på å ta raske avgjørelser på egen hånd eller i samarbeid med andre.

  Du lærer å planlegge undersøkelser og behandling slik at arbeidet flyter lett. Du lærer å bli en reflektert profesjonsutøver som setter mennesket i sentrum.

  Radiografer møter mennesker i alle livsfaser med ulik helsetilstand, alt fra antatt friske som kommer til kontroller til de med akutt og livstruende skade og sykdom.

  Dette stiller store krav både til radiografens medisinsk-tekniske og omsorgsmessige kompetanse, og innebærer at du må takle å håndtere alle slags pasienter i alle aldre.

  Den teoretiske forståelsen om kroppens anatomi og fysiologi, spesielt kunnskap om alle knokler i skjelettet, er viktig for en radiograf.

  Som radiograf jobber du både selvstendig og i tett samarbeid med annet helsepersonell, så det forventes at du kan fungere godt i et team med annet helsepersonell og vi har fokus på samarbeid i utdanningen.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  3. studieår

  5. semester
  6. semester
 • Hvordan foregår undervisningen?

  Undervisningen er en kombinasjon av

  • forelesninger
  • seminarer
  • gruppearbeid
  • digitale læreverk med online-oppgaver og e-læringsmoduler
  • veiledet ferdighetstrening
  • skriftlige oppgaver

  Du må regne med egen arbeidsinnsats på 40 timer per uke.

  Bachelor i radiografi er plassert under helsefag og er bygd opp med en kombinasjon av teoriundervisning og perioder med praksis innenfor radiografens arbeidsområde.

  I alle studieårene er det ferdighetstrening som foregår på utdanningens øvingsavdelinger. Dette krever aktiv deltakelse, og studentene skal øve på hverandre.

  Undervisning
  30 %
  Praksisstudier
  33 %
  Egenstudier
  20 %
  Ferdighetstrening
  17 %
 • Praksis

  Du skal ha praksis på sykehus og institutter, og blir utplassert på kliniske-, bildediagnostiske- og stråleterapiavdelinger.

  Grunnet utfordringer med å skaffe praksisplasser til hele kullet i Oslo og Viken må du regne med å ha praksis på steder som krever pendling i samtlige praksisperioder.

  Det er krav om 90 prosent tilstedeværelse i praksis.

 • Hva koster det?

  Det er ikke studieavgift på dette studiet. Du betaler en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

 • Hva kan du jobbe som?

  Radiografer jobber

  • på sykehus
  • i radiologiske avdelinger
  • på bildediagnostiske sentre
  • i nukleærmedisinske avdelinger
  • i stråleterapiavdelinger
  • på private røntgeninstitutter

  Noen jobber innen røntgenutstyr- og legemiddelindustrien for firmaer som produserer røntgenutstyr eller kontrastmidler, med salg, support og applikasjon, eller også i undervisningssektoren.

  Med en bachelor i radiografi får du en utfordrende jobb i spenningsfeltet mellom teknologi og omsorg.

 • Utveksling

  Du kan reise på utveksling i femte eller sjette semester.

  Du finner informasjon om utvekslingsmulighetene for dette studiet på studentsidene

 • Spesielle hensyn

  I løpet av studietiden er det mye praksisnær undervisning der studentene deltar aktivt i å fysisk utføre undersøkelser på hverandre. Av helse-, miljø og sikkerhetsmessige årsaker stilles det spesielle krav til bekledning og det innvilges ikke fritak fra disse kravene.

  Utdanningen benytter en del programvare som kun kjører på operativsystemet Windows. Derfor lønner det seg å bruke PC, ikke Mac. Om man vil kjøre Windows på sin Mac krever det sterk ytelse, og mange sliter med å få dette til å fungere godt.

 • Videre studiemuligheter ved OsloMet

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.

Studenthistorier

To studenter står ved siden av en sykeseng. En av de legger en oksygenmaske rundt munnen til en pasient.
Øver på ledelse, kommunikasjon og samhandling

For å bli en god sykepleier, radiograf, bioingeniør eller paramedisiner må man øve. Derfor samles studentene til felles simuleringsøvelse.

Matteus og Sigrid med en skjelettmodell i røngtenlaboratoriet.
Radiografer tar de viktigste bildene

Radiografer bruker avansert teknologi for å ta bilder av kroppens innside og gir pleie og omsorg til pasienter i krevende livssituasjoner.