Student i praksis forbereder røntgen på pasient.

Radiografi

Bachelorprogram

Som radiograf tar du bilder av kroppens innside ved hjelp av røntgen, ultralyd, CT og MR, som er et viktig bidrag til å stille en diagnose. Radiografer gir pasienter informasjon om undersøkelser/behandling de skal igjennom og gir omsorg ved behov.

 • Opptakskrav og poeng

  Poenggrense ved siste opptak

  • Ordinær kvote: 53,2
  • Kvote for førstegangsvitnemål: 47,2

  Opptakskrav

 • Slik søker du

  Slik søker du

  Du søker om opptak til bachelorstudier ved OsloMet – storbyuniversitetet via Samordna opptak.

  Les mer om søknadsprosessen her.

  Søknadsfrist 

  • 15. april - ordinær søknadsfrist. 
  • 1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, og søkere som søker opptak på grunnlag av realkompetanse. Se sidene til Samordna opptak. 

  Søk med studiekode

  215 701

  Når får du svar på søknaden?

  Du får svar i hovedopptaket (samordnaopptak.no) 20. juli. Svaret finner du i søknaden din på Samordna opptak.

   

 • Hva lærer du?

  Korrekt diagnostikk og behandling krever nøyaktig og presis fremstilling av vev, organer, blodårer og skjelett, og bildemateriale av høy kvalitet. Studiene vil gi deg innsikt i bruk av avansert teknologi innen bildediagnostikk og behandling, samtidig med utøvelse av utfordrende pleie og omsorg i krevende situasjoner der det kreves raske avgjørelser og handling. 
  For å trives som radiograf er det en forutsetning at du liker både teknologi, realfag og helsefag. Studiene vil gjøre deg i stand til å bruke mange typer høyteknologisk utstyr for å bidra til å diagnostisere og behandle ulike typer lidelser.

   I løpet av utdanningen lærer du å forholde deg til korte tidsfrister, mestre stress og være forberedt på å ta raske avgjørelser på egen hånd eller i samarbeid med andre. Du lærer å planlegge undersøkelser og behandling slik at arbeidet flyter lett.
  Du lærer å bli en reflektert profesjonsutøver som setter mennesket i sentrum. Radiografer møter mennesker i alle livsfaser med ulik helsetilstand, alt fra antatt friske som kommer til kontroller til de med akutt og livstruende skade og sykdom. Dette stiller store krav både til radiografens medisinsk-tekniske og omsorgsmessige kompetanse, og innebærer at du må takle å håndtere alle slags pasienter i alle aldre.

  Den teoretiske forståelsen om kroppens anatomi og fysiologi, spesielt kunnskap om alle knokler i skjelettet, er også viktig for en radiograf.

  Som radiograf jobber du både selvstendig og i tett samarbeid med annet helsepersonell, så det forventes at du kan fungere godt i et team med annet helsepersonell og vi har fokus på samarbeid i utdanningen.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  3. studieår

  5. semester
  6. semester
 • Hvordan foregår undervisningen?

  Bachelorstudiet i radiografi er plassert under helsefag og er bygd opp med en kombinasjon av teoriundervisning og perioder med praksis innenfor radiografens arbeidsområde. Det forventes en arbeidsinnsats på 40 timer per uke.

  Fagene er delt inn i tre kategorier: naturvitenskapelige, samfunnsvitenskapelig og humanistiske fag, og fag som retter seg mot radiografibildefremstilling og behandling. Emnene bygger på hverandre.

  Første studieår har fokus på basisfag og enklere radiografiundersøkelser. I andre studieår får du prøve deg på mer avanserte radiografiundersøkelser og behandlinger. Det tredje studieåret har to valgbare emner, i tillegg til at du får anledning til faglig fordypning. Det skal også skrives en bacheloroppgave på 15 studiepoeng.

  I alle studieår er det ferdighetstrening som foregår på utdanningens øvingsavdelinger. Dette krever aktiv deltakelse, og studentene skal øve på hverandre.

  Noen av undervisningsformene er:

  • Forelesninger
  • Gruppearbeid
  • Digitale læreverk med online-oppgaver og e-læringsmoduler
  • Veiledet ferdighetstrening
  • Skriftlige oppgaver
  Undervisning
  30 %
  Praksisstudier
  33 %
  Egenstudier
  20 %
  Ferdighetstrening
  17 %
 • Hva koster det?

 • Hva kan du jobbe som?

  Med en bachelor i radiografi får du en utfordrende jobb i spenningsfeltet mellom teknologi og omsorg. De fleste radiografer jobber i helsevesenet på sykehus, i radiologiske avdelinger, på bildediagnostiske sentre, nukleærmedisinske avdelinger eller stråleterapiavdelinger. Mange radiografer arbeider også på private røntgeninstitutter og noen innen røntgenutstyr- og legemiddelindustrien for firmaer som produserer røntgenutstyr eller kontrastmidler, med salg, support og applikasjon, eller også i undervisningssektoren.

 • Praksisplass

  Du skal ha praksis på sykehus og institutter, og blir utplassert på kliniske-, bildediagnostiske- og stråleterapiavdelinger. Grunnet utfordringer med å skaffe praksisplasser til hele kullet i Oslo og Viken må det påregnes å ha praksis på steder som krever pendling i samtlige praksisperioder.

  Det er krav på 90 % tilstedeværelse i praksis.

  Les mer om praksisplass i programplanen (student.oslomet.no).

 • Utveksling

  Du kan reise på utveksling i 3. studieår i praksisperioden. Oppholdet må være på minimum 3 måneder. Det er også mulig å ta utveksling i forbindelse med bacheloroppgaven.

  Du finner informasjon om utvekslingsmulighetene for dette studiet på studentsidene

 • Videre studiemuligheter

  Det er flere tilbydere av videreutdanning og masterutdanninger ved andre universiteter og høgskoler.

  I tillegg er det flere tilbydere av etterutdanning (som ikke gir studiepoeng), blant annet Norsk Radiografforbund.

 • Spesielle hensyn

  Ferdighetstrening og bekledning

  I løpet av studietiden er det mye praksisnær undervisning der studentene deltar aktivt i å fysisk utføre undersøkelser på hverandre.

  Av helse-, miljø og sikkerhetsmessige årsaker stilles det spesielle krav til bekledning og det innvilges ikke fritak fra disse kravene.

  Les mer om ferdighetstrening og bekledning (student.oslomet.no).

  PC

  Utdanningen benytter en del programvare som kun kjører på operativsystemet Windows. Derfor lønner det seg å bruke PC laptop, ikke Mac. Om man vil kjøre Windows på sin Mac krever det sterk ytelse, og mange sliter med å få dette til å fungere godt.

  Andre hensyn

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.

Studenthistorier

Matteus og Sigrid med en skjelettmodell i røngtenlaboratoriet.
Radiografer tar de viktigste bildene

Radiografer bruker avansert teknologi for å ta bilder av kroppens innside og gir pleie og omsorg til pasienter i krevende livssituasjoner.