Øver på ledelse, kommunikasjon og samhandling

To studenter står ved siden av en sykeseng. En av de legger en oksygenmaske rundt munnen til en pasient.

Helsepersonell må være trygge på sitt eget fag samtidig som de må kjenne til hvilke roller og oppgaver andre har. I felleskap skal de sørge for at pasienten blir best mulig tatt vare på.

I løpet av studiene møtes studenter fra fire ulike bachelorprogrammer for å øve på ledelse, kommunikasjon og samhandling.

Simuleringen kalles StudentBEST, bedre og systematisk traumebehandling, og varer i tre dager.

Studentene forteller at de er spente før øvelsen. Dette er helt nytt for dem, og de kjenner hverandre ikke fra før. I simuleringen får hver av dem tildelt den rollen de skal ha når de senere skal ut i jobb.

Sju studenter står i ring og kaster en ballong opp i lufta.

Oppvarming og praktisk øving

For å bli kjent og trygge i gruppa varmer de opp med noen øvelser der de skal kjenne på litt press.

Her må de passe på at ballongen ikke faller ned, samtidig som de sender et fullt vannglass, en nål og en kulepenn mellom seg.

Når de er ferdige med oppvarmingen, reflekterer de over hvilke instrukser som egentlig ble gitt, hvordan det var å håndtere mange ting samtidig og hvordan de kommuniserte i gruppa.

Øvelsen fortsetter med tre scenarier som venter på dem i ulike rom.

En student holder hodet til dukken stabilt med en hånd på hver side. Dukken har på seg en oksygenmaske.

I et av rommene øver studentene på en pasient med hoftebrudd og store smerter. Pasienten i sengen er en avansert dukke.

Sykepleieren har ansvar for å passe på hodet, sjekke at luftveier er åpne og fortelle pasienten hva som skal skje.

– Vi er jo bare studenter, så det var litt uvant å prøve å være selvsikker i rollen. Men det er jo til pasientens beste, forteller en av deltagerne.

– Det var nyttig å bli kjent med hva de andre yrkesgruppene gjør, og hva de trenger for at de skal få gjort sine oppgaver.

To radiografstudenter leser på et ark sammen med læreren. Radiografistudenter i hvite sykehusvester holder et røntgenapparat over sengen til en pasient.

Røntgen er et viktig verktøy

Det er mange ting å finne ut av når man møter pasienten for første gang.

Hvordan ser det ut inne i pasienten og hvilke skader vil man finne? Radiograf-studentene stiller inn røntgenapparatet for å ta best mulige bilder av pasientens hofte.

De tar ikke bilder på ordentlig i denne øvelsen, men det er ganske realistisk likevel.

De studerer prosedyren sammen med læreren, som har fått rollen som lege. Han heter Magnus og er lege i virkeligheten også.

Det er mye å huske på, så en sykepleiestudent registrerer hva som skjer og hvilke tiltak som blir gjort. Da er det godt å ha en sjekkliste.

En hånd med penn krysser av på et avansert papirskjema med mange rubrikker, kolonner og linjer.

Så kommer det et nytt senario som studentene skal løse. En pasient får en allergisk reaksjon på røntgen-laben.

Pasienten er inne for å ta CT-bilde, noe som pleier å være en rutineoppgave. For å få tatt gode bilder må pasienten innta et kontrastmiddel.

Noen kan få allergisk reaksjon av kontrastvæsken, og da må det settes inn tiltak. Det haster, så radiografene har en egen prosedyre de følger i slike tilfeller.

Sykepleiestudent lyser i øyet til en pasient som ligger på en seng.

Trener på god kommunikasjon

Etter hvert må studentene løse et transportoppdrag der en eldre person skal kjøres fra sykehuset til sykehjemmet.

Når paramedisineren kommer for å hente henne får han en utfordring. Pasienten er for dårlig til å skrives ut av sykehuset.

Hvordan skal han håndtere det? Hvilke undersøkelser må han gjøre, og hvem må han varsle?

Kommunikasjon med sykepleierne og faglig vurdering i fellesskap må til.

– Vi vet at kommunikasjon er viktig, men det var overraskende vanskelig å få til. Det skjer mye samtidig og med mange andre til stede, sier en av studentene etter øvelsen.

En blodprøve kan fortelle mye. Bioingeniøren starter med å dobbeltsjekke pasientens identitet og sier ifra om at blodprøven skal tas og at det vil kjennes et stikk.

Med mange andre rundt sykesengen må man våge å ta plass for å få gjort oppgaven.

Tre studenter i ulike uniformer diskuterer en pasient som ligger i en seng Armen til en pasient med en nål i seg.

Evaluering i fellesskap

Hvordan gikk egentlig øvelsen? Etter traume-simuleringen evaluerer studenter og lærere i fellesskap.

Hva gikk greit og hva var vanskelig, hvorfor oppsto det misforståelser, og hva kan gjøres bedre neste gang?

Var de trygge i rollene og kommuniserte tydelig til resten av gruppa?

Studentene selv er ikke i tvil om at de lærte masse av øvelsene.

– Det var morsomt! Jeg husker bedre det vi har øvd på i praksis, men det var utfordrende å huske alt som ble sagt, og å selv huske på å gi beskjed når jeg hadde fullført min oppgave. Dette var en veldig nyttig erfaring.

radiografstudenter sitter på stoler i en ring på gulvet og snakker sammen. Gruppebilde av studenter og lærere i sykehusrom.

Utdanningene samarbeider tett

Lærere fra fire utdanninger har samarbeidet tett for å lage så realistiske øvelser som mulig. Starter du på en helseutdanning ved OsloMet kan det hende du møter noen av dem.

Simulering som læringsmetode bidrar til at studentene får trent på kommunikasjon og samhandling i situasjoner og scenarier de vil møte i arbeidslivet.

Studentene som var med i denne øvelsen går andre og tredje år på sine utdanninger.

Sykepleierutdanningen i Pilestredet har lang erfaring med å øve sammen med legestudenter.

Studentene på master i spesialsykepleie øver også tverrfaglig i Pilestredet.

Studenthistorier

Tre studenter sitter rundt en PC. Gutten i midten peker på skjermen mens hans snakker.
Ti tips til deg som er usikker på hvilken utdanning du skal ta

Er du usikker? Da bør du gjøre som en student, finne frem penn og papir og gå systematisk til verks. På den måten blir det lettere å finne fordeler og ulemper ved de ulike mulighetene du vurderer.

Matteus og Sigrid med en skjelettmodell i røngtenlaboratoriet.
Radiografer tar de viktigste bildene

Radiografer bruker avansert teknologi for å ta bilder av kroppens innside og gir pleie og omsorg til pasienter i krevende livssituasjoner.