Overflytting til barnehagelærerutdanning

Studenter som søker overflytting til barnehagelærerutdanning (BLU) ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), må oppfylle fakultetets kvalifiseringskrav.

Dette innebærer at studentens studiemodell må samsvare med fakultetets studiemodell både i forhold til organisering, fag, studiepoeng og praksisopplæring.

Alle eksamener (inkludert veiledet praksis) må være bestått innen 1. juli.

Det kan ikke kreves spesiell tilrettelegging av studiesituasjonen på grunn av manglende samsvar mellom studieopplegget (studieprogrammet) ved den institusjonen det søkes fra og gjeldende studieopplegg ved OsloMet - storbyuniversitetet.

Overflytting til barnehagelærerutdanning (BLU) kan kun gjøres etter avsluttet 2. studieår.

Vi gjør oppmerksom på at det er få ledige plasser til overflyttere. Dersom du får innvilget overflytting vil du få plass på den forsterkningen som har ledig plass.

Det er dessverre ikke mulig å bytte mellom heltid og deltid på barnehagelærerutdanningen ved OsloMet, da de to utdanningene er lagt opp med to forskjellige studiemodeller. Studenter som søker overflytting til BLU heltid 3. studieår ved OsloMet må ha aktiv studierett ved sitt nåværende lærested.

Studiets oppbygning

Informasjon om studiesoppbygning finner du på studiepresentasjonssiden til barnehagelærerutdanningen:

Spesielt for BLU heltid

Overflyttingsstudenter etter avsluttet 2. studieår må ha gjennomført og bestått 120 studiepoeng. Av disse studiepoengene må følgende være gjennomført: 

I tillegg må valgfri forsterkning være gjennomført.

Slik søker du

 • 1. Registrer deg som søker i Søknadsweb

  Du må registrere deg som søker i Søknadsweb (fsweb.no). Søknadsweb åpnes 1. februar.

  • Du finner studiet under "Overflytting eller direkte opptak til 2./3./4./5.- studieår" og videre under "Overflytting og direkte opptak" – "Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier".
  • Søknadsfrist er 1. mars.
 • 2. Følgende må lastes opp innen 1. mars

  Følgende dokumentasjon må lastes opp i Søknadsweb innen 1. mars:

  • Midlertidig karakterutskrift.
  • Bekreftelse om bestått veiledet praksis (med antall veiledet praksisuker som skal tas i vår).
  • Studiemodell.
  • Utdanningsplan (finnes i din Studentweb og viser hvilke fag du tar dette semesteret).
 • 3. Fordypningsfag

  Vi kan dessverre ikke garantere at du får plass på ditt første valg, det er få fag som har ledig plass til overflyttere. Vennligst velg 1 fordypningsfag og noter det i merknadsfeltet i Søknadsweb.
  Etter 1. mars tar vi kontakt med deg angående hvilke fag som har ledig plass. Dette er fagene det er mulig å velge mellom:

  • Barn med behov for særskilt omsorgsstøtte 
  • Pedagogisk arbeid med barn under 3 år 
  • Barndom, identitet og mangfold 
  • Ledelse av kunst, håndverk og kultur i barnehagen 
  • Utefag og ledelse 
  • Childhood in a Nordic perspective
  • Myths, fairytales and legends
 • 4. Frister og behandlingstid

  Søknadsfrist: 1. mars.

  Frist for å laste opp dokumentasjon på bestått fag og praksis er 1. juli for søkere som skal avslutte kvalifiserende utdanning i inneværende semester.  

  Søknader hvor steg 1, 2, 3 og 4 mangler vil ikke bli behandlet.

  Du vil få svar på din søknad i juli.

Kontakt oss

Opptak: opptak-lui@oslomet.no

Praksisopplæring: praksis-lui@oslomet.no 

Eksamen, sensur, utdanningsplan, vitnemål, permisjon, godskriving, tilrettelegging og faktura: infosenter-lui@oslomet.no  

Utveksling: international-lui@oslomet.no

Retningslinjer

Generelle retningslinjer for overflytting til OsloMet.