Barnehagelærer

Bachelor

Dette studiet er for deg som har et stort ønske om å jobbe med barn og som har lyst til å være med å forme en av våre viktigste ressurser – nemlig barna våre! Som barnehagelærer vil du skape en trygg hverdag gjennom lek, læring og omsorg. Du vil være en utrolig viktig person i mange barns liv og vil ha en veldig spennende og kreativ hverdag.

 • Opptakskrav og poeng

  Poenggrense ved siste opptak

  • Ordinær kvote: 43,5
  • Kvote for førstegangsvitnemål: 31,6

  Opptakskrav

 • Slik søker du

  Slik søker du

  Du søker om opptak til bachelorstudier ved OsloMet – storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus) via Samordna opptak.

  Les mer om søknadsprosessen her.

  Søknadsfrist 

  • 15. april - ordinær søknadsfrist. 
  • 1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, og søkere som søker opptak på grunnlag av realkompetanse. Se sidene til Samordna opptak. 

  Søk med studiekode

  215 130

  Når får du svar på søknaden?

  Du får svar i hovedopptaket (samordnaopptak.no) 20. juli. Svaret finner du i søknaden din på Samordna opptak.

   

 • Hva lærer du?

  Du vil lære å bruke din sosiale kompetanse til å gi en trygg hverdag for barna, samtidig som du bruker din faglige kunnskap til å være en viktig ressurs for barnas sosiale, fysiske og kulturelle utvikling. Du vil også lære å hvordan man leder en barnegruppe (avdeling), personalledelse og hvordan man samarbeider med foreldre. 

  Du lærer også hvordan du kan legge til rette for lek, læring, danning og omsorg. 

  Pedagogikk er sentralt og gjennomgående i alt du lærer, og utdanningen består av seks kunnskapsområder: 

  • Barns utvikling, lek og læring 
  • Natur, helse og bevegelse 
  • Samfunn, religion, livssyn og etikk
  • Kunst, kultur og kreativitet 
  • Språk, tekst og matematikk 
  • Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid 

  Utdanningen avsluttes med bacheloroppgave hvor du fordyper deg i et tema du synes er vesentlig for ditt framtidige arbeid som barnehagelærer. 

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Undervisningen skal organiseres på en slik måte at det sikrer helhet og sammenheng for studentene.

  Studenten skal i løpet av studiet utvikle trygghet og selvstendighet i sin muntlige og skriftlige fremstillingsevne, sine skapende evner og samarbeidsevner. Studenten skal tilegne seg skriftlige, muntlige, praktiske, estetiske og digitale ferdigheter som er relevante i profesjonssammenheng.

  Noen av undervisningsformene vil være:

  • Forelesinger
  • Praksis
  • Gruppeoppgaver
  • Skriftlige oppgaver
  • Ferdighetstrening
  • Rollespill

  Forelesning

  20 %

  Praksisstudier

  50 %

  Egenstudier

  10% %

  Praksisplass

  20 %
 • Studiets oppbygging

   

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  Veivalg: 1. studieår - Fagperiode KKK + NHB
  Veivalg: Barnehagelærerutdanning 1. studieår
  2. semester

  2. studieår

  Veivalg: 1. studieår - Fagperiode KKK + NHB
  1. semester
  2. semester
  Veivalg: Barnehagelærerutdanning 1. studieår
  1. semester
  2. semester
 • Hva kan du jobbe som?

  Du kan jobbe både i offentlig og privat sektor som

  • barnehagelærer
  • pedagogisk leder
  • leder i aktivitetsskolen (AKS)
  • styrer/leder i barnehage

  Du kan også jobbe med annen pedagogisk virksomhet for barn.

 • Praksisplass

  Praksis er en naturlig og viktig del av dette studiet. Du skal ha minst 100 dager praksis i barnehage. Du vil øve deg på samspill med barn, lede læringsprosesser og endrings- og utviklingsarbeid sammen med personalet i barnehagen.

  Gjennom praksisopplæringen tilegner du deg kompetanse innen pedagogisk ledelse og blir en profesjonell yrkesutøver i møte med barn, foreldre, kollegaer og andre samarbeidspartnere.

  OsloMet har samarbeidsavtaler med barnehager i Oslo og Akershus, og studenter kan ikke skaffe praksisplass selv.

  Les mer om praksis for barnehagelærerutdanningen her.

 • Utveksling

  I løpet av siste studieår kan du reise på utveksling i ett eller to semestre. Utveksling er en spennende og nyttig erfaring som gir deg et nytt perspektiv på utdanningen og yrket.

  Få erfaring, kunnskap og minner for livet ved utveksling!

  Dette er noen av stedene du kan utveksle til:

  • Australia
  • Spania
  • USA
  • Brasil
  • Canada
  • Sør Afrika
  • Hong Kong
  • Belgia
  • Danmark

  Flere praksissteder og er informasjon om utveksling kan du finne her

 • Videre studiemuligheter

  Med en bachelor i barnehagelærer har du flere muligheter til videreutdanning.

  Med litt ekstra fokus rettet mot undervisning, kan du undervise i 1.-4. trinn i grunnskolen.

  Ved OsloMet kan du ta følgende videre-/ etterutdanning:

 • Spesielle hensyn

Spørsmål om utdanningen?

Kontaktskjema

Studenthistorier

Martine klatrer i trær med et barnehagebarn
Lærer

Hvorfor bli barnehagelærer?

Når Martine forteller at hun jobber i barnehage, tror folk at hun jobber der mens hun venter på noe bedre.

Gitarspilling i barnehage
Lærer

Barnehagelærer som brenner for musikk

Lars Lødemel Iversen bruker musikk for å skape glede i barnehagen.