Barnehagekunnskap

Master

Ønsker du å utgjøre en forskjell i barns liv hver eneste dag? Masterstudiet i barnehagekunnskap er for deg som vil styrke din faglige kompetanse, og gjør deg kvalifisert for en rekke ulike roller i barnehagesektoren.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav 

  • bachelorgrad i barnehagelærerutdanning, eller relevant profesjonsutdanning som barnevernspedagog, grunnskolelærer, faglærer eller tilsvarende, eller 
  • kunstfaglig bachelorgrad og 60 studiepoeng praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) eller
  • bachelorgrad med minimum 80 studiepoeng innen samfunnsvitenskapelige eller humanistiske fag, og minimum 30 studiepoeng pedagogikk 

  C-krav

  For opptak til masterprogrammer ved OsloMet er det krav om at du har gjennomsnittskarakter på minst C fra bachelorgraden din.

  Poenggrense ved forrige opptak

  Studiet er revidert. På tidligere master i barnehagepedagogikk fikk alle kvalifiserte søkere studieplass ved siste opptak (2017).

 • Slik søker du

  Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb. Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

  Les mer om søknadsprosessen her.

  Når er søknadsfristen?

  Når får du svar på søknaden?

  • 15. mai: Tidligopptak og hovedopptak for studietilbud med 1. mars-frist.
  • 10. juli: Hoved- og suppleringsopptak.

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere.

  Slik søker du opptak til enkeltemner på masternivå.

 • Hva lærer du?

  Master i barnhagekunnskap er et studium som kjennetegnes av byens mangfold og et tett samarbeid med barnehagefeltet. 

  Ny og relevant forskning står sentralt i studiet, og allerede som student vil du bidra til å utvikle kvaliteten i morgendagens barnehage.  

  Etter fullført studium har du inngående kunnskap om barn, barndom og barnehagen i et mangfoldig samfunn. Du kan analysere og videreutvikle kunnskap om barnehagefeltet, og kan bruke denne kunnskapen på nye fagområder med faglig integritet og etisk bevissthet. 

  I arbeidet med masteroppgaven har du mulighet for tverrfaglig samarbeid på OsloMet, med andre forskningsinstitusjoner og med barnehagefeltet. 

  Som masterstudent i barnehagekunnskap velger du én av fire studieretninger: 

  Barnehagepedagogikk fokuserer på barnehagens posisjon som pedagogisk institusjon i dagens samfunn. Dette er en profesjonsorientert studieretning som gjør deg i bedre i stand til å reflektere over forskning som er relevant for barnehagesektoren. 

  Barnehageledelse legger vekt på pedagogisk-, personal-, og administrativ ledelse i en barnehagesektor som er i endring.  Studieretningen gir deg kompetanse i å arbeide som leder i barnehagen. 

  Unge verdensborgere i en digital tid ser barnet i global og lokal sammenheng på én og samme tid, og undersøker hvordan kultur, mangfold, digitalisering og inkludering kan diskuteres og forstås i forskning- og barnehagefeltet. 

  Barnehagen som kulturarena gir deg muligheten til å undersøke barns lek i alle sine former med et forskende blikk. Hvordan kan arbeid med barnekultur og lek bidra til å utvikle barnehagen i fremtiden? 

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Studieprogrammet består av seks emner og kan tas på heltid over to år eller deltid over fire år. Som deltidsstudent følger du emner og undervisning sammen med heltidsstudenter, men med en annen progresjon. 

  Master i barnehagekunnskap er samlingsbasert studium.  Et emne med 15 studiepoeng har 10 dager samling.   

  Deltidsstudenter skal møte opp mandag og tirsdag i ukene det er samling.  

  Heltidsstudenter skal møte opp mandag til torsdag i ukene det er samling. 

  • Første semester er likt for alle og består av to obligatoriske emner.
  • Andre semester består av to emner innen studieretningen du har valgt.
  • Tredje semester består av et valgfritt emne, og du starter i tillegg arbeidet med masteroppgaven.
  • I fjerde semester jobber du kun med masteroppgaven. 

  Du skal også gjennomføre og levere arbeidskrav i de andre emnene underveis. 

 • Studiets oppbygging

   

 • Hva kan du jobbe som?

  Studiet kvalifiserer deg for ulike typer arbeid innenfor barnehagesektoren, som: 

   

  • Undervisning
  • Arbeid i offentlig forvaltning
  • Medie- og organisasjonsvirksomhet
  • Forsknings- og utviklingsarbeid
 • Utveksling

  Det er mulig å ta et semester i utlandet for studenter som ønsker det. 

Spørsmål om utdanningen?

Kontaktskjema