Tre studenter i et klasserom, som prater og jobber sammen.

Yrkespedagogikk

Masterprogram

Jobber du med yrkesrettet læring i skole eller arbeidsliv og ønsker å videreutvikle din kompetanse? Dette masterstudiet deg muligheten til å fordype deg i det som er mest relevant og interessant for deg og din arbeidshverdag.

 • Studiestart

  Informasjon om program, timeplaner, pensum, fadderuker og mye mer finner du på studiestartsiden for yrkespedagogikk (student.oslomet.no).

  NB! Vær obs på at timeplanen ikke nødvendigvis stemmer overens med din personlig tilpassede timeplan etter at du har akseptert tilbudet fra oss og registrert deg som student.

  For å få personlig tilpasset timeplan må du logge deg inn på "Min side" (student.oslomet.no) etter at du har mottatt brukernavn og pinkode i august.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  • Fullført treårig yrkesfaglærerutdanning (bachelorgrad), eller
  • Fagbrev + 4 års praksis i faget + 2 års yrkesteoretisk utdanning + ettårig PPU for yrkesfag, eller
  • Annen 3-årig yrkes- eller profesjonsrettet utdanning, eller
  • Realkompetansevurdering

  Uavhengig av opptaksgrunnlag stilles det krav om en fordypning på samlet minst 60 studiepoeng i pedagogikk og yrkesdidaktikk, eller tilsvarende, enten som en del av utdanningsløpet eller som et tillegg.

  C-krav

  For opptak til masterprogrammer ved OsloMet er det krav om at du har gjennomsnittskarakter på minst C fra bachelorgraden din.

  Poengberegning og rangering

  Les om hvordan vi poengberegner søknader til mastere og videreutdanninger

  Det kan gis tilleggspoeng for relevant yrkespraksis og relevant høyere utdanning utover opptaksgrunnlaget.

  Relevant yrkespraksis er arbeid relatert til læring og utvikling eller tilsvarende. Relevant utdanning er etter- og videreutdanning for lærere, pedagogisk eller samfunnsvitenskapelig utdanning, eller tilsvarende.

  Det kan gis to ekstra tilleggspoeng til søkere med bakgrunn fra yrkesfaglige utdanningsprogram som er underrepresentert i søkermassen.

  Poenggrense ved forrige opptak

  3,68

 • Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

  Les mer om søknadsprosessen

  Når er søknadsfristen?

  Når får du svar på søknaden?

  • 1. mai: Tidlig opptak
  • 10. juli: Hovedopptak

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere.

  Søk med studiekode

  215 6031

 • Hva lærer du?

  Gjennom masterprogrammet i yrkespedagogikk styrker du din pedagogiske og yrkesdidaktiske kompetanse. Praksisnærheten er unik for dette studiet, og betyr at du kan bruke din egen yrkesbakgrunn og erfaring til å fordype deg i de yrkespedagogiske spørsmålene som er mest aktuelle for deg.

  Du lærer deg hvordan yrkesutøvere kan samarbeide og kommunisere bedre i et arbeidsfellesskap. Du blir flinkere til å synliggjøre, systematisere og videreutvikle oppgaver og prosesser i arbeid og produksjon. Som ferdigutdannet yrkespedagog skal du kunne legge til rette for at kunnskap tas vare på og videreutvikles – det å kunne strukturere læring og håndtere mangfold er derfor sentralt i studiet.

  Det er to kjerneområder i masterstudiet:

  • Yrkespedagogisk arbeid og kunnskapsutvikling tar for seg spørsmål og forskningsperspektiver relatert til yrkespedagogiske og yrkesdidaktiske arbeidsmåter.
  • Vitenskapsteori og forskningsstrategier handler om vitenskapsteori, ulike forskningstilnærminger og ulike metoder for databehandling.

  Når du har fullført studiet, har du fordypet kunnskap innen ditt fagfelt og har teoretisk og praktisk kunnskap om yrkespedagogiske problemstillinger. Du kan bruke kunnskapen din til å planlegge, gjennomføre og vurdere større forsknings- og utviklingsarbeid – og har kompetansen som kreves for å utvikle ny yrkespedagogisk kunnskap og praksis.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  2. studieår

  3. semester

  3. studieår

  4. studieår

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Studiet gjennomføres på deltid over fire år. Innholdet i studiet tilrettelegges med utgangspunkt i dine erfaringer fra tidligere utdanning og arbeidsliv.

  1. studieår består av to emner:

  • Yrkespedagogikk og det yrkesfaglige feltet (15 studiepoeng)
  • Forskningsmetodologi og forskningsetikk (15 studiepoeng)

  2. studieår består av to emner:

  • Perspektiver i fag- og yrkesopplæring (15 studiepoeng) Emne undervises på engelsk.
  • Samfunnsperspektiv på yrkespedagogisk arbeid (15 studiepoeng)

  3. og 4. studieår består av et emne:  Masteroppgave – yrkespedagogisk fordypning (60 studiepoeng).

  Deltidsstudiet er organisert med samlinger med obligatorisk deltakelse. Mellom samlingene arbeider du selvstendig med forsknings- og utviklingsprosjekter.

  Du vil veksle mellom ulike arbeidsmåter:

  • forelesninger
  • gruppearbeid og dialog i læringsgrupper
  • individuelt og felles arbeid med fag- og metodelitteratur
  • gjensidig erfaringsutveksling
  • veiledning og refleksjon
  • skriving av tekstutkast
  Veiledningsgruppe
  30 %
  Individuell veiledning
  5 %
  Forelesning
  30 %
  Egenstudier
  35 %
 • Hva koster det?

 • Hva kan du jobbe som?

  Dette studiet styrker din pedagogiske og yrkesdidaktiske kompetanse og gir et godt grunnlag for å arbeide med undervisning og ledelse av

  • yrkesfaglig utdanning
  • endrings- og utviklingsarbeid i utdanningssystemet og i arbeidslivet generelt
  • forskningsoppgaver
  • arbeid i offentlig forvaltning
  • organisasjonsvirksomhet
  • kompetanseutvikling i ulike deler av arbeidslivet

  Studiet kvalifiserer for opptak på ph.d.-studier og forskerskoler.

 • Utveksling

  Et utvekslingsopphold bør finne sted etter første studieår. 

  Du finner informasjon om utvekslingsmulighetene for dette studiet på studentsidene

 • Spesielle hensyn

Har du spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.

Du kan også nå oss ved å ringe fakultetets infosenter: 67 23 77 77 (10.00-11.30 og 12.00-14.00).

Studenthistorier

Beate og Gøril står inne i et anatomirom med anatomiske tegninger og modeller. Begge er kledd i røde overaller. Gøril har en button med navnet sitt på.
Beate og Gøril blir motiverte av å ta master sammen

Da Beate Jørstad og Gøril Stokke Nordlie vurderte å ta masterutdanning i yrkespedagogikk, var det på en betingelse – at de kunne gjøre det sammen. De mener det har gitt både bedre resultater og en hyggeligere studieperiode.