Masterstudenter i yrkespedagogikk prater og skriver på whiteboard i et klasserom.

Yrkespedagogikk

Masterprogram

Jobber du med yrkesrettet læring i skole eller arbeidsliv? Fordyp deg i det som er mest relevant og interessant for deg og arbeidshverdagen din.

 • Opptakskrav og poeng

  For å søke på dette programmet må du ha en av disse:

  • bachelorgrad i yrkesfaglærerutdanning 
  • fagbrev, 4 års yrkespraksis i faget, 2 års yrkesteoretisk utdanning og PPU for yrkesfag
  • annen 3-årig yrkes- eller profesjonsrettet utdanning og minst 60 studiepoeng i pedagogikk og yrkesdidaktikk eller tilsvarende
  • realkompetanse (individuell vurdering) og minst 60 studiepoeng i pedagogikk og yrkesdidaktikk eller tilsvarende

  Du må også ha minst 2,5 i karakterpoeng i gjennomsnitt på bachelorgraden din.

  Hvordan regnes poengsummen din ut?

  Søkere rangeres etter karakterpoeng fra bachelorgraden/utdanningen. 

  Du får et tilleggspoeng hvis du har bakgrunn fra yrkesfaglige utdanningsprogram som er underrepresentert i søkermassen.

  Det kan være konkurranse om plassene. Ved forrige opptak var poenggrensen 3,18.

 • Slik søker du

  Du søker på Søknadsweb med studiekode 215 6031.

  • 15. april: ordinær søknadsfrist
  • 1. mars: tidlig opptak

  Mer om å søke på master.

 • Hva lærer du?

  Gjennom masterprogrammet i yrkespedagogikk styrker du den pedagogiske og yrkesdidaktiske kompetansen din.

  I dette studiet kan du ta utgangspunkt i utfordringene du møter på din egen arbeidsplass. Det gir deg en unik mulighet til å fordype deg i de yrkespedagogiske spørsmålene som er mest aktuelle for deg. 

  Du lærer deg hvordan yrkesutøvere kan samarbeide og kommunisere bedre i et arbeidsfellesskap. Du blir flinkere til å synliggjøre, systematisere og videreutvikle oppgaver og prosesser i arbeid og produksjon.

  Som ferdigutdannet yrkespedagog skal du kunne legge til rette for at kunnskap tas vare på og videreutvikles. Det å kunne strukturere læring og håndtere mangfold er derfor sentralt i studiet.

  Det er to kjerneområder i masterstudiet:

  • Yrkespedagogisk arbeid og kunnskapsutvikling tar for seg spørsmål og forskningsperspektiver relatert til yrkespedagogiske og yrkesdidaktiske arbeidsmåter.
  • Vitenskapsteori og forskningsstrategier handler om vitenskapsteori, ulike forskningstilnærminger og ulike metoder for databehandling.

  Når du har fullført studiet, har du fordypet kunnskap innen ditt fagfelt og har teoretisk og praktisk kunnskap om yrkespedagogiske problemstillinger.

  Du kan bruke kunnskapen din til å planlegge, gjennomføre og vurdere større forsknings- og utviklingsarbeid – og har kompetansen som kreves for å utvikle ny yrkespedagogisk kunnskap og praksis.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  2. studieår

  3. semester

  3. studieår

  4. studieår

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Studiet gjennomføres på deltid over fire år. Innholdet i studiet tilrettelegges med utgangspunkt i dine erfaringer fra tidligere utdanning og arbeidsliv.

  Studiet er organisert med samlinger, og det er obligatorisk å delta. Mellom samlingene arbeider du selvstendig med forsknings- og utviklingsprosjekter.

  Undervisningen varierer mellom:

  • forelesninger
  • gruppearbeid og dialog i læringsgrupper
  • individuelt og felles arbeid med fag- og metodelitteratur
  • gjensidig erfaringsutveksling
  • veiledning og refleksjon
  • skriving av tekstutkast
  Veiledningsgruppe
  30 %
  Individuell veiledning
  5 %
  Forelesning
  30 %
  Egenstudier
  35 %
 • Hva koster det?

  Det er ikke studieavgift på dette studiet. Du betaler en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

 • Hva kan du jobbe som?

  Dette studiet styrker den pedagogiske og yrkesdidaktiske kompetansen din og gir et godt grunnlag for å arbeide med undervisning og ledelse av:

  • yrkesfaglig utdanning
  • endrings- og utviklingsarbeid i utdanningssystemet og i arbeidslivet generelt
  • forskningsoppgaver
  • arbeid i offentlig forvaltning
  • organisasjonsvirksomhet
  • kompetanseutvikling i ulike deler av arbeidslivet

  Studiet kvalifiserer for opptak på ph.d.-studier og forskerskoler.

 • Utveksling

  Hvis du ønsker å dra på utveksling, bør du gjøre det etter første studieår.

  Du finner informasjon om utvekslingsmulighetene for dette studiet på studentsidene

 • Informasjon til arbeidsgivere

  Ønsker noen på din arbeidsplass å starte på dette studiet? Legg til rette for at det kan bli nyttig både for arbeidsplassen og medarbeideren.

  Informasjon om studiet til arbeidsgivere.

Har du spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.

Du kan også nå oss ved å ringe fakultetets infosenter: 67 23 77 77 (10.00-11.30 og 12.00-14.00).

Studenthistorier

Kamilla og Nils Petter står på et industrielt kjøkken og har på seg kokkeuniformer. De smiler mot kamera.
Her får yrkesfaglærere dybdekompetanse

For mange kan det virke både vanskelig og skummelt å skulle ta en utdanning ved siden av jobb. Kamilla og Nils Petter tok sats og begynte på master i yrkespedagogikk.

Beate og Gøril står inne i et anatomirom med anatomiske tegninger og modeller. Begge er kledd i røde overaller. Gøril har en button med navnet sitt på.
Beate og Gøril blir motiverte av å ta master sammen

Da Beate Jørstad og Gøril Stokke Nordlie vurderte å ta masterutdanning i yrkespedagogikk, var det på en betingelse – at de kunne gjøre det sammen. De mener det har gitt både bedre resultater og en hyggeligere studieperiode.