Informasjon til arbeidsgivere

Ønsker noen av dine medarbeidere å ta en mastergrad i yrkespedagogikk? Som arbeidsgiver kan du legge til rette for at det kan komme både arbeidsplassen og studenten til nytte!

Vårt masterstudium er sentrert rundt prosjektoppgaver med en avsluttende større masteroppgave.

Ved masterstudiet ønsker vi at studentene skal knytte sine prosjekter til aktuelle problemstillinger ved egen arbeidsplass.

Vi oppfordrer ledere til å samarbeide med studentene for å finne prosjekter som er relevante og nyttig å gjennomføre. Har dere aktivitet knyttet til skoleutviklingsprosjekter, samarbeid med direktorat/fylkeskommuner, eller i regional utvikling med bedrifter? Da kan masterstudenter i yrkespedagogikk bidra!

Medarbeidere med en mastergrad i yrkespedagogikk kan: