Her får yrkesfaglærere dybdekompetanse

Kamilla og Nils Petter står på et industrielt kjøkken og har på seg kokkeuniformer. De smiler mot kamera.

Nils Petter Hennum valgte masterprogrammet i yrkespedagogikk for å få kompetanse som kunne være til hjelp for arbeidsgiveren og arbeidsplassen hans. 

– Jeg gikk til arbeidsgiveren min fordi jeg ønsket å forske på noe som arbeidsgiveren eller arbeidsplassen kunne få bruk for. Vi hadde en dialog på hva det er man trenger litt mer kunnskap om, slik at skolen kan få bruk for det.

Får mye igjen for utdanningen

Kamilla Bjørklund snakket med en kollega som tok masteren i yrkespedagogikk før henne. Kollegaen fortalte henne at mye av den kompetansen han fikk fra studiet, har vært bra å ha med seg videre inn i arbeidshverdagen. Nå kan både Kamilla og Nils Petter si seg enige med kollegaen.

– Vi får verdifull dybdekunnskap i et emne som vi interesserer oss for, og som vi har valgt fordi vi vet at vi har bruk for det i skolehverdagen vår senere når vi skal utdanne elever i restaurant- og matfag, sier Kamilla. 

Masterstudiet bygger på kompetansen deres innenfor feltet de jobber i. Mange av oppgavene de får i undervisningen bygger på oppgaver og utfordringer de har i arbeidslivet. 

Skriver om lærlingers motivasjon og ansvar

Nils Petter og Kamilla har valgt å skrive masteroppgave sammen. Oppgaven handler om ansvarliggjøring av lærlinger. De ser på hvordan lærlinger forholder seg til ansvaret de får i lærlingtiden, og hvordan dette påvirker motivasjonen og den sosiale tilhørigheten deres.

Vi får verdifull dybdekunnskap i et emne som vi interesserer oss for, og som vi har valgt fordi vi vet at vi har bruk for det i skolehverdagen vår senere når vi skal utdanne elever i restaurant- og matfag. – Kamilla Bjørklund, masterstudent

– Vi håper på å bruke masteroppgaven til å bidra til å redusere elevfrafallet på restaurant- og matfag. Vi kartlegger faktorer som bidrar til økt lærelyst, tilhørighet og motivasjon under læretiden, forklarer Nils Petter.

Lett å få hjelp

For både Nils Petter og Kamilla har arbeidsgiverne vært veldig positive til at de kan studere ved siden av jobben. De mener begge at både arbeidsgiver og veileder ved OsloMet har vært til stor hjelp i løpet av studiet, og opplever at de aldri har fått et nei av veilederen sin når de kommer med spørsmål.

Nils Petter og Kamilla står på et industrikjøkken med kokkeuniformer. De ler og smiler sammen.

God stemning: Nils Petter og Kamilla har valgt å skrive masteroppgaven sammen. De ser på hvordan lærlinger forholder seg til ansvaret de får i lærlingtiden, og hvordan dette påvirker motivasjonen og den sosiale tilhørigheten deres. Foto: Wiktoria Sobota

Jobb og studier samtidig

For å kunne studere ved siden av jobben, måtte Nils Petter finne ut av hva slags ordning som ville gjøre dette mulig. Han hadde valget mellom en stipendordning eller lavere undervisningsprosent. Etter å ha tenkt sett litt om, gikk han for mindre undervisning.

Med denne ordningen får han 100 prosent betalt fra jobben, men underviser 70 prosent.

Han opplever at denne ordningen har fungert bra, og at samlingene ved OsloMet har vært veldig effektive.

– Jeg har et par undervisningsfrie dager i uka, og dermed blir det enklere når jeg er på disse ni samlingene per semester. Timeplanen min er veldig tilrettelagt for å kunne studere.

Bruk medstudentene dine. Snakk om utfordringer og løsninger. – Nils Petter Hennum, masterstudent

Kamillas erfaring er at ordningen med tre samlinger i semesteret aldri har gått ut over jobben hennes.

– Bruk medstudentene dine

Gjennom det fire år lange studiet har de begge erfart at miljøet er veldig sosialt, og at man møter mennesker med mange ulike yrkesbakgrunner. De anbefaler å bruke læringsgruppene og å snakke med medstudenter. 

– Bruk medstudentene dine. Snakk om utfordringer og løsninger. Bruk klassen din godt. Dette er ikke et studium hvor du skal jobbe alene, du må samhandle med andre for å komme deg gjennom, sier Nils Petter.

Masterutdanning i yrkespedagogikk

Utdanningen passer for deg som jobber med yrkesrettet læring i skole eller arbeidsliv.

Masterstudiet gir deg mulighet til å fordype deg i det som er mest relevant og interessant for deg og din arbeidshverdag. Du får videreutviklet din kompetanse.

Studiet gjennomføres på deltid over fire år. Innholdet i studiet tilrettelegges med utgangspunkt i dine erfaringer fra tidligere utdanning og arbeidsliv.

Flere studenthistorier

Beate og Gøril står inne i et anatomirom med anatomiske tegninger og modeller. Begge er kledd i røde overaller. Gøril har en button med navnet sitt på.
Beate og Gøril blir motiverte av å ta master sammen

Da Beate Jørstad og Gøril Stokke Nordlie vurderte å ta masterutdanning i yrkespedagogikk, var det på en betingelse – at de kunne gjøre det sammen. De mener det har gitt både bedre resultater og en hyggeligere studieperiode.

Campus Kjeller med en person foran hovedinngangen
Møt studentene ved yrkesfaglærerutdanningen

Her byr noen av studentene ved yrkesfaglærerutdanningen på sine erfaringer og tips.

Ine Monsbakken Berge sitter i et undervisningsrom mellom andre studenter og smiler til kamera.
Erfaren sykepleier fikk oppfylt drømmen om å bli lærer

Etter å ha fullført Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag får Ine Monsbakken Berge endelig realisert drømmen om å jobbe med ungdom.

Hendene til en murer holder et vater over en mursteinsblokk. I bakgrunnen ser vi beina til en student.
Arbeidsplassen som læringsarena

– I dette studiet lærer studentene å tilrettelegge for andres læring, forteller universitetslektor Anders Grydeland.

Kjetil Wiblemo Sjølingstad, Hanne Ramberg og Truls Hestad Storebø står bak en kjøkkenbenk.
Derfor bør du velge yrkesfaglærerstudiet ved OsloMet

På bachelorutdanningen for yrkesfaglærer lærer du hvordan du kan formidle din kunnskap og erfaring fra eget fag til nye generasjoner fagarbeidere.