Arbeidsplassen som læringsarena

Hendene til en murer holder et vater over en mursteinsblokk. I bakgrunnen ser vi beina til en student.

– Læring følger oss gjennom hele livet, ikke minst på arbeidsplassen. I arbeidslivet skjer mye uformell læring ved at man løser daglige arbeidsoppgaver. Gjennom kurs og andre aktiviteter kan læringen formaliseres, sier Anders Grydeland. Han er universitetslektor ved OsloMet og fagansvarlig for studiet Læring i arbeidslivet – Bedriftspedagogikk.

Studiet er rettet mot deg som har opplæring- og veiledningsfunksjon - enten du holder interne eller eksterne kurs, er instruktør eller faglig leder i lærebedrift eller arbeidsleder i arbeidsmarkedsbedrifter.  

Tar utgangspunkt i studentenes arbeidshverdag

– Studiets pedagogikk bygger på erfaringslæring, forteller Grydeland.

– Studentene våre kommer med masse kunnskap og erfaringer. Ved å ta utgangspunkt i dette forsøker vi å komme frem til pedagogiske og didaktiske verktøy som kan bidra positivt for studenten og studentens arbeidsplass. 

Grydeland forteller at mange dyktige medarbeidere får ansvar for ulike former for opplæring på arbeidsplassen. Det kan være bedriftsintern opplæring, kurs rettet mot kunder og andre eksterne, oppfølging av lærlinger og arbeidsledelse i arbeidsrettede tiltak. 

Tidligere studenter har arbeidet i virksomheter der opplæring er formålet til virksomheten, andre i virksomheter der opplæring kommer som en konsekvens av reduksjon i virksomheten. 

Studentene våre kommer med masse kunnskap og erfaringer. Ved å ta utgangspunkt i dette forsøker vi å komme frem til pedagogiske og didaktiske verktøy som kan bidra positivt for studenten og studentens arbeidsplass. – Anders Grydeland, universitetslektor

– Med utgangspunkt i studentenes egen arbeidshverdag legger vi grunnlag for et metodisk endringsarbeid. Målsettingen er å legge til rette for læring, veiledning og systematisk opplæringsplanlegging. 

Studentene lærer hva som kan hemme og fremme læring. De gjør praktiske undervisningsøvelser sammen med medstudenter under kyndig veiledning av OsloMets ansatte. 

Skal være anvendbart i egen hverdag

Grydeland er opptatt av at studentenes utviklingsarbeid skal være anvendbart i egen hverdag.

– Vårt mål er at studentene bruker den nye kunnskapen sin til å legge til rette for videre systematisk utviklingsarbeid. 

Studiet er tilgjengelig også om man ikke har studiekompetanse. Det kan også tilpasses til bestemte bransjer, dersom det er grupper fra samme bransje eller arbeidsplass som studerer sammen.

 – Vi har god erfaring med dette fra tidligere, sier Grydeland.

– For eksempel hadde vi en god gjeng fra Avinor på studiet for noen år tilbake. Andre bransjer vi har hatt på studiet er sikkerhetsbransjen, yrkesdykkeropplæring og trikk- og jernbanesektoren.

Om Anders Grydeland

Anders Grydeland er universitetslektor ved Institutt for yrkesfaglærerutdanningen ved OsloMet. Han har fagbrev som sveiser, er utdannet sveiseteknikker og har jobbet som yrkesfaglærer på videregående skole i flere år. På OsloMet arbeider han i skjæringsfeltet mellom skole og arbeidsliv og er fagansvarlig for studiet Læring i arbeidslivet - bedriftspedagogikk. 

  Laster inn ...
  Kommende student som ser litt usikker ut på hva hun skal studere.
  Ti tips til deg som er usikker på hvilken utdanning du skal ta

  Lurer du på hvilket fag du skal velge? Da bør du gjøre som en student, finne frem penn og papir og gå systematisk til verks.

  Kjetil Wiblemo Sjølingstad, Hanne Ramberg og Truls Hestad Storebø står bak en kjøkkenbenk.
  Derfor bør du velge yrkesfaglærerstudiet ved OsloMet

  På bachelorutdanningen for yrkesfaglærer lærer du hvordan du kan formidle din kunnskap og erfaring fra eget fag til nye generasjoner fagarbeidere.

  Skolebygg av murstein. I forgrunn skolegården med lekestativer.
  Skoleledere blir aldri ferdig utlært

  Den praksisnære Rektorutdanningen motiverte Anita til å ta mer videreutdanning ved OsloMet.

  Laia og Maren står utendørs på campus Kjeller og smiler til kameraet.
  – Studiet handler om livsvalg og identitet

  De har ulike livshistorier og ulik bakgrunn, men Maren og Laila brenner begge for unge mennesker som står midt oppe i viktige valg.