Barnehagelærer som brenner for musikk

Gitarspilling i barnehage

Lars setter frem trommer og små ukuleler på gulvet. I samlingsrommet skal barna i barnehagen snart ha musikkgruppe.

– Målet mitt er å fylle barnehagen med så mye musikk som mulig, sånn at det nesten tyter ut av ørene på ungene, sier Lars og smiler.

Han er utdannet barnehagelærer ved OsloMet (tidligere HiOA), og har fordypning i musikk. I dag jobber han som musikkpedagog ved Læringsverkstedet Doremi Gystadmarka på Jessheim.

Musikk har en egen verdi

Musikken er en lidenskap for barnehagelæreren, som mener at sang og spill er viktig for barna.

– Forskning viser at musikk kan fremme matematikkutvikling, og det er utvilsomt bra for språkutviklingen. Men jeg synes at musikk for musikkens egen del er viktig å ha med seg. Musikk kan skape fellesskap, det er vakkert og stemningsfullt. Det er viktig å ha med seg det aspektet, at musikken er en verdi i seg selv.

Trommetime i barnehagen

Barna kommer inn i samlingsrommet, og setter seg i en sirkel på gulvet sammen med Lars.

– Skal vi spille trommer? spør Lars.

Barna tar tak i instrumentene, noen hamrer løs på trommene, andre er mer glad i ukulelen. Alle ser ut til å kose seg. Lars forteller at barna også tar med seg musikken ut av samlingsrommet etterpå.

Småbarna er også med

– Jeg hører det på ungene som er her, at de bruker musikken i alt de gjør, også i leken sin. Både ute og inne. De snakker med hverandre og synger til hverandre, sier Lars.

Det er ikke bare de store barna i barnehagen som får oppleve gleden av musikk, småbarna er også med.

– Vi har noe eksklusivt for småbarna: Bleietaffel! Det er et uttrykk som dukket opp her. Jeg går inn på småbarnsavdelingen, også spiller vi en halvtimes tid mens de sitter og spiser. Og da kan det være sanger de liker, eller så tilfører jeg noe nytt, eller så har vi det bare gøy, sier Lars.

Barnehagelærerutdanning

Her lærer du hvordan du leder personal- og barnegrupper, samarbeider med foreldre og andre instanser utenfor barnehagen. Du lærer også hvordan du kan legge til rette for lek, læring, danning og omsorg.

Tips til nyutdannede

Lars har brukt tid på å finne ut at det var musikk og barn han ville jobbe med.

– Det har tatt meg ti år å finne ut at jeg ville fordype meg i musikken. Men på veien dit så har jeg testet ut masse. Så tipset mitt til ferdigutdannede studenter er å bare prøve alt, prøv det som prøves kan. Man lærer ved å prøve og feile.

Kursing for barnehagelærere

I tillegg til å bruke musikk i barnehagen driver Lars et eget firma, musikkbarn.no, med kursing i musikk for barnehager.

– Jeg vil vise folk som jobber i barnehage at det er ikke skummelt å drive med musikk. Det er ikke vanskelig engang, det er faktisk veldig lett, sier Lars.

Han innrømmer at han selv synes det var skummelt å ta frem gitaren de første gangene, særlig med andre voksne tilstede. Men etterhvert har musikken blitt en naturlig del av hverdagen. På denne måten jobber Lars med det han er aller mest engasjert i.

– Jeg tror at det beste med å være barnehagelærer er at man kan bruke sitt eget engasjement, og sine egne styrker inn i jobben.

Opprinnelig publisert på hioa.no/24_7 den 23. mars 2018.