Overflytting til studier ved Fakultet for teknologi, kunst og design

Det er mulig å søke om overflytting til enkelte studier ved Fakultetet for teknologi, kunst og design (TKD). Hvilke studier, og hvordan du går fram for å søke, er avhengig av hvor vi har ledig kapasitet, og studieopplegget på de enkelte studieprogrammene.

Estetiske fag

Du kan søke overflytting til enkelte studier ved Institutt for estetiske fag, kontakt instituttet for mer informasjon (e-post).

Ingeniør- og datafag

Du kan søke om overflytting til studier innenfor ingeniør-, teknologi- og datafag:

Hvem kan søke?

Du som er tatt opp som student på tilsvarende studieprogram ved andre institusjoner, eller du som er OsloMet-student og ønsker overflytting til et annet OsloMet-studieprogram, kan søke. 

Forutsetninger

Hvordan søker jeg?

Du søker på SøknadsWeb. Velg 

  1. teknologiske fag
  2. overflytting og innpassing til Fakultet for teknologi kunst og design høsten 2022
  3. søknadsalternativet som passer for deg

Dokumenter som allerede ligger i «Mine dokumenter» trenger du ikke laste opp på nytt. Det er heller ikke nødvendig å dokumentere resultater som er registrert under eksterne resultater.

I tillegg må du laste opp emneplaner/emnebeskrivelser for emner som er grunnlag for overflyttingssøknaden.

Når kan jeg søke? 

Søknadsfristen er 1. august.  

Har du spørsmål? 

Send e-post til studieadministrasjonen på Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD).