Overflyttingsopptak til ingeniør- og datafag

Du kan søke om overflytting til flere ingeniør- og it-utdanninger.

 • Kan jeg søke overflytting til IT-utdanningene ved OsloMet?

  Se de generelle retningslinjene for behandling av søknader om overflytting (student.oslomet.no) til flerårige studier ved OsloMet. 

  For å få overflytting til OsloMet må du ha bestått første år av et flerårig studium ved en annen institusjon (oppnådd 60 studiepoeng), se punkt 1. Som det framgår av punkt 2 krever vi at “søker må være kvalifisert for å begynne i det studieåret som det søkes overflytting til”. 

  Konkret for IT-utdanningene anvendt datateknologi, dataingeniør og informasjonsteknologi kreves at du har bestått minst 40 studiepoeng som overlapper med første år i studieprogrammet du søker overføring til. Ellers regnes du ikke som kvalifisert. 

  Vær oppmerksom på at det forventes høy grad av overlapp, faglig og i omfang. For eksempel er emnet DAPE1400 Programmering et emne med 10 studiepoeng objektorientert programmering med Java. Et tilsvarende emne i Python vil normalt ikke godkjennes som tilsvarende, fordi dette språket ikke nødvendigvis er objektorientert. Programmering med C/ C++ eller C# er derimot godkjent som objektorientert. Emnene DATA1200 Inkluderende webdesign og DATA1700 Webprogrammering utgjør 5 + 10 studiepoeng med HTML, CSS, JavaScript og Java for integrasjon mellom back-end og front-end. Mange studiepoeng med kun vekt på webdesign, eller kun vekt på back-end, kan ikke erstatte disse emnene.

  Vi anbefaler at du setter deg inn i emnene som inngår i første studieår på programmet du vurderer å søke overføring til. Les Læringsutbyttebeskrivelsene dersom du er usikker på om våre emner tilsvarer emner du har fra tidligere. Husk at vi stiller strenge krav fordi emner i andre og tredje studieår bygger på emnene som inngår i første studieår. Dersom studenter kommer inn på en utdanning uten nødvendige faglige forutsetninger, medfører det ofte utfordringer og forsinkelser seinere i studieløpet.

Hvordan søker jeg?

Du søker på Søknadsweb (fsweb.no)

Velg:

 1. Overflytting eller direkte opptak til 2./3./4./5.- studieår
 2. Overflytting og direkte opptak - Fakultet for teknologi, kunst og design
 3. Søknadsalternativet som passer for deg

Du laster opp:

Du må også laste opp:

Når kan jeg søke?

Alternativt kan du søke studieplass via Samordna opptak (samordnaopptak.no) og om godkjenning av emner når du eventuelt får en studieplass. 

Spørsmål?

Kontakt studie-tkd@oslomet.no