Innpassingsopptak til bachelorprogrammet i produktdesign

Du kan søke innpassingsopptak til 2. studieår på bachelorprogrammet i produktdesign.

Hvem kan søke?

Hvordan søker jeg?

Du søker på Søknadsweb (fsweb.no)

Velg:

  1. Overflytting eller direkte opptak til 2./3./4./5.- studieår
  2. Overflytting og direkte opptak - Fakultet for teknologi, kunst og design
  3. Søknadsalternativet som passer for deg

Du laster opp:

Du må også laste opp:

Når kan jeg søke?

Alternativt kan du søke studieplass via Samordna opptak (samordnaopptak.no), og om innpassing når du eventuelt får en studieplass. 

Spørsmål? Send e-post til studie-tkd@oslomet.no