Direkte opptak til 2. studieår i bachelorstudium i tolking i offentlig sektor

Det er mulig å søke direkte opptak til andre studieår i bachelorprogrammet i tolking i offentlig sektor - les om forutsetningene her.

Studenter som har bestått 30 studiepoeng «Innføring i tolking i offentlig sektor, mellom norsk og tolkespråket», «Grunnutdanning i tolking, mellom norsk og tolkespråket med fokus på norsk offentlig sektor» eller de to emnene «Yrkesetikk og profesjonskunnskap» og «Konsekutiv tolking av dialog norsk/tolkespråket», kan søke direkte opptak til 2. studieår i bachelorprogrammet dersom det er ledige studieplasser.  

Studentene vil få emnet TLK1200 lagt i utdanningsplanens 4. semester, da studenter som allerede går på utdanningen har tatt dette emnet i sitt andre semester av bachelorprogrammet. 

Søkere må i tillegg dokumentere generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse.

Alle eksamener må være bestått innen 1. desember. 

Det kan ikke kreves ytterligere tilrettelegging av studiesituasjonen på grunn av manglende samsvar mellom studieopplegget (studieprogrammet) ved den institusjonen det søkes fra og gjeldende studieopplegg ved OsloMet – storbyuniversitetet. 

Studiets oppbygging 

Informasjon om studiets oppbygning finner du på nettsiden til bachelorutdanningen i tolking i offentlig sektor

Språktilbud med studiestart våren 2024

Disse språkene kan du søke opptak til: 

Slik søker du

 • 1. Registrer deg som søker i Søknadsweb

  • Registrer deg som søker i Søknadsweb (fsweb.no) 
  • Du finner studiet under "Overflytting eller direkte opptak til 2./3./4./5.- studieår" og videre under Overflytting og direkte opptak – Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier 
  • Søknadsfrist 15. november 
  • Ved første gangs pålogging må du lage din egen personlige PIN-kode som du benytter hver gang du logger deg på Søknadsweb.
 • 2. Følgende må lastes opp innen søknadsfristen

  Følgende dokumentasjon må lastes opp i Søknadsweb innen søknadsfristen: 

  • Dokumentasjon på generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse.
  • Midlertidig karakterutskrift. 
  • Studiemodell. 
  • Utdanningsplan (finnes i din Studentweb og viser hvilke fag du tar dette semesteret (også høst semesteret). 

  Frist for å laste opp dokumentasjon på kvalifiserende utdanning er 1. desember for søkere som skal avslutte kvalifiserende utdanning i inneværende semester.   

  Allerede student ved OsloMet? 

  Studenter som har sin utdanning fra OsloMet trenger ikke å laste opp dokumentasjon. 

 • 3. Behandling og svar

  Søknader hvor steg 1 eller 2 mangler vil ikke bli behandlet. 

  Søkere rangeres etter forskrift om opptak til studier ved OsloMet. 

  Du vil få svar på din søknad i januar. 

Laster inn ...

For generelle henvendelser om søknad og opptak: opptak-lui@oslomet.no

Send en mail til infosenter-lui@oslomet.no hvis du har spørsmål om:

Retningslinjer 

Generelle retningslinjer for overflytting til OsloMet